تشکیل«نیروهای سوریه دموکراتیک» الگو و راهبرد عملی در جهت مبارزه موثر با جمهوری اسلامی است

نظام جلالی 23.11.2015

Text Size

در  ماه اکتبر سال ۲۰۱۵ خبر تشکیل گروه جدیدی از میان ۱۳ گروه مسلح شمال سوریه در میان اخبار منتشر شده از وقایع سوریه به چشم می آمد. اتحادی با عنوان ” نیروهای سوریه دموکراتیک  ” یا SDF

نیروی متشکل از کردها، اعراب، مسیحیان سریانی و ترکمان ها که همگی جهت انجام یک هدف مشترک که همانا بیرون راندن گروههای تروریستی از منطقه بوده است که چند روز پیش در ماه نوامبر ۱۵ گروه دیگر نیز به این اتحاد پیوستند تا با داعش و حامیان آن و رژیم بعث عاملان اصلی تروریسم مبارزه و مقابله کنند.

در کنفرانس خبری اعلام تشکیل “نیروهای دموکراتیک سوریه” در ماه اکتبر تاکید شد که : ” نیروهای سوریه دموکراتیک سنگ بنای تشکیل یک نیروی ملی در سوریه آینده هستند و هدف آنها تشکیل یک سوریه دموکراتیک و آزاد است که در آن همه مردم سوریه بتوانند به حقوق مشروعشان دست پیدا کنند.”

هر چند که سوریه و ایران از نظر سیاسی و اجتماعی در شرایط یکسانی قرار ندارند اما فائق آمدن بر معضلات و مشکلات سیاسی و اجتماعی حاکم بر سوریه و ایران و تلاش برای ایجاد تغییرات بنیادی و ایجاد امید در میان مردم ناامید ایران و سوریه که از وجود دیکتاتوری و جنایات اسلامگرایان رنج می برند می تواند منجر به تغییر شرایط حاکم بر ایران و سوریه شود.

اگر چه در سوریه برای پایان دادن به شرایط فروپاشیده شیرازه جامعه در صدد ایجاد تغییرات از طریق اتحادی وسیع و گسترده هستند ولی در ایران برای جلوگیری از فروپاشی جامعه که به سمت اضمحلال و نابودی از درون با ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی به پیش می رود نیاز به چنین اتحادی است.

البته بحث اتحاد اپوزیسیون سیاسى نیست ( تلاشی که تا کنون بارها انجام شده ولی به سرانجامی نرسیده است و همه اتحاد های چنین اپوزیسیونی صرفا نامی بر روی کاغذ بوده است ) بلکه بخش عملگرای اپوزیسیون مورد نظر است که دارای نیرو و امکانات مبارزاتی است.

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل