فراخوان برای اعتراض سراسری و یکپارچه در آلمان و سویدن!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

با توجه به سیاست جدید دولتهای آلمان و سویدن در مورد دیپورت پناهنده های افغانستان و جدی تر شدن این موضوع!
صدای مهاجر بر این اعتقاد است که باید زودتر هماهنگی ها برای انجام یک اعتراض مسالمت آمیز و همه جانبه از سوی پناهنده های افغانستان مقیم اروپا انجام شود.
همزمان نهادهای مدنی و حقوق بشری در افغانستان هم باید این کار را انجام دهند!
اهداف این اعتراض عمومی باید بر آگاهی دادن به رسانه ها و مردم اروپا باشد تا آنها بدانند که وضعیت امنیت و ثبات افغانستان بسیار متزلزل و غیر قابل اعتماد است. این کار میتواند فشار را بر دولتهای این کشورها زیاد کند و مانع اخراج پناهنده های افغانستان شود!
برای رسیدن به این هدف٬ چند کار باید انجام شود.

– تمامی انجمنها و گروههای افغانها در کشورهای مختلف بخصوص آلمان و سویدن باید در این مورد همکاری کنند!
– تمامی افغانهایی که توانایی صحبت و ترجمه به زبانهای خارجی را دارند باید بطور جدی مشارکت داشته باشند!
– این موضوع تنها مربوط به بی جوابها و تازه رسیده ها نمیشود و باید تمام افغانهای مقیم اروپا در این تجمع شرکت کنند!
– در تمامی کمپها باید گروههایی تشکیل شود و یک یا چند نفر را به عنوان سرگروه انتخاب کنند! تا هماهنگ کننده باشد!
– سر خود و تکروی کرده کاری انجام دادن نتیجه ملموسی نخواهد داشت!
– همراه داشتن زنان و اطفال٬ کمک زیادی به جلب توجه افکار عمومی خواهد کرد.
– پلاکارد و تصاویر مناسب را تهیه کنید!
– از مطبوعات محلی دعوت کنید که کار شما را پوشش دهند!
– از مقامات کمپها و شهر بخواهید که اجازه این تجمع را برایتان بدهند!
– از سازمانهای مدافع حقوق بشری درخواست کمک کنید!
– کوشش کنید که دیگر پناهنده ها و خارجیها را با خود همراه کنید!
– اختلافات را باید به کنار انداخت و متحد و یکپارچه بود!
– از درگیری و جنجال در تجمع خودداری کنید!
– روز و ساعت این تجمع باید مشخص شود!
– و بسیاری موارد دیگر….

صدای مهاجر از تمامی افرادی که توانایی منسجم کردن و هماهنگی در این موارد را دارند تقاضا میکند که با ما تماس بگیرند!
دوستانی که توانایی طراحی و ساخت پلاکارد و بروشور را دارند لطفا با ما همکاری کنند!
صدای مهاجر به عنوان پل ارتباطی عمل خواهد کرد و در این راه از دیگر صفحات همکار یاری خواهیم گرفت!
این یک وظیفه انسانی٬ شرعی و وجدانی برای همه ما است!
بدلیل نزدیک شدن به تعطیلات اخر هفته در اروپا این تجمع بهتر است که در روزهای اول هفته بعد برگزار گردد!
روز دوشنبه یا سه شنبه!
ما منتظر تماسهای شما هستیم!
تشکر از شما !
صدای مهاجر

پاینوشت : لینک مرتبط در همین زمینه

از خود سازماندهی اعتراضات پناهجویان افغان در آلمان و سوئد با تمام توان حمایت خواهیم کردآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی