سخن روز : کودکان قربانیان بی دفاع جامعە

Text Size

هر روز خبر خشونت ،تجاوز و ازار واذیت کودکان سرتیتر تمام خبرها شده است ، براستی از خود پرسیده ایم که چراکودکان هر روز قربانی ازار واذیت های وحشتناک جامعه می شوند وهیچ دفاعی دربرابر این خشونت ها صورت نمی گیرد ،؟! چرا کودکان هیچ گونه تضمینی برای در امان ماندن در جامعه ندارند؟هر روز شاهد این قربانی ها می باشیم . این فجایع نشان از این دارد که جامعه به سطحی رسیده است بدون امید ی برای ادامه زندگی و ادامه نسل های دیگر جامعه . این وقایع در حدیست که اماده انفجار وواکنش است به بحرانی که انسان و جامعه را به نابودی وبیگانگی از انسان بودن خود سوق داده است .

فقر ،بی کاری، اعتیاد ،افزایش جمعیت انحطاط فرهنگی همه وهمه دستاورد نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت ان است جامعه را به حدی رسانده است که کودکان وقشر بی دفاع اجتماع را مجبور به تقاص پس دادن ان کرده است ،فروپاشی خانواده ها ونبود نهادها و سازمان های کمکی به این کودکان موجب شده که در خیابان ها وادار به کارهای اجباری شوند فقط در ازای یک پناه وگرسنه نماندن و زندگی کودکان در خیابان ها بیشتر به کودکان اسیب رسانده، و باعث شده که کودکان زیادتر مورد تهدید و ازار اذیت قرار گیرند ،فقر وتنگدستی از طرفی دیگر موجب فروش اعضای بدن کودکان از سوی خانواده ها ی انها شده است همان کودکان هستند که در وضعیت وشرایط اجتماعی به دنیا می ایند وبزرگ می شوند ودر اینده قشری اجتماعی تشکیل می دهند که نظام های سرکوب گر از این اقشار برای تداوم خشونت وسرکوب و خفقان استفاده می کنند .

کانون خانواده و جامعه و نهادها و سازمانهای دولتی که برای اموزش و کودکان تاسیس شدە جز تولید تودە های نیروی کار وارتش سرباز وبی کار و فقر ودزدین دنیای ازاد کودکان کە بزگترین تجاوز بە دنیای کودکان هست کە در این نظام اموزشی دولتی با ایدولوژی های که دنیای انها را به اسارت در میاورد ،اری کودکان بی دفاع ترین نسل جامعه هستند که مورد تجاوز ذهنی و فیزیکی خانواده، اجتماع ،وپدیده ای شومی به اسم دولت قرار می گیرند،

خشونت علیەکودکان از همان زمان اغاز می شود کە در دنیای پر فقر و فساد لجنوار بە دنیا می ایند ودر همان اجتماع بزرگ می شوند وذهن انها با مذهب و ایدولوژی شکل می گیرد ،واز همان اوایل کودکی به خیال ازاد زیستن انها تجاوز می شود. در چنین جامعه ای که ذهنیت پدر سالاری و پیر سالاری در حدی بافت ذهنی انسان هارا اسیر و محتجر کرده که هیچ راهی برای رشد ازاد کودکان و در امن زندگی کردن وماندن انها دور از هرگونه خشونت فیزیکی، ذهنی نگذاشته است انتظار هر روز خشونت علیه کودان را باید داشته باشیم.ایا با نبود دنیای که کودکان نتوانند ازاد متولد شوند و رشد کنند میتوان دم از رویای رسیدن به حیات و دنیای ازاد بدون خشونت وبرابر زد ؟

———————————————————–

آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام :

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

 

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

آدرس کانال آنارشیستهای شهر سنندج در تلگرام

ئانارکیستەکانی شاری سنە
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۱۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۱۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل