برای تو می‌نویسم. افسونگر من

قطعه عاشقانه أدبی إز آنا یوهانسون

Text Size

عشقی چنین پر توان، پر نور‌تر از ستارگان،، زیبا‌تر از ماه، سوزان‌تر از خورشید آسمان هم در تو در نگرفت.. و در چشمان زیبایت انعکاس نیافت. پژو اکی هم نه /آری پس از آن به انبوهی از یخ منجمد در قطب شمال بدل گشته‌ام و در اقیانوس بی‌کران دور.، دور، در دوردست و دور‌تر از نگاهت ایستاده‌ام. و عشقم هنوز خروشان با أمواج اقیانوس درهم می‌آمیزد و در کولاک‌هایش غلت می‌زند و نعره پر سوزش را در دل طوفان می‌شکند. آه چنان می‌شکند و دور‌تر می‌رود و دور‌تر می‌رود که انگاری هرگز جز رؤیایی در رویاهای وحشم حضوری نیافته بوده باشد. افسوس. افسوس از چنین فروزنده، درخشنده پر توان عشقی که در زیر دریای شمال برای همیشه یخ ببندد و رویا از این جهان هولناک برای همیشه بگریزد.

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل