STATEMENT OF SOLIDARITY AND SUPPORT TO THE FIGHTING PEOPLE IN IRAN AND KURDISTAN (English + Swedish) + Video clip in Swedish

بیانیه ی همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران و کوردستان + ویدئوکلیپ به زبان سوئدی

Text Size

ENGLISH + SWEDISH

Today, October 1, 2022, a demonstration in solidarity and support for the struggle of the Iranian and Kurdish people was held in the central part of Stockholm where the representative of Iranian Solidarity Council for Rojava in Stockholm & Federation of Anarchism Era read out the joint statement in the Swedish language.

Statement of solidarity and support to the fighting people in Iran and Kurdistan:

The 22-year-old Kurdish woman, Mahsa (Jina) Amini was arrested on September 13, 2022, in Tehran on the pretext of “improper Hijab” by the ruling fascist capitalist Islamic State’s moral police in Iran. Inside the patrol vehicle of the moral police and in custody, she was brutally beaten and after two hours she was taken unconscious to a hospital, where doctors said Mahsa was admitted in a state of brain death. After three days on September 16, it was declared with false documents that she has lost her life due to a heart attack. But neither her family nor the people accept the explanation of the relevant authorities and firmly believe that Mahsa has been murdered. After her funeral in the hometown of Saqqez in Kurdistan in northwestern Iran, a new wave of rebellion even stronger than in the years 2017 and 2019 began to quickly spread across the country, which is still ongoing.

The people want to overthrow the repressive and hypocritical Islamic regime in its entirety. Now internet lines are often shut down and some social media are blocked, partly to prevent the spread of news about the situation and partly to make mass arrests and commit mass murders in “silence”, just like in all other dictatorial countries.

The brutality of the regime in all respects for more than 43 years has created violent reactions in the people. The working people and most young people have long since lost hope for a human future. Therefore, in this righteous struggle, they have nothing to lose but their modern chains of slavery.

World opinion has given full support to the Iranian people, not least the incredibly brave fight of the women. But the leaders of the world powers have not reacted sufficiently so far and are standing with their arms crossed and waiting.

It is necessary to fight together against the capitalist system, the patriarchy, and the oppression and exploitation of the working people. It is necessary to show solidarity and support the struggle in Iran and Kurdistan, especially in Rojava – where the revolutionary slogan “Women-Life-Freedom” was born in 2013 and during the liberation struggle against ISIS/Daesh.

We demand that the genocide in Iran and Kurdistan be stopped and that all the arrested and political prisoners are released immediately and unconditionally!

Down with the capitalist Islamic rule in Iran!

Long live the struggle of the working people throughout the world!

Long live international solidarity!

JIN – JIYAN – AZADI

– Iranian Solidarity Council for Rojava in Stockholm

– Federation of Anarchism Era

Stockholm, 1 October 2022

*****

Solidaritets- och stöduttalande till de kämpande kvinnorna i Iran och Kurdistan:

Den 22-åriga kurdiska kvinnan, Mahsa (Jina) Amini arresterades den 13 september 2022 i Teheran i förevändning av ”opassande Hijab” av den styrande fascistiska kapitalistiska islamiska statens moralpolis i Iran. Inne i moralpolisens patrullfordon och i häktet, blev hon brutalt misshandlad och efter två timmar fördes hon medvetslös till ett sjukhus, där Mahsa enligt läkarna togs emot i ett tillstånd av hjärndöd. Efter tre dygn den 16 september förklarades med falska dokument att hon har mist sitt liv genom en hjärtinfarkt. Men varken hennes familj eller folket godkänner de berörda myndigheternas förklaring och anser bestämt att Mahsa har blivit mördad. Efter hennes begravning i hemstaden Saqqez i Kurdistan i nordvästra Iran, började en ny våg av uppror ännu starkare än åren 2017 och 2019 snabbt sprida sig över hela landet, vilket pågår fortfarande.

Folket vill störta den repressiva och hycklande islamiska regimen i sin helhet. Nu är internetlinjer ofta avstängda och vissa sociala medier är blockerade, för att dels kunna hindra spridningen av nyheter om situationen och dels kunna göra massarresteringar och begå massmord i ”tysthet”, precis som i alla andra diktatoriska länder.

Regimens brutalitet i alla avseenden under mer än 43 år har skapat våldsamma reaktioner hos folket. Det arbetande folket och de flesta unga människor har sedan länge tappat hoppet om en mänsklig framtid. Därför i den här rättfärdiga striden har de ingenting att förlora mer än sina moderna slaverikedjor.

Världsopinionen har gett fullt stöd till det iranska folket, inte minst kvinnornas oerhört modiga kamp. Men världsmakternas ledare har inte reagerat tillräckligt än så länge och står med sina armar i kors och väntar.

Det är nödvändigt att tillsammans bekämpa det kapitalistiska systemet, patriarkatet, förtrycket och exploateringen av det arbetande folket. Det är nödvändigt att visa solidaritet och stödja kampen i Iran och Kurdistan, särskilt i Rojava – där det revolutionära slagordet ”Kvinna-Liv-Frihet” föddes 2013 och under befrielsekampen mot ISIS/Daesh.

Vi kräver att folkmordet i Iran och Kurdistan stoppas och alla arresterade och de politiska fångarna frisläpps omedelbart och villkorslöst!

Ned med det kapitalistiska islamiska styret i Iran!

Länge leve det arbetande folkets kamp i hela världen!

Länge leve den internationella solidariteten!

JIN – JIYAN – AZADI

– Iranska solidaritets Rådet för Rojava i Stockholm

– Federation of Anarchism Era

Stockholm, den 1 oktober 2022

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل