مواضع آنارشیست ها نسبت به رعایت حق کپی رایت

بهتر است به جای شیر کردن لطفا کپی کنید

Text Size

آنارشیست ها نسبت به رعایت حق کپی رایت توسط دیگران لااقل برای بازنشرنوشته های خودشان اعتقادی ندارند و اصولا کپی از نوشته های ما آنارشیست ها بدون ذکر منبع ونام ما  نه تنها مجاز و آزاد بلکه یک لطف و خدمتی است برای تکثیر هرچه بیشتر اندیشه و از آنجائیکه ما آنارشیستها هدفمان رشد و نشر اندیشه و مشارکت عمومی است  و نه انحصار اندیشه و تلاشمان گسترش افکار و ادبیاتی است که به آن اعتقاد داریم و برای همه گیر شدن آن مشارکت همگانی لازم است و موضوع اصلی اگر پخش محتوا یی اندیشه باشد که می خواهد پیام خود را به مخاطبین بیشتری برساند پس دیگران را تشویق کنیم که در این راه حداقل با کپی کردن نوشته هایمان در گام اول ما را یاری کنند و حتی آن را به نام خود پخش کنند تا بر روی مخاطبین خود تاثیر بگذارند چون هر فردی مخاطب خاص خودش را دارد و نوشته های آن فرد در درجه اول مورد توجه مخاطبین خودش قرار می گیرد. از آنجایی که ما آنارشیستها مبلغ یک اندیشه متمدنانه در برخورد با موجودات زنده و طبیعت هستیم که به دنبال تحول در اندیشه و تحول در جامعه است و تلاش می کند که گونه ای دیگر بیندیشد و چون هیچ چیز مقدس نیست بنابراین در همه چیز شک کنیم و آن را به نقد بکشیم . به آن چیزی که عادت کرده ایم ، لزوما درست نمی‌‌باشد.از نقد فرهنگ، جامعه ، مذهب، سیاست ، هنر، اقتصاد ، دولت، تاریخ ، حکومت ، ناسیونالیسم ، سنت ، قدرت و خلاصه همه چیز نهراسیم.

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل