اخراج پناهجویان از آلمان

از جانب فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر افغانستان!

دعوت نامه مطبوعاتی/ رسانه ای

۱۴ آبان اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است