اُستادان دانشگاه خودمختار ملی مکزیک خواستار توقّف نسل کُشی در فلسطین شدند!

National Autonomous University of Mexico

Text Size

خیلی از اینجا دور نیست

در محلی به نام غزه

در فلسطین،

در خاورمیانه!

به زاپاتیست ها : برای زاپاتیست ها اینطور به نظر می رسد که ارتش بسیار آموزش دیده و مسلح  حرفه ای دولت اسرائیل جمعیت بی دفاعی را می کشد و

به مارش مرگ و نابودی  ادامه می دهد .چه کسی از پایین و چپ می تواند ساکت بماند؟ آیا گفتن چیزی مفید است؟ آیا گریه های ما حتی یک بمب را می تواند متوقف می کند؟ آیا حرف ما جان یک فلسطینی را نجات می دهد؟

بله ما فکر می کنیم مفید است. شاید ما جلوی بمب هارا نتوانیم بگیریم و کلمات ما تبدیل به یک سپر زرهی نشود تا آن گلوله ۵.۵۶ یا ۹ میلیمتری با حروف “آی.ام.آی” (صنعت نظامی اسرائیل) که در پایه فشنگ حک شده و به سینه دختران یا پسران می خورد جلوگیری نکند…

اما شاید کلمات  ما بتواند به نیروهای دیگر در مکزیک و جهان بپیوندد. شاید ابتدا به صورت زمزمه ای  شنیده شود، سپس با صدای بلند و سپس فریادی که در غزه ما را بشنوند.

CORSOPAL & @LaIzqDiarioMX@

دانشگاهیان دانشگاه خودمختار ملی مکزیک (یو.ان.آ.ام) خواستار توقف نسل کُشی در فلسطین شدند!

۴۵۹ استاد از رئیس دانشگاه خواستند اسرائیل را تحریم کند.

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل