شعری از توفيق الزيّاد: فلسطین

Palestinian Poet: Tawfiq al-Zayyad

Text Size

از شاعر فلسطيني: توفيق الزيّاد

فلسطين

نَه ما از اینجا تکان نخواهیم خورد،

اینجا ما رویِ سینه هایتان،

همچون حصاری، پابر جای می مانیم

درچشم‌هایتان، همچون طوفانی از آتش،

در حلقوم تان٠٠٠٠

ما تزلزل ناپذیر،

ما گرسنگان، برهنگان،

اشعار دكلمه می‌کنیم،

ما نگهبانان سایه، نارنجستان و درختان زیتونیم،

ما همچون کپَک در خمیر، بذر اندیشیدن را می پاشیم

اعصاب ما از یخ است ولی‌ در قلبهایمان آتش زبانه می کِشد

اگر تشنه باشیم ، شیره ی سنگ را با فشار در خواهیم آورد.

اگر گرسنه‌ باشیم، خاک را برای جویدن به زیر دندان خواهیم گرفت،

اینجا ما حال و گذشته‌ای داریم

اینجا آینده ی ماست ،،، و از اینجا تکان نخواهیم خورد!

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل