فراخوان برای هفته ی همبستگی جهانی با زندانیان آنارشیست از یکم تا هشتم شهریور ماه ۱۴۰۲

Call for International Week of Solidarity with Anarchist Prisoners 23 – 30 August, 2023

Text Size

Translated by Hasse-Nima Golkar

فراخوان  برای هفته ی همبستگی جهانی با زندانیان آنارشیست از یکم تا هشتم شهریور ماه ۱۴۰۲ / ۳۰-۲۳ آگوست ۲۰۲۳ توسط آنارشیست های ایرلند:

جهان در اثر هرچه وَخیم تر شدن وضعیّت آب و هوائی، در آتش بُحران می سوزد.  به جای ماسکی که مردم در دوران کورونا / کووید – ۱۹ به کار می گرفتند، اکنون مجبورند از همان ماسک در برابر دود ناشی از آتش سوزیِ جنگل ها استفاده نمایند. همزمان مناطق گسترده ای به واسطه ی باران های مُداوم و شدید ناشی از آلودگی محیطِ زیست، دُچار رَوان شدن سیل شده اند. هیچکدام از اینها  نَه بخاطر تصمیم فردی و نه بخاطر خرید اشتباه مردم در مغازه های بزرگ (سوپرمارکت)، بلکه ناشی از استثمار سیستماتیک طبیعت و انسان توسط دولت ها و شرکت های بزرگ می باشند. اینها هستند که به نظر می رسد در این مرحله، جامعه را به سوی یک فاجعه ی اِقلیمی (آب و هوائی) غیر قابل توقف هدایت می کنند.

تمامی دولت ها و شرکت های بزرگ، دُنیائی را ایجاد کرده اند تا در آن  وجودِ افرادِ ثروتمند مُهم تر از دیگران باشند. ما این امر را به ویژه در حالی مشاهده نمودیم که به مدت پنج روز متوالی رسانه های جهان هیچ خبر و گزارش دیگری بهتر از مفقود شدن زیر دریائی برای مخابره نیافتند؛ درصورتی که همزمان صدها انسان تلاش می کردند تا برای بدست آوردن یک زندگی بهتر با  دست و پا زدن در امواج، خود را به سواحل دریای مدیترانه برسانند، که بسیاری از آنها با غَرق شدن از ادامه ی زندگی باز ماندند.

سیاست های راستِ افراطی، محافظه کار و اقتدارگرا در سرتاسر جهان در حال رُشد و افزایش است. برخی از آنان برای شروع جنگ‌ها و کُشتار هزاران نفر؛ برخی با حصارِ محافظتی کشیدن به دور آنچه که تصوّر می‌کنند ثروت و دارائی ها از آنِ خودشان است و برخی دیگر برای تسلیح شدن در دُنیای مجازی (دیجیتال) از آن استفاده می‌کنند.

نظارت دولت ها بیش از پیش افزایش می یابد و به درونِ فضای شخصی ما نفوذ می کنند، مکالمات خصوصی ما را زیر تجزیه و تحلیل خود قرار می دهند و مشغول جمع آوری جُزئیاتی عمیق در مورد داده هائی هستند که ما هرگز فکر آن را نمی کردیم، می باشند. اَبزارِ مورد استفاده ی دولت ها برای درهم شکستن مقاومت، ازبین بُردن حتا ایده ی مبارزه با سیستم حکومتی، لحظه به لحظه تیزتر می شوند. بسیاری از آنارشیست ها، ضد اقتدارگرایان، فعالین زیست محیطی و ضد فاشیست ها در سرتاسر جهان سرکوب می شوند، زیرا کُنِش به صورت ناشناس ماندن در دنیای دیجیتالی به اندازه ای دشوار شده که هرگز به این شکل در گذشته وجود نداشته است.

با وجود تمامی سَد و موانعی که در درازای مبارزه برای رسیدن به جهانی بهتر در برابر ما قرار می گیرد، همچنان ایده ها و اَرزش های آنارشیستی در هنگام بحران مُهم تر گردیده، شیوه های سازماندهی جمعی، یاری رسانی های مُتقابل و اصلِ همبستگی، جلوه گر می شوند. این چنین سیستمی (دیر یا زود) از هم خواهد پاشید و در آن زمان می بایستی برای بازپس گرفتن دُنیای چپاول شده توسط شرکت ها، صاحبان کَشتی های تفریحی و صنایع تجهیزاتِ جنگی-نظامی، آماده گردیم. در جهانی که برای همه ساخته شده بود و در حالی که رُفقای ما در پُشت میله‌های زندان بسر می بَرند و دولت‌ها تلاش دارند تا آنها را در تاریک‌ترین گوشه‌ی زندان‌های خود پنهان کنند؛ ما آرام نخواهیم ماند، و تا آزادی دوباره ی آنان به مبارزات خویش ادامه خواهیم داد.

بگذارید این قفس ها را با یاری یکدیگر بشکنیم!

بنابر این، ما فراخوان مُجدد برای هفته ی همبستگی جهانی با زندانیان آنارشیست را مُنتشر می نمائیم تا به هر شکلی که می توانیم؛ دست به یک اقدام همبستگی بزنیم، نامه بنویسیم، سخنرانی یا نمایش فیلم را سازماندهی کنیم، نام رفقای دَر بندمان را با  نوار پارچه (بَنِر) و یا نوشتن روی دیوار در خیابان ها به نمایش بگذاریم و به آگاهی همگان برسانیم که آنها در قلب ما جای دارند و ما همراه با یکدیگر می جنگیم!

اجازه ندهیم انسان هائی که با بی عدالتی مبارزه نموده و جانشان را در این راه هزینه کرده اند، فراموش شوند.

تا زمانی که حتا یک نفر آزاد نباشد، هیچکس ازاد نیست!

Derry Anarchists (Ireland) / July 23, 2023

https://solidarity.international

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل