آنارشیسم دشمن اقتدار

نوشته: عبدالله سلاحی

Text Size

آنارشیسم دشمن اقتدار

نوشته: عبدالله سلاحی

آنارشیسم یک ضدیت است. ضدیتی که از فشار و خشونت حاکم بر جوامع به وجود آمده است. مثل هر زندانی‌ای که در برابر دیوارها در سلولی که او را به بند کشیده به بیرون از آن فکر می‌کند؛ آنارشیست‌ها به جهانی فراتر از مرزها، دیوارهای انسدادی، قانون‌های ظالمانه محاکم و همه آنچه خارج از اراده مان هست، فکر می‌کنند.

این ضدیت نیرویی است برای آنچه که می‌خواهیم ولی مهیا نیست و آنچه که سرشت ماست ولی در وضعیتی بیگانه از آن قرارمان داده‌اند.

چه کسانی و چه نظامی مسئول آن است؟ همه حاکمان و زیرمجموعه شان و هر دم و دستگاهی که از بالا به پایین عمل می‌کند. به طور ساده، هر کسی که می‌گوید؛ مردم توان تصمیم‌گیری و تشخیص این را ندارند که چه چیزی برای شان ضروری است. و دولت‌ها در هر شکل و شمایلی که ما را از عمل مستقیم و اشتراک مستقیم در تغییر شکل جامعه و ساختارهای اجتماعی دور می‌کنند، مسئول وضعیت موجود در هر جایی از زمین هستند.

آنارشیست‌ها بر همه این‌ها می‌شورند. بر همه‌ی نمایندگان(آن واسطه‌های بین مردم و عملی که خواهان انجامش هستند). برهمه‌ی وارثان قدرت‌های سیاسی و ثروت‌های جمعی(آن شاهان و بی لیاقت‌هایی که بی هیچ اشتراکی در به وجود آوردن امکانات اجتماعی، از آن‌ها بیشترین بهره را می‌برند).

بر همه‌ی دولت‌هایی که می‌گویند ما را مردم به وجود آورده‌اند تا از آن‌ها محافظت کنیم و اینگونه مهمترین تصامیم را در پارلمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها و کاخ‌های ریاست جمهوری‌ می‌گیرند؛ اما هر روز بیشتر از قبل جان مان را در خطر جنگ‌ها، آلودگی‌های محیط‌‌زیستی و فقر قرار می‌دهند.

آنارشیست‌ها بر همه اقتدارگرایان می‌شورند؛ همه آن‌هایی که به دلیل داشتن یک باور خاص می‌گویند مردم باید از همان باور قانون زندگی شان را ترتیب بدهند و چون خودشان بیشتر از همه به آن معتقد هستند، قانون برآمده از آن را نیز خود می‌سازند.

آنارشیسم، مجموعه‌ای از شیوه‌های مبارزاتی علیه مجموع نظام‌ها و باورهای اقتدارگرایانه است. شیوه‌هایی برآمده از وضعیتی است که بر مردم در وضع مخصوصی اعمال شده است؛ بنابرین، هیچ منافاتی با اراده‌ی مردم برای رفع محدودیت ایجاد شده نخواهد داشت زیرا آن را خود مردم تحت تاثیر آن وضعیت خلق می‌کنند.

آنارشیسم، یک جنبش اقتدارستیز است. جنبشی خلاق در آفریدن شیوه‌های مبارزاتی جهت آزادی و برابری که گوناگونی در آن انکارناپذیر است. برای همین است که آنارشیست‌ها، هیچ رای اکثریت و عمومی را عاقلانه نمی‌دانند زیرا جامعه را پر از گوناگونی و نیروهای اجتماعی متفاوت می‌بینند.

پس آلترناتیو آنارشیستی، جامعه‌ی اشتراکی است نه جامعه‌ی هدایت‌شده به سوی یک ساختار از قبل طرح‌شده که می‌خواهد به هر قیمتی خودش را عینیت ببخشد. جامعه‌ای است که هر گروهی از اجتماع به دلیل توانایی خودش و نقطه‌ی اشتراکی که با گروه‌های اجتماعی دیگر دارد، وارد ساختن و پرداختن به آن می‌شود.

این جامعه، بدون رهبر بدون دولت و بدون هر خدایی است که می‌گوید بر همه نیازها و برآوردن خواسته‌های جامعه قادر و تواناست.

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل