با درود به یاد جان باختگان انقلاب مردمی ژینا و شجاعت بی‌مانند زنان و مردان‌مان + ویدئوکلیپ

فدراسیون عصر آنارشیسم

Text Size

ما آنارشیست‌های ایران از روز اول در خیابان‌ کنار مردم انقلابی و آزادی خواه بودیم، هستیم و خواهیم بود تا به ثمر نشستن نهال آزادی:

سرِ خم شده قدغن

با درود به یاد جان باختگان انقلاب مردمی ژینا و شجاعت بی‌مانند زنان و مردان‌مان

ما آنارشیستهای ایران، ضمن پاسداشت یاد کشته‌شدگانمان، باور داریم راهی که یک سرش متصل به خونِ مردم بی‌گناه و ستمدیده و داغ سینه‌ی مادران‌شان باشد، سرِ دیگرش بدون شک به پیروزی و آزادی ختم خواهد شد.

از تمامی اصناف و کارگران زحمتکش تقاضا می‌کنیم اعتصابات را بیش از پیش حمایت کنند و ضرورت آن را بین یاران ترویج دهند چرا که حکومت از قدرت شما واهمه دارد.

اما پیامی برای سرکوب‌گران و خونخواران و لمپن‌های مزدور رژیم : ما کابوس شما هستیم!

در روشنایی و ظلمات مانند زلزله از زیرمین تا قله‌ کاخ‌هایتان تکثیر می‌شویم.

همان‌جایی که فکر می‌کنید امنیت دارید ما انتظار شما را می‌کشیم.

گفتمانی بین‌ ما نیست.

زبان آتش سوزاندن است و شما ترکه‌ی خشکی هستید که آینده‌تان جز خاکستر نیست، کودی پای نهال آزادی خلق.

زنده باد زن، زندگی، آزادی

فدراسیون عصر آنارشیسم

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل