آیا جهان شاهد یک انقلاب فمنیستی در ربع اول قرن بیست و یک خواهد بود؟

نویسنده: شاهو هورامان

Text Size

ژن، ژیان ،ئازادی

ایا جهان شاهد یک انقلاب فمنیستی در ربع اول قرن بیست و یک خواهد بود؟

نوشتن در مورد مسئلە زن هیچگاە مسئلە اسان نخواهد بود بالاخص اگر نویسنده متن خود جنسی از جنس زنان نباشد ،اما در طول تاریخ ده ها هزار ساله مردسالاری چه اتفاقی افتاده که جهان به گونه ی به انقلابی وارد میشود که مشخصا یا نیاز به این انقلاب دارد یا در واقع میتوان گفت این انقلاب روند طبیعی فشارهای مردسالارانه می باشد اما هر چه که هست زنان در جهان امروز دردوره ی خوب بسر نمیبرند

در چندین سال اخیر کم وبیش از نوع وجنس های مختلف با نام های مختلف زیر لوای مذهب وملیت و قانون به زنان در جهان ظلم های شده که با دیدن ان خون هر ازاده ای را به جوش می اورد از تجاوز پلیس بریتانیا به زنی وبه قتل رساندنش بعد از تجاوز تا تجاوز سربازان اذربایجانی به فرمانده اسیر ارمنی تا به برده کشیده شدن زنان ایزدی توسط داعش و…..

در دل این حوادث شعاری پدیدار می شود که همه را به نحوی به فکر وامی دارد این شعار از کجا امد و ایا جهان ابستن انقلابی فمینیستی است را در پایین به اختصار به ان خواهم پرداخت

شعار ژن ژیان ئازادی که به زبادن کوردی جهانیان برای اولین بار در مقابل داعش دیدن در اندیشه رهبر کورد اهل شمال کردستان عبدالله اوجلان ریشه دارد در گفتگویش در 1999در روم قبل از ربودنش توسط عوامل ارتش ترکیه و اسرائیل وامریکا سخنانی می گوید که انسان را فکر فرو می برد که حتما به خوانندگان پیشنهاد می شود ان را ببینند ،حالا که بعد ها این تفکر در زندان بزرگتر وبزرگتر شد و کم کم حزب کارگران کردستان در حزبشان را فرمول بندی کردن ،و ان را به معنای واقعی پراکتیزه کردن از شعار مترقی گرفته تا واگزار کردن مسئولیت وبه زنان و وجه عینی این تفکر را در ستاتوس های روژائاوا و تمام سازه های که اوجلان را به نوعی سرلوحه خود قرار داده اند را میبیم

حالا که ریشه این شعاررا باستانی شناسی کردیم نوبت به قسمت دوم این سوال میرسد ایا جهان ابستن یک انقلاب زنانه است ،من به عنوان نویسنده این متن معتقدم که ما مردان جهان را به نابودی کشانده ایم و در طول این سالیان دراز مرتکب جنایاتی شده ایم که قربانی اصلی ان خود ما شده ایم ازپدر در بنیاد خانواده تا مبلغین مذهبی و تمام بستر های موجود در جامع را انچنان کنترل کردایم که گویی زن موجودی اضافی در جامعه است ،مشکلات و بحران های موجود در تمام حوزه ها بر روی دوش مردان قرار می گیرید از جنگ تا بحران اب و هوا تا بحران اموزش وفرهنگ هر انچه قابل لمس است دست سیستم مردسالاری در ان است حال ایا جهان میخواهد نطفه ی انقلاب زنانه رو در جای جای این ملل بپاشند و به مردان بگویید هر انچه تا حال کرده اید همه اشتباه بوده است بگذارم من زن جهان را بسازم نه با منطق تو در دانشگاه ها و مراکز تو نه با مذاهب تو نه با دین تو بلکه با جوهره زنانگیم و اما ما مردان نیز باید اماده باشیم پذیرا باشیم این هدیه بزرگ زمین به ما وقبول کنیم که جهان ابستن انقلاب زنانه است

و در اخر یک بار دیگر بگویم ژن ژیان ئازادی

زن ،زندگی ،ازادی

Woman ,life ,freedom

نویسنده: شاهو هورامان

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل