خطاب به آنارشیست‌ها در ایران

Text Size

خطاب به آنارشیست‌ها در ایران:

اين نبرد مردم با حاكميت را می‌توان به آخرين نبرد تبديل كرد!

نکته‌ی مهم:

این که آنارشیست ها در همه 31 استان ایران حضور دارند؛ بنابرین به‌عنوان یک جریان سراسری امکان آن را دارند که با کنش‌های هدفمند، مانند حضور در اماکن شلوغ، مردم را با حرکت اعتراضی همراه کنند. ما صرفاً نیاز به یک‌سری حرکت‌ها و کنش‌های هدفمند داریم:

۱. حرکاتی که بتوان هم مردم را از لحاظ روحی حمایت کرد و هم در کنار آنان موقع رویارویی با نیروهای امنيتی قرار گرفت:

– آنارشیست‌ها می‌توانند با گروه‌های چندنفری(که هم از لحاظ تاثیرگذاری بر روحیه مردم و هم در رویارویی با نیروهای امنیتی مفید است)، در چندین محل و چندین جا که معترضین در آن تجمع کرده‌اند، حضور یافته، دست به سد کردن جاده‌ها بزنند و مرزهای ایمنی درست کنند.

– درست کردن این سدها و مرزهای ايمنی در ضمن این که مانع پیش‌روی نیروهای امنیتی در میان مردم می‌شود، می‌تواند از لحاظ روحی نیز بر مردم هر منطقه که تجمع در آن شکل گرفته موثر تمام شود.

– این سدها، می‌تواند با برپایی آتشِ آشغال‌سوزی‌ها، لاستیک ماشین، انداختن چیزهای سنگین در وسط جاده و.‌. انجام شود.

– انداختن اشيای سنگین، سنگ‌ها و بتون‌های شکسته، در وسط جاده‌ها(علاوه بر اینکه چیزی را دم دست مردم قرار می‌دهد تا با آن حمله کنند)، مانع آمدن ماشین‌های نیروهای امنیتی تا عمق خیابان، جاده‌ها و جاهای پرتجمع می‌شود.

۲. ایجاد سردرگمی بین نیروهای امنیتی و پراکنده کردن آنان:

– حمله با کوکتل مولوتف به مراکز متعلق به رژیم می‌تواند، باعث تشنج در نظم امنیتی آنان شود و نیروهای شان را از فکر حمله و کنترل تجمع معترضین،  به سمت محل تخریب‌شده و مورد حمله، بکشاند.

-همچنان، می‌توان حمله به پلیس و نیروی انتظامی را به شکل‌های گوناگون، مثل سنگباران کردن، هجوم بردن در صورت کم‌شدن نیروهای‌شان و نفوس بیشتر معترضین، در نظر گرفت و در صورت اجرایی بودن آن، زودتر وارد عمل شد تا مردم آن را با روحیه بالا و قاطعانه انجام بدهند.

نکاتی هم برای حفظ امنیت که بسیار مهم است:

۱. در هر اقدامی باید مواظب دوربین‌ها بود و حتی باید به فکر از کار انداختن آن شد

۲. در صورتی که نیروهای انتظامی دارند دست به بازداشت می‌زنند، باید گروه‌های چند نفری آنارشیست‌ها، بیشتر به ابتکارات عملی و هجومی تکیه کنند تا مانع کار نیروهای امنیتی شوند

بخش رسانه ای فدراسیون عصر آنارشیسم

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل