شعر: اشکهای رو به دوربین ریخته شده

Text Size

ضجه‌های شسته و رفته‌ی‌تان را می‌بینیم
شما رستوران‌های بالای شهرتان را از دست داده‌اید
رستوران‌هایی که ما فقط از کنار آن گذشته‌ایم
شما موترهای لوکس‌تان را از دست داده‌اید
موترهایی که از کنار ما گذشته‌اند
باغ‌های‌تان را شاید
و معشوقه‌های بی‌شمارتان
حساب بانکی و تشریفات‌تان را

ضجه‌های شسته و رفته‌ی‌تان را می‌بینیم
که در صف از دست داده‌گان درآمده‌اید!
اما ما را نقطه‌ی مشترکی با شما نیست.

در شهری جدید
با هویتی جدید
(که شما را هرگز هویتی نبوده است.)
ضجه‌های شسته و رفته‌ی‌تان را برای چیز به نام وطن می‌بینیم
که در صف از دست داده‌گان درآمده‌اید
اما ما را نقطه‌ی مشترکی با شما نیست
هرگز نبوده است
ما نه‌تنها دیروز، امروز، که فردا که امید فردای‌مان را نیز از دست داده‌ایم
نه‌تنها کودک کشته شده‌ی امروز در مکتب که کودک فردای مان را نیز از دست داده‌ایم
آری ما از دست داده‌گانیم اما ما را نقطه‌ی مشترکی با شما نیست
پس در شهر جدیدتان، پس در رستوران‌های جدیدتان، غذای‌تان را هم‌چون گذشته تنها میل کنید
و اشک‌هایی را که رو به دوربین ریخته‌اید
برای خودتان نگهدارید
که ما را اشتراکی با شما نیست

 

۶ جوزا (خرداد) ۱۴۰۱
مهدی سرباز

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل