آنارکونهیلیسم – آنارکوپوچگرایی

چکیده ای درباره آنارکونهیلیسم بخاطر کنجکاوری همقطاران

Text Size

موضع آنارکو-نیهیلیستی اساساً این است که خصوصیات کنونی جامعه بشری (تمدن، جامعه صنعتی، سرمایه داری جهانی، هر چه که هست) فراتر از نجات است. بنابراین پاسخ ما به جامعه کنونی باید خصومت و ستیزه جویی بی پایان باشد. هیچ خواسته ای وجود ندارد، هیچ دیدگاه آرمانی وجود ندارد که باید مورد حمایت قرار گیرد، هیچ برنامه سیاسی نباید دنبال شود – راه مقاومت، نفی محض و کامل است. به طور خلاصه، «شرایط در سازمان اجتماعی آنقدر بد است که تخریب را به خاطر خود، مستقل از هر برنامه یا امکان سازنده ای مطلوب می کند».

ریشه تاریخی آنارکونهلیسم یا آنارکوپوچگرایان از جنبش فلسفی،‌ فرهنگی، و انقلابی نهیلیست‌های روسیه تزاری است که از جوانان رادیکال سرخورده از سوسیالیست های اصلاح‌طلب پیشین تشکیل میشدند و واکنش آنها، نفی همه ایده‌ئولوژی‌ها و درخواستها و نگاه آرمانی و ایده‌آلی به آینده، و بجای آن حمله و ستیزه‌جویی کامل به سیستم اقتدارگرای تزار بود. با این حال،‌ فلسفه آنها تئوری‌های جبرگرایی یا تعیین‌گرایی محکم، بی‌خدایی، ماتریالیسم، پوزیتیویسم و خودگرایی عقلانی در بر میگرفت. با اینکه این جنبش آنها یک جنبش سیاسی بود،‌ آنها حتی سیاست را قبول نداشتند و یک یادگاری از گذشته میدانستند.

بسیاری میخائیل باکونین را پدر جنبش نهیلیست‌های روسیه میدانند که در «واکنش در آلمان» چنین جنبشی را پیش‌بینی کرد و جرقه آن را با نقل قول زیر زد:
«پس بیایید به ماهیت ابدی که ویرانگری و نابودی تنها به دلیل غیرقابل درک بودن و سرچشمه همه زندگی اعتماد کنیم. اشتیاق به تخریب نیز یک علاقه خلاقانه است!»
سرگه نچایوف (Sergey Gennadiyevich Nechayev)، یک کمونیست انقلابی و رهبر جنبش انقلابی نهیلیست ها، خواهان انقلاب از هر راه و روشی حتی ترور بود. سرگه با باکونین پیاپی در تماس بود که به شهرت و اعتبار سرگه در میان انقلابیون روسی افزود. ولی هنگامی که سرگه یکی از پیروانش را بخاطر اعتراض به راهکرد و روش سرگه ترور کرد، باکونین پشتیبانی خود را از او قطع کرد. پسی بعد از این ماجرا، سرگه دستگیر میشود و با آنکه در حوادث بیرون تاثیرگذار بود، بقیه عمرش را در زندان گذراند.

آنارکونهیلیستها طبیعتا رابطه نزدیکی با آنارکوستیزه‌جویان دارند. نمونه های زیادی از ترور افراد (چندین قصد در ترور تزار روسیه) و فعالیت‌های تخریب‌گرایانه زیر نام «تبلیغ اعمال» توسط آنارکونهیلیستهای روسی انجام شده است.
فهرست آن دراز است که در ویکی‌پدیا انگلیسی میتوان یافت:
https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_of_the_deed

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل