معیار «تجاوز، شکنجه، و قتل» برای سنجیدن نهادهای سیاسی

Text Size

«من آنچه آن را معیار “تجاوز، شکنجه و قتل” میخوانم، بسیار مفید یافتم. معیار کاملا ساده‌ای است. هنگامی که با یک نهاد سیاسی به هر شکلی روبرو می شوید، خواه یک دولت، یک جنبش اجتماعی، یک ارتش چریکی، یا واقعاً هر گروه سازمان یافته دیگری، و در تلاش هستید که بر محکومیت یا حمایت از آنها تصمیم بگیرید، ابتدا بپرسید «آیا آنها با دستور دادن به دیگران و یا شخصا مرتکب تجاوز جنسی، شکنجه یا قتل میشوند؟»
این یک سوال پیش‌پاافتاده‌ای به نظر می رسد، اما باز تعجب‌آور است که چقدر به ندرت – یا بهتر است بگوییم چقدر تحریفی- این معیار به کار گرفته میشود. شاید تعجب آور به نظر برسد ولی زمانی که یک فرد شروع به استفاده از آن کند، فوری متوجه وارونه بودن عقاید عمومی در مورد بسیاری از مسائل سیاست جهانی میشود.»

دیوید گریبر

 

این نقل قول دیوید گریبر را همیشه به یاد داشته باشید بخصوص زمانی که دولتمردان جهان با پلیسها، ماموران، و دیگر نوکرهایشان، دست به تجاوز جنسی، شکنجه و قتل میزنند ولی مردم مبارز بیگناه از این جنایات را یاغی و وحشی میخوانند.

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل