از دست دادن دومین رفیق مبارز آنارشیستمان در تصادف

Text Size

متاسفانه، پس از کشته‌شدن عارف قنبرزهی، رفیق ۱۵ ساله‌مان، در قیام زن زندگی آزادی توسط عوامل امنیتی رژيم، یکی دیگر از رفقای فدراسیون عصر آنارشیسم را هنگام فعالیت آنارشیستی در تصادف ماشینی از دست دادیم.

رفیقمان متولد دهه هفتاد بود. پدرشان یک کارگر معمولی بود که بخاطر فقیری و نداشتن پول شیمی‌درمانی زودمرگ شدند و رفیقمان از سن یازده‌سالگی مجبور به کارگری شد.

سه سالی میشد که رفیقمان با گروهی که کتاب‌‌های آنارشیستی را مجانی به مخاطبان می‌فرستاند آشنا شد و فعالیت‌های آنارشیستی را از آنجا آغاز کرد. رفیقی با سواد و مطالعه که مطالب سایت عصر آنارشیسم را به شدت دنبال میکرد. او یک فمینیست و حامی حیوانات، یک گیاه‌خوار، و آنارشیست ذاتی بود. همیشه بی‌هراس در مبارزه و جنگ‌های خیابانی بودند. زمانی که یکی دیگر از رفقای ما زخمی شدند، او رفیق زخمی را به بیمارستان رساندند و در کنارش بودند.

رفیقمان همیشه میگفت که به سی و پنج‌سالگی نمی‌رسم و دوست دارم که مرگم ارزشی داشته باشد یا با زندگیم تغییری ایجاد کنم.

رفیق ما کارگر و تنها نان‌آور برای مادر و خواهر خویش بود. خانواده ایشان برای دفن و مراسم سوگواری نیاز به کمک دارند.

 

با مبارزات ما همیاری کنید:

کمک

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل