کتاب «مزارع، کارخانه ها و کارگاه ها»

ترکیب صنعت با زراعت و کار فکری با کار یدی

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

نویسنده: پیتر کروپتکین
مترجم: هومن کاسبی
چاپ اول: 1399
343 صفحه

لینک دانلود کتاب «مزارع،‌ کارخانه‌ها، و کارگاه‌ها»

 

کارخانه و کارگاه را در دروازه‎ی مزارع و بوستان‎های خود مستقر سازید… البته نه آن تأسیسات بزرگ… بلکه انواع بی‎شمار از کارگاه‎ها و کارخانه‌هایی که برای ارضای سلایق بی‎نهایت متنوع… لازم هستند. نه آن کارخانه‌هایی که کودکان تمام ظاهر کودکی را… از دست می‎دهند، بلکه آن کارخانه‌های دلباز و بهداشتی… که حیات انسانی بیشتر از ماشین‎آلات و تولید سود اضافی اهمیت دارد… کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که مردان، زنان و کودکان در نتیجه‌ی گرسنگی به آن‎جا رانده نمی‎شوند، بلکه با میل به یافتن فعالیتی درخور سلایق خود جذب خواهند شد…

 

مزارع،_کارخانه_ها_و_کارگاه_ها_پیتر_کروپتکین

 

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی