کتاب «مزارع، کارخانه ها و کارگاه ها»

ترکیب صنعت با زراعت و کار فکری با کار یدی

Text Size

نویسنده: پیتر کروپتکین
مترجم: هومن کاسبی
چاپ اول: 1399
343 صفحه

لینک دانلود کتاب «مزارع،‌ کارخانه‌ها، و کارگاه‌ها»

 

کارخانه و کارگاه را در دروازه‎ی مزارع و بوستان‎های خود مستقر سازید… البته نه آن تأسیسات بزرگ… بلکه انواع بی‎شمار از کارگاه‎ها و کارخانه‌هایی که برای ارضای سلایق بی‎نهایت متنوع… لازم هستند. نه آن کارخانه‌هایی که کودکان تمام ظاهر کودکی را… از دست می‎دهند، بلکه آن کارخانه‌های دلباز و بهداشتی… که حیات انسانی بیشتر از ماشین‎آلات و تولید سود اضافی اهمیت دارد… کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که مردان، زنان و کودکان در نتیجه‌ی گرسنگی به آن‎جا رانده نمی‎شوند، بلکه با میل به یافتن فعالیتی درخور سلایق خود جذب خواهند شد…

 

مزارع،_کارخانه_ها_و_کارگاه_ها_پیتر_کروپتکین

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل