سلسله مصاحبه های سایت عصرآنارشیسم با قدیمی ترین آنارشیستهای ایران در چند دهه گذشته – مصاحبه دوم با سیروس شاملو قسمت سوم

مصاحبه با سیروس شاملو

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

از نظر شما آنارشیسم تا چه اندازه می تواند نقد را در جامعه با توهین و تخریب بیآمیزد؟

آمیختنِ «اخلاق مداری» به دانشِ استقامت در برابر سیستم‌ها و از آن معجونی غیر قابل تشخیص ساختن یعنی همین! اتفاقا آنارشیست‌ها پیش از هر بحث ِ گشاد و پُر ریخت وپاش و لامرز به تعریفِ دقیق برخی واژه‌ها ملزم هستند و از این عمارتِ اتهام ، به میلیمترهای این بارگاه فرآمرزِ احکام ِ عرفی نظر دارند، عمارتی  که قصد دارد نیروها را در جهات مختلف به موضع دفاعی بیندازد  .

توهین یعنی چه؟ آیا جلوگیری از ابراز عقیده ی ِ یک فرد توهین نیست؟ آیا در کنار قصر ثروت‌های باد آورده که از تاراج مردم تهی دست به خزانه ی ژن‌های برتر ریخته شده توهین به لوله‌خواب‌ها نیست؟ ما اول مجبوریم بفهمیم چه چیزی توهین تلقی می شود و بعد که معنای دقیق آن را دانستیم ، انگیزاننده های آن را پیدا کنیم و  ببینیم کجا این توهین را زیر سبیلی در می‌کنیم.

این که من ساعت چهار صبح یک روز یخ بندان داخل اتومبیل گرم از اتوبان عبور می کنم و زنی را نمی بینم که کنار عوارضی به تکدی دست یخ زده و سیاه اش را بطرف من دراز می کند این توهین نیست؟ و اگر هست به چه کسی است؟ چه جریانی قصد دارد چنین ناشیانه توهین‌ها را به توهین ِ  با مجوز و بی مجوز، توهین ِ نرمال و آنرمال ، توهین مشروع و غیر مشروع  تقسیم کند؟ ، توهین معقول و توهین غیر معقول ، توهین روا و ناروا  چیزی است لامعنا مثل ِ  حسن ِ خوبی و بدی ِ ضرر!؟ متریک شما برای تشخیص و تمایز ِ توهین در نقد چیست؟ جامعه ی تجاری یعنی توهین علنی به عشق و عاطفه انسان ها که بجای توهین در قاعده به توهین در استثناء ها و در نتیجه چشم پوشی از مجازات عمومی راه می برد. چرا مراد شما این نوع توهین نیست؟ آیا من حق ندارم معنای پرسش شما را درک نکرده باشم؟  دادگاه های برتولت برشت در نمایشنامه هایش برای نخستین بار به ریشه ها و انگیزاننده های توهین و تخطی،  انگشت انتقاد نهاده است. از نظر این نویسنده چیزی به نام جرم با شناخت دقیق انگیزاننده‌ها، وجود خارجی ندارد. جرم  پدیده‌ای مجزا و منفک نیست.

وقتی فقر باعث سرقت و کشتار و فساد در جامعه است باید فقر را ریشه کن کرد. کشتن فقیر صرفا برای سرپوش نهادن بر چشمه‌های جوشش شرارتی است که نوعی خاصی از قضاوت را ممد نظر دارد. به بخشی از این نوشته ها بپردازیم. جایی که عدالت می لنگد و ترازویش تراز نیست انتقام شخصی رشد می کند. آنجا بازار فروش اسلحه است و بستر کودتاها فراهم. به همین دلیل است کلنیالیسم در مستعمره‌ها روی ناسامانی و بی ثباتی  این ترازوهای شکسته  اصرار دارد.  این بخش ها منولوگی از نمایشنامه ی استثناء و قاعده اثر برتولت برشت است نمایشنامه نویسی که آثارش در جوامع تک صدایی جرم است زیرا توهین تلقی می شود:

 « قاضی :  بر دادگاه مدلل است که باربر با سنگ به ارباب خود نزدیک نشده است . بلکه با قمقمه‌ی آب. ولی با این قمقمه چه می‌خواسته بکند؟ آب به بازرگان بدهد؟ باورکردنی نیست. »

بریده‌ای از واقعیت برای عمومیت بخشیدن به جرم کافی ست. یعنی هر نقدی به قدرت و تحکم صداقت اش باور کردنی نیست پس می تواند در عین حال توهین تلقی شود حتا اگر شعر عاشقانه باشد! چون منطقی نیست اگر ضعیف پرخاش نکند. این اصل تفکیک واژه ی توهین است. زیرا خشونت از سوی ضعیف صرفا نوعی عکس العمل است و انگیزه های آن را باید جای دیگری کنکاش کرد. مثلا عکس العمل ِ زندانیان سر به زیر و با تربیت در آشویتز سال ها بعد در خشونت دولت صهیونیستی تجلی می یابد. جایی که قدرت هست توهین های فروخورده انبار می شود تا جایی مجال رشد یابد. حال من می پرسم مرز مشخص میان نقد مستقیم و توهین کجاست وقتی هر اعتراض تحقق نیافته‌ای هم توهین تلقی می شود؟ در هرج و مرجی به سر می‌بریم که آنارشیست‌ها می‌خواهند به آن نظمی عادلانه ببخشند. کاری سخت مثل به سربالایی بردن سیلاب گلالوده. با این پرسش تصور می‌کنم ما هنوز تکلیف خودمان را با خودمان معلوم نکرده‌ایم.

زوشچنکو نویسنده ی روس زمانی گفته بود: « من غمگینم و نمی دانم چرا»

می گویم:

« عاصی ام؟ حداقل اش این است که می دانم چرا»

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttp://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_COMآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۰ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۲ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۳ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۳۴ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۸- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۹- تلگرام قیام مردمی