شعر: «یک شلوار جین داره»

Text Size
یه شلوار جین داره که …
یه شلوار جین داره که خیلی براش مهمه ، چند ساله که داردش، خیلی تمیز نگهش داشته ، انگار که همین حالا خریده باشه ، نوی نو ..
یه شلوار جین داره که همیشه جدا از سایر لباساش نگهش میداره،
خیلی کم پیش میاد که ازش استفاده کنه ،
فقط وقتایی که مطمئنه همه خوابن ، تلوزیکن تماشا میکنن و از سلولاشون بیرون نمیزنن…
یه شلوار جین داره که فقط توی ساعت‌های خلوتی کریدور تنش می کنه ،
میپوشه و قدم میزنه ،
قدم میزنه و آروم آروم روحش از زندون خارج میشه،
تصور می کنه تو خیابونای شهرشه
شکاره
کوت عبدالله
همه با تعجب و تحسین نگاهش می کنن و میگن :
وی
آسمون
چه خوب موندی
چه خوشتیپ
چه خوش هیکل
انگار نه انگار دو دهه از بهترین روزای جوانی توی زندون ، تحت بدترین شکنجه ها بودی…
یه شلوار جین داره که دوست داره تو روز آزادیش با این بره بیرون،
سالهاس که خیلی خوب نگهش داشته ، با اینکه تاریخ آزادی نداره…
خیلی شگفت انگیزه !
نمیدونم کسی که از شانزده سالگی تو حبس بوده ‌ و اینهمه شکنجه شده چطور میتونه اینقدر محکم و با انگیزه باشه .
تو سخت ترین روزا دست از مطالعه بر نمی داره ،
توی زندون دو تا زبان یادگرفته ،
به جز زبان عربی که زبان مادریشه و زبان رایج،
دو زبان فرانسوی و انگلیسی را هم به خوبی یاد گرفته و حتی به جوانهای بند تدریس می کنه..
خیلی با حوصله درس میده،
همیشه حسرت می خورم
میگم کاش معلمای تو مدرسه هم نصف حوصله ی این آدم را داشتند..
با اینکه اونهمه سختی کشیده و دو برادرش هم اعدام شدند اما خم به ابرو نمیاره ، خیلی مهربون و صبور…
نه فقط با آدما که با گربه های بند هم مهربونه
ساعت سه ظهر که هواخوری ما باز میشه جشن گربه هاس
اون براشون حکم خدا رو داره
خودش گاهی حوصله غذا خوردن نداره ولی هیچ وقت برای گربه ها هم کم نذاشته …
یه شلوار جین داره که آرزومه تو همین روزا پاش کنه و همبندی براش سر اومد زمستون بخونن و برگرده خونه…
۱۶ سالش بود اوردنش حبس
حالا ۳۵ …
 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل