تظاهرات علیه فروش ابزار سرکوب برای انقلاب فمینیستی ایران

Text Size

کمی بیش از یک سال پیش، ژینا مهسا امینی 22 ساله به دلیل اینکه روسریش را درست بر اساس قوانین شرعی سر نکرده بود توسط پلیس اخلاق ایران به قتل رسید. مرگ ژینا امینی نقطه ی عطفی برای جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بود و جهانی شد. ژینا اولین و آخرین قربانی رژیم اسلامی ایران نبود. از زمان به قدرت رسیدن اسلام گرایان در سال 1979، ده ها هزار نفر تحت تعقیب، شکنجه و اعدام قرار گرفته اند. جنبش اکنون به حالت دفاعی رفته است، رژیم به شدت سرکوب را افزایش داده و توجه اولیه رسانه های غربی به این جنبش به شدت کاهش یافته است.

اینکه رژیم ایران توانست مجدداً خود را تثبیت نماید، مانند گذشته مدیون روابط تجاری عالی با کشورهای صنعتی متعدد است. برای مثال آلمان مهمترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا است.

جنایات رژیم برای سیاستمداران آلمانی نیز شناخته شده است. معلوم است که حاکمان اسلامگرا در ایران به طور سیستماتیک زنان و کوئیرها را سرکوب می کنند. برای مثال همجنس گرایی مجازات اعدام دارد. ما از زندان های شکنجه و اعدام های مخالفان اطلاع داریم. مشخص است که ایران در سطح بین المللی از سازمان های تروریستی اسلامگرای مختلف مانند حماس و حزب الله حمایت می کند. همچنین می‌دانیم که سپاه پاسداران نه تنها مسئول آزار، کشتار و ترور سیستماتیک است، بلکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم بخش‌های بزرگی از اقتصاد و تولید ایران را نیزتحت کنترل دارد.

و این ها عواقبی برای حکومت ندارد. با وجود اسلام گرایی، زن ستیزی و همجنس گراستیزی، یهود ستیزی، سرکوب اقلیت های مذهبی و ملتهای مختلف و آزار و اذیت تمامی مخالفان سیاسی توسط رژیم، دولت آلمان و شرکت های آلمانی همچنان بطور عادی به روابط و تداوم تجارت خود ادامه میدهند.
تاکنون عمدتاً این دیاسپورای ایرانی بوده است که اقدام شجاعانه ای علیه رژیم ایران و این استاندارد دوگانه از سوی دولت آلمان و اقتصاد آلمان انجام داده است. برای اینکه صداها نیز منجر به تغییر شوند، باید به عنوان چپهای جهانی با هم کار کنیم. در حال حاضر برای نیروهای چپ در آلمان که بخواهند با جنبشهای آزادیخواهی ایران همبستگی داشته باشند فرصت های متعدد و مؤثری برای مداخله گری وجود دارد. باید با وضعیت تحقیر آمیز فزاینده ای که شرایط ایران در این کشور فراهم کرده مقابله کرد. در عین حال، باید آن دسته از شرکت هایی که فشار معاملات تجاری خود را با رژیم ایران بر گرده ی جنبش آزادیخواهی ایران گذاشته اند، افشا شوند.
یکی از این شرکت ها بوش است. ثابت شده است که بوش بین سال‌های 2016 تا 2018 دوربین‌های نظارتی را به ایران صادر کرده است که با کمک آنها چهره‌های جنبش مخالف حکومت، تعقیب و دستگیرشده اند.

حتی اگر بوش اعلام کند که اکنون تجارت خود با ایران را متوقف کرده است، این شرکت مسئولیت آزار و شکنجه اغلب جنایتکارانه رژیم ایران علیه جنبش آزادیخواهی ایران را بر عهده دارد. هیچ کس نباید ادعا کند که این رژیم تنها سال گذشته چهره واقعی خود را نشان داد. نه، از سال 1979 گزارش های ایرانیان پناهنده و غیرپناهنده موجود است که تحت حاکمیت این رژیم رنج کشیده اند و در رنج هستند. ما مدت هاست می دانیم که این رژیم شکنجه و قتل می کند – وشرکت بوش هم این را می دانست.
ما به عنوان اتحاد آزادی در روز 8 دسامبر شما را ساعت ۱۷ به تظاهراتی جهت افشای اقدام‌های شرکت بوش و مطالبه غرامت ، مقابل دفتر بوش به آدرس پایین دعوت می‌کنیم.

Toyota-Allee 42A, Köln

این روز همچنین با اولین سالگرد قتل حکومتی محسن شکاری، اولین زندانی سیاسی اعدام شده توسط رژیم در جریان قیام های اخیر، مصادف است.

اگر گروه ها یا افراد نمی‌توانند در تجمع حضور داشته باشند، یا مایلند از راه های دیگر از اقدام و کمپین ما حمایت کنند، این کار بسیار آسان است و راه های زیادی برای این کار وجود دارد. فقط برای ما در آدرس های زیر بنویسید:

https://instagram.com/azadikoeln?igshid=MXRydGFmd3d4MjdpNQ==
IranBuendnisKoelnSoli@proton.me

.و با هم امکانات حمایتی را پیدا خواهیم کرد که بر اساس توانایی شما می تواند بیشترین تأثیر را داشته باشد.
ما مشتاقانه منتظر هر تماسی هستیم.

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل