«داعش؛ دشمن دوست‌داشتنی»

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

گفتمان‌ها همواره به واسطه‌ی یک «دشمن» هویت پیدا می‌کنند. هویت گفتمانی امارت طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از بین رفت و اکنون آن‌ها برای حفظ هویت‌شان نیاز به یک «غیر» یا یک دشمن جدید دارند. این دشمن اکنون «داعش» است. طالبان به این دشمن نیاز دارند تا بتوانند مردم را پشت خویش بسیج کنند و در عین‌حال جنایات خودشان را پشت «مربع ایدئولوژیک»ی که فان دیک از آن سخن می‌گفت، پنهان کنند. این مربع چنین است:

– بیان و تایید اطلاعات مثبت مربوط به ما [ما = طالبان]
– بیان و تایید اطلاعات منفی مربوط به آن‌ها [آن‌ها = داعش]
– سرپوش گذاشتن و تایید نکردن بر اطلاعات مثبت مربوط آن‌ها [داعش]
– سرپوش گذاشتن و تایید نکردن اطلاعات منفی مربوط به ما [طالبان]

طالبان اکنون با استفاده از این مربع، یعنی با برجسته کردن نکات منفی داعش و پنهان کردن نکات منفی خود، به دنبال ساختن یک تصویر ایدئولوژیک از خود هستند. طالبان با مرز بندی این «ما» و «آن‌ها» به دنبال کشیدن مردم به سمت «ما»ی خودشان هستند، حال‌ آن‌که اعمال آن‌ها چه در گذشته و چه اکنون تفاوتی با داعش نداشته و ندارد. طالبان با برجسته کردن دشمنی جدید به دنبال حفظ هویت و جعل تاریخ برای بسیج مردم به سوی خود هستند.
البته دشمنی به‌نام داعش نه‌تنها مصرف داخلی دارد بلکه در سطح جهانی نیز برای طالبان سودآور است. زیرا دولت‌ها به دلیل فشار افکار عامه نمی‌توانند طالبان را به رسمیت بشناسند. اما به‌بهانه‌ داعش اکنون به صورت علنی وارد همکاری و تعامل با گروهی شده‌اند که دستش به خون هزاران انسان بی‌گناه آلوده است. اینگونه است که داعش برای طالبان «دشمن دوست‌داشتنی» است.

 

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی