سُهیل عربی و آرش صادقی: از ساختار شکنی تا انقلاب + فایل صوتی

Text Size

By Hasse-Nima Golkar

نامه ی صوتی مشترک سُهیل عربی؛ زندانی سیاسی آنارشیست و آرش صادقی؛ فعال حقوق مدنی و کودکان کار خیابانی از زندان رجائی شهر کرج [گوهر دشت]:

 

 

 

از ساختار شکنی تا انقلاب 

انقلاب در جامعه ای که در آن آرزوهای بزرگ وجود ندارد و شاهد بالا رفتن سطح مطالبات و انتظارات نیستیم، رُخ نمی دهد. انقلاب آنگاه رخ می دهد که اختلاف بین ارزشهای تحمیل شده توسط حاکمیت یا سُنّت و مذهب با واقعیت های حیات اجتماعی آن گسترده و آشکار باشد. بطور چکیده، تغییر و جابجائی سریع ارزشها و هنجارهای اجتماعی، علت اصلی مخالفت توده ای با یک رژیم و تحقق یک انقلاب است. آرزوی بزرگ ما ساختِ جهانی بدون زندان و چوبه های دار است، جهانی بدون حکومت های مُستبد و ستمگر، جهانی بدون تبعیض و تضادِ طبقاتی!

بنابراین نسل ما که از سوختن و تحّمل زجرهای همیشگی به جان آمده و دیگر نمی خواهد نسل سوخته باشد و راه دشوار آزادی را می پیماید، همین امروز باید سُنت فراهم کردن نوشدارو پس از مرگ سُهراب را به زباله دان تاریخ اندازد و این بار به جایِ سوگواری و آوخ گفتن، آزادی خواهان همرزمش را از زنده به گور شدن در این قفس ها رَها کند و سیامک مُقیمی ها را به زندگی بازگرداند.

بیست و پنج سال دارد! آنگاه که میگوییم کسی بیست و پنج سال دارد از که سخن میگوئیم؟ از انسانی که صِرفن بیست و پنج سال از زاد روزش گذشته یا شخصی که به راستی بیست و پنج سال زندگی را فهمیده و شاد و تندرست از موهبات و امکانات گیتی بهره بُرده است!؟ اگر به زندگی سیامک مقیمی نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که او جُز زَجر، بُحران های پیاپی، حوادث و فجایع یکی پس از دیگری، هیچ از زندگی نفهمیده است. خُردسال بود که پدرش را از دست داد و مجبور شد به کارهای سخت و طاقت فرسا با درآمد اندک مشغول شود تا هزینه ی زندگی مادر و برادر خویش را تامین کند. تمام آنچه از نوجوانی و جوانی اش به یاد می آورد، چند شیفت کار کمرشکن و همیشه مقروض و گرفتار بودن است تا اینکه به بیست و چهار سالگی رسید و آبان ۹۸ به مثابه ی جرّقه ای برای انفجار بُغض چندین ساله اش، دلیل شرکت او در اعتراضات ‌شد و فریاد کشید: ” نَه بَد میخوام نه بدتری/ نَه سلطنت، نه رهبری/ کافی است برای ما هَمی؛ آزادی و برابری!

زیرا که از بی عدالتی ها به ستوه آمد، زیرا که سوختنِ سرزمینش را تاب نیاورد. دیگر نخواست ببیند تهمینه ها را که تَن از بهر تأمین [معاش] می فروشند و مصطفی که “زیرِ هشت” [زندان]، هروئین می فروشد. اما سرکوبگران پاسخ دادخواهی اش را با زنجیر و قفس دادند و او نیز همچون صدها آزادی خواه دیگر در زندان تهران بزرگ محبوس شد.

آنچه اکثریت از زندان میدانند یک چهار دیواری است، که انسان را محدود و از زیستن در جامعه و کنارِ خویشان بودن اش محروم می کند؛ ولی تمام قدرت تخریب گر زندان در ذاتِ مَحبَس بودنش نیست، بلکه تحمل حبس در شکنجه گاه و تخریبگاهی چون [زندان] تهران بزرگ به معنای در عُمق فاجعه و فساد غَرق شدن است. البته در نگاهی وسیع تر به کار کردِ در جایی که نام آن را مُجتمع ندامتگاهی گذاشته اند، انواع و اقسام مواد مُخّدر و قرصهای روانگردان به آسانی در دسترس است و فروخته می شود؛ اما دسترسی به یک روزنامه و کتاب، یا هر محصول علمی و فرهنگیِ دیگر، مَلزوم گذر از موانعی همچون هفت خوان رُستم است.

تبعیض بین زندانیان نیز عذاب آور است و سیامک ها از نزدیک می بینند، آن معدود اختلاسگران که از بین هزاران فاسد و تروریست اقتصادی چند روزی را در زندان هستند، چه امکانات و امتیازهای فراوان و برجسته ای دارند و چگونه زندان برای آنها که اموال مردم را غارت کرده اند، راحت تر از هُتل است، اما برای آزادی خواهان، دشوارتر از هر شکنجه گاهی است! می بینند کسانی که با سوءاستفاده از نابسامانی اوضاع اقتصاد به ثروتهای کلان رسیده اند؛ چگونه مأمور قانون را هم می خَرند و برای خود امتیاز می گیرند. کسانی که میلیاردها دُلار از اموال مردم را به یغما بُرده اند و به مرخصی های طولانی می روند، اما امثال سیامک که به این فساد و بیدادگری اعتراض کرده اند، نه تنها از امتیازاتی چون مرخصی، که از حقوقِ خود هم محرومند. در این زندانها به راحتی می توان دید که عامل اصلی فروش مواد مخدر به زندانیان، همان نهادی است که سیامک ها را به زنجیر کشیده است؛ همان عوامل سپاه که إدعا می کنند سربازانِ امام زمان در راستای حفظ أمنّیت هستند؛ در واقع عامل و دلیل فساد و نا امنی بوده اند! در چنین محیط آلوده و خطرناکی صدها جوان همچون سیامک، محکومیت های ناعادلانه و مجازات های دشوار را تحمل می کنند و تاکنون نیز تعداد قابل توجهی از آنها را آلوده کرده اند. اینگونه زندان برای حکومت دو فایده دارد: نخست؛ سرکوب آزادی خواهان و بی خطر کردن مُعترضان از طریق آلوده کردن آنها به مواد مخّدر و دّوم؛ کسب درآمد از طریق فروشِ مواد مخدر به آنها!

البته در نگاهی وسیع تر به کارکرد زندان از لِنز جمهوری اسلامی میتوان دریافت که نهادهای سرکوبگر همچون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، از طرفی می خواهند از زندان به عنوان ابزار ایجاد رُعب و وحشت در دلِ مردمِ به جان آمده استفاده کنند تا کسی جُرأت اعتراض نداشته باشد و از سوی دیگر نمی خواهند رسانه ها و فعالان حقوق بشر، آنان را به دلیل این کارها تحت فشار قرار دهند؛ و این را هم از نوع ندامتگاه که بر رویِ نام زندان ها می گذارند و هم از واکنش های توجیهیِ سازمان زندانها و برخی رسانه های وابسته به حاکمیت می توان فهمید. برای مثال، می توان به بیانیه ی سازمان زندانها و برنامه ی صدا و سیما در پاسخ به کُشته شدن بهنام محجوبی اشاره کرد. اما نتیجه گیری دُرست از این دوگانگی این است که بَدنه ی پراگماتیک جمهوری اسلامی از فشارهای مردم و رسانه ها و فعالان حقوق بشر در مورد زندانیان سیاسی به شّدت هراس دارد و در واقع، حمایت سراسری و پیوسته از زندانیان، تاثیر بسزایی در سرنوشت آنان و البته در هموار کردن راهِ دُشوار آزادی دارد. زیرا هر چه فضای سیاسی بازتر شود و هرچه هزینه ی کُنش های آزادی خواهانه پایین‌تر آید، مشارکت بیشترمی شود و بر قدرتِ مردم افزوده می شود. اینگونه ستمگری برای دیکتاتور نیز دشوار و پُر هزینه تر می شود. پَس بر ماست که سیامک و تمام زندانیان سیاسی را بیش از پیش حمایت کنیم. تاکنون حمایت درستی از آنها نشده است. هم خودِ زندانیان وهم خانواده آنها، به ویژه امثال سیامک که نان آور خانواده بوده اند را باید پشتیبانی کنیم و از شکل همیشگی حمایت ها که معمولن پس از مرگ زندانی یا حینِ اعتصاب غذا صورت می دهد، به کُنِشی پیوسته و گُسترده تر روی آوریم، که این ساختار شکنی و تغییر رویکرد، نه فقط ناجی سیامک که ناجی اجتماع است و گامی بُلند به سویِ رهائی! / آرش صادقی – سُهیل عربی

زندان رجایی شهر کرج – ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹

 

 

————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism era , MOktober 04, 2020

P.S: The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

Federation of Anarchism era has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————- ۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

Tweets by asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل