نامه زندانی آنارشیست سهیل عربی در باره اعتصاب غذا : روز سوم

Text Size

روز سوم
اگزیستانسیالیسم به هستی آن هستنده ای دلالت می کند که امکان کشف حجاب از هستی خویش و نیز هستندگان غیر از خویش را دارد و هستی هستندگان اعم از خویش یا هستندگان دیگر برای او از خفا یا پوشیدگی برون آید و حضور پیدا کند. ما هستندگانی قادر به دیدن، شنیدن، سخن گفتن، شهود،ادراک و دارای احساسات هستیم. ما دردهای خود و همنوعان خود را می بینیم، می شنویم، مشاهده و درک می کنیم و آنگاه که سخن میگوییم و به این همه ظلم، فساد، تبعیض، خفقان و بی عدالتی انتقاد یا اعتراض می کنیم، مجرم امنیتی شناخته می شویم. فعالیت تبلیغی علیه نظام یعنی متصلان به حکومت و افرادی که مسئول نامیده شده اند، حق دارند ظلم و فساد کنند، اختلاس و رانت خواری کنند و آنگاه که یکی از ما مردم به آنها اعتراض می کنیم، متهم به فعالیت علیه آنچه مقدس و معاف از نقد نامیده شده می شویم و مجرم امنیتی محسوب می شویم و مجازاتی سخت را باید تحمل کنیم. انسان هستنده ای است که نیازهایی فراتر از خوردن، آشامیدن، خوابیدن و نظیر اینها را دارد. ما نیاز به آزادی بیان، آزادی اندیشیدن، آزادی داشتن یا نداشتن مذهب، آزادی آتئیست یا آگنوستیک بودن و حتی آزادی پوشش و آرایش داریم، که این آزادی ها از ما گرفته شده و محروم از آزادی زیستیم. ما به عدالت و برابری نیاز داریم، ما تحت ظلم، تبعیض و بی عدالتی نمی توانیم زیستن را ادامه دهیم. ما به امنیت، رفاه، شادی و امکان تحصیل در یک نظام آموزشی درست و پیشرفته نیاز داریم که از تمام اینها محروم بوده ایم. پاسخ انتقادهای ما را با طناب دار و زندان دادند و به جای ساخت دانشگاه و کارخانه، فقط زندان و شکنجه گاه ساختند. نیازی نیست به دهه ۶۰ و اعدام های فراوان آن بازگردیم تا جنایتهای این حکومت را به یاد آوریم. نیازی نیست به قتلهای زنجیره ای، خاوران، کوی دانشگاه و کشته شدن معترضین سال ۸۸ اشاره کنیم، فقط کافی است همین آبان ۹۸ و دی ماهش را فراموش نکنیم. کشته شدن صدها انسان و همنوعمان در زمین و آسمان…
فقط کافی است همین امروزمان را با دقت مرور کنیم و از خود بپرسیم که آیا می توانیم خود را بابت این سکوت و بی تفاوتی ببخشیم؟
من نمیتوانم سکوت کنم، نه…
وقتی با چشم خود ظلم به زندانیهای مظلوم و ستمدیده را می بینم. اینجا ابوالفضل کریمی، سیامک مقیمی، سهیل علی پناه و ده ها جوان که تمام آنها کارگر یا دانشجوهایی هستند که به دلیل اعتراض به ظلم و فساد و سوءمدیریت دولت در زندان هستند و حبس را تحمل می کنند. کمی آن سو ترک گلرخ ایرایی و دیگر بانوانی که در شکنجه گاه قرچک محبوس اند. دورتر… گوهر دشت… مجید اسدی، پیام شکیبا، حسن و آرش صادقی و در هر زندان ده ها انسان که به جرم دفاع از حقوق مردم و خود شکنجه های فراوان را تحمل کردند. ما درد های مشترک داشتیم و تلاش کردیم آنها را درمان کنیم اما اینجا خانه همه ماست. ایران زادگاه و سرزمین تمام مردم است. این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. من اینها را بارها نوشته ام و گفته ام. اما گویی کسی صدایم را نمی شنود.
میپرسم یعنی ظلم و فساد و بی عدالتی فقط سهیل عربی، آرش صادقی، مجید اسدی، آتنا دائمی، گلرخ ایرایی و زینب ها و همین تعداد اندکی که سالها در شکنجه گاه ها محبوس بوده اند را آزار داده است؟
یعنی دیگران هیچ مشکلی ندارند؟ یعنی ظلم و فساد را نمی بینند؟ پس چرا سکوت کرده اند؟ برای من مرگ از تحمل این زندگی آسانتر است. شاید این مرگ باعث بیداری شود. ما از این زندگی جز زجر و تحمل مجازات و حبس ندیدیم. حاصل سالها تلاش و تحصیل ما تحمل حبس بوده و شکنجه، چون تنها بودیم. نه آب مینوشم و نه دیگرخوراک میخورم و نه سرم تزریق میکنم. حق من نبود که هشت بهار کنار دخترم نباشم. من فقط واقعیتها را نوشتم… خشک شدم… خشک… خشک …
سهیل عربی، زندان تهران بزرگ
۱۷ فروردین ماه ۹۹

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

   

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی