گفت وگوی نوام چامسکی در مورد کرونا

ترجمه : شاهو

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

 

نوام چامسکی زبان شناس وفیلسوف ۹۱ سالە با سرکو هروات فیلسوف جوان کروات از تلویزیون دی ا ای۲۴مصاحبه داشته نوام چامسکی که در حال حاضر در اروزینا امریکا در گوشه ی مثل همه خود را قرنطینه کرده است در این مصاحبه تحلیل خود را در مورد کرونا بازگو کرده است

چامسکی در ابتدا اشاره میکند که ویروس کرونا بسیار جدی است و میتواند اثار مخربی به جای بگذارد البته این در حالی است که جهان از دو خطر جدی تر رنج می برد.
جنگ هسته ای و گرمایش زمین دو خطر جدی هستند که سیاست نئولیبرالی وضعیت را وخیم تر کرده است .
این وضعیت سپری خواهد شد ودو گزینه پیش ری ما خواهد بود یا حکومت های ظالم با اتوریته تر یابنیاد نهادن جامعه ی نو با فاکتورهای انسانی تر .به گفته چامسکی در برههی مهم حیاتی که دونالد ترامپ مسئول رهبری امریکاست بسیار شُک کننده این را یک دلقک اجتماع ستیز میخواند .این بیماری بسیار جدی است اما در مقایسه با دو خطر دیگر قابل بازگشت است این در حالی است که جنگ هسته ای و گرمایش زمین قابل برگشت نیستند .قدرت امریکا بسیار فراگیر است ،امریکا تنها کشوری است تحریم های اقتصادی را به کشورهای همچون ایران وکوبا اعمال میکند وبعدا اروپا نیز ان طبعیت میکند و به ترتیب کل جهان …
کشورهای که رنج این تحریم های اقتصادی را متحمل شده اند علی رغم این به یک نقطه طعنه امیز تبدیل شده است کوبا به کمک ایتالیا میرود این در حالی است که المان به کمک یونان نمیرود واین را نیز نمیتوان از یاد برد مرگ هزاران پناهجو در ابهای مدیترانه در راه رسیدن به اروپا در ادامه چامسکی وبا این جمله نشان می دهد که بحران تمدنی در اروپا بسیار مخرب است.چامسکی در ادامە چنینین می گوید کە این زبان بازی ها و بازی با کلماتی کە اشارە بە جنگ دارد را بسیار مهم میداند و اگر بخواهیم با این بحران روربرو شویم باید بسیج کردن در زمان جنگ را به خاطر اورد به طور مثال قسمت خدماتی رسانی مالی امریکا در جنگ جهانی دوم رشد چهار برابر اقتصادی داشته است ما نیاز به چنین ذهنیتی داریم که بتواند این مسائل را بفهد.باید برای غلبه کوتاه مدت به اینبحران کشورهای سرمایه دار با این بحران روبه رو شوند .
و در نهایت بحران ویروس کروناممکن است مردم را به فکر وادار کند .
چامسکی معتقد است منشأ مشکلات عمیق اجتماعی اقتصادی که تشدید شده شکست عظیم بازار و سیاست نئولیبرالیست .
این کهبیماری های فراگیر قبلا رخ داده بود اند و خیلی خوب با عواقب ان اشنا بودیم و میتواند گفت ویروس کرونا تقربیا شبیه به سارس است پس انها می توانستتند بر روی واکس ان کار کنند ان را شبیه سازی وگسترش دهند و هم اکنون میتوانست در دسترس باشد اما با توجه به این (بیگ فارم )و استبداد خصوصی موجود دولت حق ندارد در این میدان پای بگذارد.
سود بیشتری در درست کردن کرم جدید برای صورت وبدن است تا پیدا کردن واکسن که از مردم در برابر تخریب کامل محافظت کند.با واکسن سالک خطر فلج اطفال خاتمه پیدا کرد این وکسن توسط نهاد دولتی ساخته شد واصلا به ثبت اختراع نرسید وقابل استفاده برای همگان شد این همچنان میتوانست ردوی دهد اما سیاست نئولیبرال این ظرفیت را از بین برده است .اطلاعات لازم موجود بود ولی ما دقت نکردیم .در ۳۱سپتامبر چین جهان را از وجود این ویروس مطلع ساخت و همچنین ارگان سلامت مربوط به ذات ریه و التهابات نیز،ویک هفته بعدتر دانشمندان چینی این را به عنوان ویروی کرونا شناساندندو اطلاعات لازم رابه جهانیان دادند. حداقل برای جلوگیری از پیشرفت این بحران در کشورهای مجاور چین همچون کره جنوبی ، تایوان هنگ کنگ شروع به کارهایی کردندو به نظر میرسد تا حد زیادی در کنترل ان موفق بوده اند .در اروپا نیز حتی کارهای انجام شد در المان حرکات به موقع انجام شد المان باسیستم قابل اعتماد که داشت قادر شد به نفع و سود المان کارهای انجام دهد فقط برای خودش که این حداقل کار معقولی بود که میتوانست انجام دهد اما دیگر کشورهای اروپایی که بدترین شان بریتانیا و از بدتر امریکا بود .

زمانی که ما به شیوه ای به این بحران فائق اییم گزینه های موجود برای ادامه یا دولت های ظالم و با اتوریته تر سر کار خواهند امد یا بازسازی رادیکال جامعه با بستر انسانی تر در جواب نگرانی انسان در برابر سود شخصی .
اینجا این احتمال هست که مردم بتوانند خود را سازمندهی کنندو به عرصه ورود کنند همچنان که کسانی در حال انجام ان هستند البته با مشکلات زیادی روبه رو میشویم و البته تا اخر راه با انها سر وکار داریم مانند جنگ هسته ای که از همه زمان ها به ما نزدیکتر شده اندو همچنان که گر مایش زمین که به سوی غیر قابل برگشتی می رسد .
در این برهه ای زمانی باید قاطعانه به ان واکنش نشان دهیم و همچنان که می دانیم و این را همیشه باید بدانیم این فجایع هر روز به ما نزدیک تر خواهند شد، بنابراین این لحظه در تاریخ بشر بسیار حساس است

 

مترجم : شاهو

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی