قسمت دوم «ﻣﺎﺭﯾﺎ ﻧﯿﮑﻔﻮﺭ ﻓﺎﻭﺍ » : یادی از ۱۳ زن مبارز آنارشیست تا روز جهانی زن

نگاهی کوتاه به زندگینامه ﻣﺎﺭﯾﺎ ﻧﯿﮑﻔﻮﺭ ﻓﺎﻭﺍ ، گریلا و انقلابی آنارشیست تاثیر گذار اوکراینی

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

 

 

نگاهی کوتاه به زندگینامه ﻣﺎﺭﯾﺎ ﻧﯿﮑﻔﻮﺭ ﻓﺎﻭﺍ ، گریلا و انقلابی آنارشیست تاثیر گذار اوکراینی :

 

ﻣﺎﺭﯾﺎ ﻧﯿﮑﻔﻮﺭﻓﺎﻭﺍ ؛ﺳﺎﻝ ۱۸۸۵ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﻟﮑﺴﺎﻧﺪﺭﻭﻓﺴﮏ ‏( ﺯﺍﭘﻮﺭﯾﮋﯾﺎﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ ‏) ﺩﺭ ﺍﻭﮐﺮﺍﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ؛ﭘﺪﺭ ﻣﺎﺭﯾﺎ ﯾﮏ ﺍﻓﺴﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺭﻭﺳﯿﻪ -ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ۱۸۸۷ ﺗﺎ ۱۸۸۸ ﺑﻮﺩ .

ﺩﺭ ﺳﻦ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺷﻐﻠﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﮐﻮﺩﮎ ،ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻮﯾﻨﺪﻩ ﺷﯿﺸﻪ ﻭﺩﮐﺎ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩ  ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﻠﯽ ﺁﻧﺎﺭﮐﻮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ .

ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻭ ﺩﺭ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی مرتبط با مبارزات مسلحانه ﺑﺎﻋﺚ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺍﻭ ﺷﺪ ؛ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﺶ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ و سپس به ۲۰ سال تبدیل شد.

ﺍﻭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﺘﺮﻭ ﭘﺎﻭﻟﻮﻓﺴﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬﺍﺭﯼ ﺳﭙﺮﺍﻧﺪ و پس از آن در سال ۱۹۱۰ به صربستان تبعید شد .

مدتی بعد از صربستان فرار کرد و به ژاپن رفت.

ﺍﺯ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺭﺳﯿﺪ.

ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۱۳ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﻣﺎﺭﻭﺳﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻔﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﻼﻭﯼ ﻣﺎﺭﯾﺎ ﺍﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺩﺭ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭﯾﺘﻮﻟﺪ ﺑﺮﺯﻭﺳﺘﮏ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﺭﺷﯿﺴﺘﻬﺎﯼ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ.

ماریا نیکی فوروا آنارشیست اوکراینی را که بین سالها ی ۱۸۸۵ تا ۱۹۱۹ میلادی می زیست را گاهی با ژاندارک مقایسه می کنند.

هیچ شرح حال علمی از ماریا ، تاریخ نگاری از زندگی او وجود ندارد که فقط نیاز به به روزرسانی و احتمالاً تفسیر مجدد دارد. تا حدودی به این دلیل است که او بیشتر زندگی خود را در فعالیت مخفی و مبارزات زیرزمینی گذراند: او در ۱۶ سالگی به یک گروه چریکی آنارشیستی پیوست و واقعاً تنها دو سال (۱۹۱۹-۱۹۱۷) مخفی زندگی نمی کرد.

سازمان دهندگان آنارکو کمونیست برای اولین بار در سال ۱۹۰۳ در اوکراین ظاهر شدند و در بین جوانان طبقه کارگر مراکز صنعتی موفقیت چشمگیری کسب کردند. در جریان وقایع انقلابی در سالهای ۰۷- ۱۹۰۵ ، در اوکراین حدود ۹۰ گروه آنارکو کمونیست وجود داشتند که تعدادشان بیشتر و بهتر و سازمان یافته تر از همتایان خود در روسیه بود.

ماریا در سال ١٩١٧ در زمان انقلاب به روسیه بازگشت و در شهر زادگاهش نقش بزرگى در مبارزات انقلابى ایفا کرد که مخالف قدرت بلشویکها در اوکراین بود. در سال ١٩١٨ ماریا یک انارشیست معروف بود که هدایت کننده درگیریهاى نظامى بود. او گارد سیاه را سازماندهى کرد، یک نیروى مسلح انارشیستى که افسران ارتش و دولتمردان را هدف قرار می داد.
مسکو او را از ادامه فعالیتهایش منع کرد، ولى وى نمیتوانست مبارزه را ادامه ندهد. در سال ١٩١٩ ماریا دستگیر شد و به اعدام توسط جوخه اتش محکوم شد.
در تاریخ ۱۶ سپتامبر سال ۱۹۱۹ ، به همراه همسرش گناهکار شناخته شد و به اعدام محکوم شدند و  هر دو کشته شدند.
اساطیر پس از مرگ:
در طول زندگی ، نیکیفوروا چندین بار زخمی شده بود ، یا با مردن اشتباه گرفته شده بود ، فقط بعداً در سلامت خوب ظاهر شد. به دلیل شهرت وی در فرهنگ عامه ، در ماههای پس از مرگ وی شایعاتی منتشر شد که وی در واقع هنوز زنده بود.
مواضع سیاسی
آنارشیسم و ​​انقلاب

در جوانی ، نیکی فورووا وارد سیاست آنارکو کمونیستی شد و تاکتیک های شبه نظامی را برای پیگیری آنها اتخاذ کرد. در طول سالهای فعالیت خود ، نیکیفوروا سخنرانی های متعددی را ارائه داد که از عقاید سیاسی وی حمایت می کرد. با این حال ، رونوشت ها و نقل قول هایی از سخنان وی به ندرت از دوران اتحاد جماهیر شوروی جان سالم به در برد . آنچه از سخنان او معلوم است این است که وی به دلیل سخنرانی کاریزماتیک خود ، که برای توضیح نظرات آنارشیستی استفاده می کرد ، مورد توجه گسترده قرار می گرفت. گفته می شود که وی به طور گسترده ای به عنوان آنارشیست شناخته می شود ، و به عنوان سمبل فلسفه آزادیخواهی خود ، مدام لباس کاملاً سیاه پوشیده است.

وی در دوران انقلاب ، طرفدار واگذاری فوری و کامل املاک متعلق به صاحبان ثروتمند زمین به کارگران و دهقانان بود  و اظهار داشت: “کارگران و دهقانان باید در سریعترین زمان ممکن هر آنچه را که طی قرنها توسط آنها ایجاد شده بود را تصرف کنند و از آن برای منافع خود استفاده کنند. . ”

با این حال ، در حالی که او دائماً به نفع فلسفه آنارشیستی صحبت می کرد ، اما در مورد پیشرو  و نخبه گرایی هشدار داد ، و اصرار داشت که آنارشیست ها نمی توانند تضمین تغییرات مثبت اجتماعی باشند. “آنارشیستها به هیچ کس قول نمی دهند.” وی هشدار داد ، “آنارشیستها فقط می خواهند که مردم از وضعیت خود آگاه باشند و آزادی را برای خود به دست گیرند.”

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی