هر گونه خشونتِ کلامی بر علیه زنان را متوقف کنیم!

STOP ANY VERBAL VIOLENCE AGAINST WOMEN

Text Size

By Hasse-Nima Golkar

هر گونه خشونتِ کلامی بر علیه زنان را متوقف کنیم!

رفقا و دوستان گرامی، امروز هشتم مارس؛ روز جهانی زن است. بیائیم ضمن گرامیداشت آن، از امروز با خودمان برای همیشه عهد ببندیم که از کار بُرد خشونتِ روانی و تحقیر آمیز همانند: “حرام‌زاده”، “حلال‌زاده”، “فاحشه”، “مادر قَحبه”،”خواهر جنده” ووو به طور جدّی پرهیز نمائیم! می‌دانیم که در رگ و پوست و خون و تا مغز استخوان هایمان قرن ها است که این فرهنگِ فاسد، واپس گرایانه و خشونت آمیزِ مَردسالاری و زن ستیزی (ضّد زن) نفوذ کرده و به دور انداختن آن از ذهنمان به نظر دُشوار می رسد، ولی اگر اراده کنیم و تصمیم بگیریم، هرگز غیر ممکن نیست.

کار بُرد چنین واژه هائی برای افرادی که به ویژه دیدگاه خودشان را با معیارهای کمونیستی، آنارشیستی، سوسیالیستی و دمکراسی خواهی تعریف می کنند، می بایستی غیرقابل پذیرش باشد. توجیه کنندگان استفاده از این گونه واژه ها ی زن ستیزانه؛ عمیقن تبعیض آمیز (راسیستی) – در هر نام و شکل و رنگی که باشد – بدون کمترین تردیدی می بایستی که مشکل و کمبود فرهنگی در آموزش و تربیت مان را در این زمینه؛ در دیدگاه حاکم سیاسی – ایدئولوژیک در جامعه ی مردسالارانه و تآثیر پذیری از آن جستجو کنیم. استفاده از اینگونه واژه های خشنِ لفظی، زیر هر نوع بهانه ای که باشد، به شدّت دینی – مذهبی، ضد دمکراتیک و در یک کلام: ضد انسانی است.

اگر واقعن به آزادی، برابری و عدالت انسانی باورمند هستیم، می بایستی به اجبار به کرامت انسانی زنان، یعنی مادران، دختران و همسران خودمان و دیگران نیز که همچون مردان، نیمی از انسان های موجود در جامعه ی امروز بشری می باشند، ارزش قائل شویم. دفاع از آزادی و کرامت انسانی زن، معیار و میزان پیشرفت انقلابی در درون خودمان و در یک جا معه ی انسانی می باشد.

زن – زندگی – آزادی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل