معرفی کانال آنارشیستی « ساختارها» در تلگرام با نگاهی ویژه به خانواده و اجتماع

Text Size

کانال تازه تاسیس @saakh_taar در تلگرام که نویسنده اش یک آنارشیست می باشد را به شما معرفی می کنیم .

کانالی آنارشیستی با نگاهی ویژه به خانواده و اجتماع .

 

انسان تنها جانداریست که زندگی اش نه به وسیله ی جانداران دیگر بلکه توسط همونوعان خودش بیشترین صدمه و آسیب را دیده است .
گرچه امروز مشخص نیست که چه فرد یا افرادی این موضوغ را دستاویزی کردند تا رفتار و حرکات و خواستهای افراد را در چارچوبی مشخص مدون نموده و به قبیله و ایل و جامعه بقبولانند که این چارچوبها برای حفظ و بقایشان ضروریست و ضامنی ست برای روابط بهتر ؛ با اینحال امروز پس از قرنها کاملا مشخص شده است که آن چارچوبها نه تنها باعث هیچ بهبودی بین انسانها نگردیده ؛ بلکه خود زنجیری شده اند بر پای روابط عادی انسانها .
اداب و سنن گرچه برخاسته از ادیان نبودند ولی تثبیت و تقویتشان را مرهون ادیان هستند و بیجا نخواهد بود بگوییم که زیربنای علت ساختن ادیان توسط شیادان ؛ نیاز به داشتن ضمانت اجرای اداب و رسوم توسط توده ی مردم بود .
در روزگاری که جوامع به شکل امروزی نبودند و فاقد حکومت مرکزی بودند نقش حاکم و دولت را پیشوایان دینی بر عهده گرفته بودند و اگر جایی زورشان می رسید ؛ مردمی را که بر خلاف چارچوب مشخص شده در دین رفتار کرده بودند را مجازات می کردند و اگر قدرت قهریه شان یارای مقابله با مردم را نداشت ؛ با وعده ی عذاب الهی سعی می کردند مردم را به همان چارچوبهایی برگردانند که برایشان با عنوان دین عرضه کرده بودند .
بزرگتر شدن جوامع و افزایش جمعیت قدرت پیشوایان دینی را که در اصل همان مروجان آداب و رسوم قبایلی بودند و بعدا خود را در کسوت پیشوایان دینی معرفی کرده بودند در سراشیبی قرار داد .
نیاز به یک نهاد قدرت جدید که گستره ی مکانی بزرگتری داشته باشد و از لحاظ قدرت توانایی مقابله با جمعیت انسانها که روز به روز بیشتر می شدند بین کسانی که خود را برتر از دیگران و قیم انان می دانند که برایشان حتی نوع پوشش و گویش و حد و حدود ارتباط با دبگران را مشخص کنند با تولد حکومتهای محلی و در نهایت حکومتهای مرکزی و دولتها پاسخ داده شد .
آداب و رسوم و عرف هر نقطه از این زمین خاکی را که بنگریم در ادیان همان مناطق بازنویسی شده اند و حکومتهای هر کشور ضامن اجرای همان ادیان و اداب و رسوم !
برای تداوم این روند که برده داری به سبکی نوین می باشد ؛ بایستی از کوچکترین نهاد اجتماعی که همان خانواده می باشذ ؛ انسانها را برای برده بودن تربیت و اماده کرد .
چنین نقشی نسلهاست که از فردی به فرزندان خود و از انان به نسلهای بعدی منتقل شده بدون انکه کسی بپرسد چه کسانی از این اداب و سنون و عرف سود می برند و چه کسانی متضرر و اصلا. چرا بایستی در قبال انجام کاری یا ترک کاری دیگر به افرادی که ظاهرا در عمل و یا ترک آن فعل نقشی ندارند پاسخگو باشیم و احیانا مجازات ؟!

هر حکومتی در هر کجای جهان که باشد ضامن برخورداری از ثروت و قدرت و رفاه برای عده ای معدود و یا حداکثر طبقه ای خاص است که این خواسته و هدف جز. با برده و بنده ساختن از مردم میسر نخواهد شد ‌ .
پرورش برده با استفاده از اداب و رسوم و عرف از طریق خانواده و سپس اجتماع به فرد فرد جامعه صورت می پذیرد . در خلاصه ترین تعریف از برده می شود گفت که برده کسی ست که در راستای براورده شدن نیازها و خواسته های اربابان خود فعالیت می کند و در این راه از نیازها و خواسته های خود چشم پوشی می کنذ و هر انچه که ارباب برای او مقدر کرد به همان راضی باشد .
اما بردگان ممکن است روزی بر علیه اربابان سر به طغیان بردارند ؛ اینجاست که دین نقش خود را باید ایفا کند .
شاید تعریف کوتاهی از بنده بتواند که در ادامه ی مطلب از توضیحات اضافی بی نیاز شویم. ‌
بنده کسی ست که فقط اطاعت می کند . بی چون و چرا .
این افراد همانانی هستند که برای بقای حکومت از جانشان نیز می گذرند . وجود این افراذ برای بقای هر حکومتی لازم است . بسته به آنکه در کدام منطقه ی جغرافیایی قرار داشته باشید و یا حکومتتان بر پایه ی کدام دین تثبیت شده باشد ؛ این بندگان بنده ی همان دین و مسلک خواهند بود و در زمان مورد نیاز ؛ قربانیانی برای بقای حکومت .
حکومتهای ملی گرا با توسل به دین میهن پرستی چنین بندگانی را تربیت می کنند و حکومتهای اسلامی بندگانی که خواهان شهادتند در راه خدا !!!
این افراد چنان در ذهن بیمار شده و مسدود خود کرفتارند که تنها افتخارشان کشته شدن در راه دینشان خواهد بود .

اینکه از خانواده و اجتماع بیشتر تاثیر گرفته باشیم یا از دین حد و حدود ما را مشخص خواهد کرد که برده وار زندگی کنیم یا بنده وار …. که حکومت بر هر دو قشر نیاز مبرم دارد .

مبارزه با وجود حکومت بدون مبارزه با دین و همینطور اخلاق و سنن و عرف آب در هاون کوبیدن است

 

منبع @saakh_taar

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

——————————————————–

۴۴ – آنارشیستهای افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/profile.php?id=100045820445658

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل