نوشته ای از آنارشیست های نیوزیلند : اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان چه می گویند؟

برگردان بفارسی: نیما گلُکار

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

 

برگردان بفارسی: نیما گلُکار

 

پیش از این دو مطلب در مورد ترور قاسم سلیمانی از جانب دولت ایالات متحده آمریکا از مواضع اتحادیه آنارشیست های [ افغانستان و ایران] و برخی از مارکسیست ها که نه تنها مخالف امپریالیسم آمریکا بلکه همچنین مخالف دولت ایران بوده اند، نوشته ایم.

در حالی که مخالفت با امپریالیسم آمریکایی فاقد تفکر باشد، ممکن است چنین پُرسشی در بین عده ای مطرح گردد که: “چگونه می توانستند [مارکسیتها و آنارشیستها] با دولت ایران مخالفت کنند؟ آیا این مترقی و ضد امپریالیست نیست؟”در واقعیت امر اینگونه نبوده  ونیست.

 

دولت فعلی ایران برآمده از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی است، جایی که کارگران و فرودستا ن برخاستنند و رژیم ستمگر سلطنت را به رهبری شاه سرنگون کردند. از آنجاپی که این کشور نتوانست بحران اقتصادی دهه ۱۹۷۰ میلادی و سلطه ی نو استعماری غرب را مدیریت کند، این را از طریق اتحاد خود با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، امکان پذیر نمود. و این به ویژه باعث خشم توده هائی شده بود که نخست وزیر ایران محمد مصدق به واسطه ی ملی کردن صنعت نفت با کودتای سال ۱۳۳۲ خورشیدی سرنگون گردید.

 

در درون جنبش انقلابی، گرایشهای سیاسی گوناگونی از جمله لیبرالها، چپ گرا ها ، اسلامگرا یا ن و مخلوطی از اینها وجود داشت. در طول انقلاب، این گرایش ها با توجه به شرایط ، دست به همکاری و رقابت با یکدیگر زدند. اسلام گرایان زیر رهبری روح الله خمینی به نقش مسلط در دولت برآمده از  انقلاب تبدیل گردیدند. خمینی از یک دولت جمهوریخواه پشتیبانی نمود و همراه با دیگر روحانیون  مدعی شد که آنها خواستار حکومت نبوده بلکه نقش توصیه کردن را به عهده خواهند گرفت.

 

پس از برگزاری دو همه پرسی در سال ۱۹۷۹ میلادی، مردم به نفع جمهوری اسلامی رای دادند و بدین ترتیب، اسلامگرایانِ طرفدار خمینی قدرت را به دست گرفته و مُجری قانون اساسی ای گردیدند که به استبداد دیگری تبدیل گردید. هنگامی که خمینی به قدرت رسید، دولت  او به سرکوب تمامی مخالفین اش از طریق زندان، شکنجه و اعدامِ چپگراها ، لیبرال ها، فمینیست ها، کوردها ، عرب ها ، بلوچ ها و سایر جنبش های استقلال طلبانه و جنبش کارگری مبادرت ورزید. شوراهای کارگری / جنبش شورا ئی را که در درازای انقلاب ایران بمثابه موجی تازه در قرن بیستم بوجود آمده بود و همچنین هجوم دولت عراق به ایران در سال ۱۹۸۰ میلادی که منجر به جنگ ایران و عراق شد، باعث از هم پاشیدگی آنها  گردید. این جنگ، به دولت ایران که خواهان حمله به کشور عراق برای سرنگونی صدام حسین بود، یاری رساند تا بتواند مخالفان خود را به بهانه ی خیانتکار ی و کمک به دشمن قلع و قَمع نماید. بنابراین، سر نوشت این جنبش ها تا زمان پایان جنگ در سال ۱۹۸۸ میلادی به بن بست کشیده شد و یک رژیم به سبک و سیاق ایرانی در آنجا  تثبیت گردید. مخالفان از این پس به فعالیت زیر زمینی روی آوردند و در نتیجه ی فقدان اپوزیسیون، طبقه ی جدید حاکم بر ایران اجازه یافت که راه انتقال به سرمایه داری نئولیبرال را آغاز نماید که تا هم اکنون ادامه داشته است.

 

از آن زمان تا به امروز، دولتی خودکامه، مردسالار ، همجنس هراس، دگر جنس هراس، استعماری و نئولیبرال در ایران بر سر کار می باشد که سرکوب خود را بر علیه جنبشهای فوق الذکر و سایر مخالفان از راه به زندان کشیدن، شکنجه و اعدام کردن ادامه داده و این نیز شامل سرکوب قیام اخیر در ایران در ماه مه  ۲۰۱۹ میلادی که توسط کارگران و فرودستان به واسطه ی ترکیبی از بحران اقتصادی در اثر سوء مدیریت دولت و  تحریم های آمریکا  اتفاق افتاد، می باشد.  بر همین پایه، طبق مانور های ژئوپلیتیکی که دولت ایران از خود نشان می دهد، نه هیچ چیز مترقی در آن وجود دارد و نه هیچ خصلت ضد امپریالیستی در آن می توان یافت.

 

 

از زمان انقلاب تا کنون، دولت ایران سرگرم استخراج از منابع  ثروت و گسترش نفوذ خود در کشور لبنان از راه اتحاد با حزب الله و با حوثی ها برای سرنگونی دولت یمن و همچنین حفظ  قدرت دیکتاتوری و نئو لیبرالی بشار اسد در سوریه بوده و تلاش نموده تا با پشتیبانی از شبه نظامیان و حفظ نفوذ خود در احزاب درون دولت عراق، به هژمونی منطقه ای رقیبش عزبستان سعودی و حضور استعماری آمریکا پایان دهد.

 

در خاورمیانه / غرب آسیا به منظور تبدیل شدن به هژمونی منطقه ای در اتحاد با دولت روسیه قرار گرفته است.  دولت ایران این اقدامات را نه بنابر ماهیت اسلامی و نه ادعای اسلام هراسی انجام می دهد، بلکه همانطور که آنارشیست هایی مانند پیتر کروپوتکین، کوتوکو  شو سوئی [در ژاپن] و دیگران نشان می دهند، به دلیل تلاش برای جمع آوری سود و قدرت که ذاتی سیستم جهانی سرمایه داری است، می باشد که اینها به نوبه ی خود منجر به رقابت دولت ها با یکدیگر برای دستیابی به برتری ژئوپلیتیکی و اقتصادی بر رُقبا ی دیگر خود خواهد بود. بنابراین، دولت ایران به دنبال سرنگونی سرمایه داری امپریالیسم نبوده، بلکه برای دستیابی به هژمونی خود، در رقابت با دیگران به سر می بَرد.

 

یکی از شخصیت های کلیدی مرتبط با این سرکوب های داخلی و بین المللی، قاسم سلیمانی در مقام فرماندهی نیروی قُدس متعلق  به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد. بدین گونه، هنگامی که وی توسط دولت آمریکا ترور شد، هیچ گونه اشکی از چشمان آنارشیستها، مارکسیست ها و دیگران در ایران و در سراسر آسیای غربی که بخاطر تحمل رهبری او در رنج بودند، ریخته نشد.

 

به واسطه ی همه ی اینها، آنارشیستها و مارکسیست های ایرانی که ما در دو مطلب پیشین راجع به آن نوشتیم، با دولتهای ایالات متحده آمریکا و ایران و همچنین جنگ میان آنها، مخالف هستند و در عوض، پیشنهاد لزوم به ایجاد یک جنبش انقلابی بین المللی را  به همانگونه که در تاسیس اولین انترناسیونال در سال ۱۸۶۴ میلادی اتفاق افتاد، مطرح می نمایند تا بتوانیم نظام سرمایه داری جهانی را از بین بُرده و بجای آن یک سیستم اجتماعی پسا سرمایه داری را بُنیان نمائیم.

 

برای به واقعیت پیوستن چنین پیشنهادی، بسیار مهم است که تمامی نیروهای رادیکال در هر مکانی که هستند این موضوع را به بحث و گفتگو بگذارند که به جای پشتیبانی از یک طرف یا طرف دیگر در تضادها و درگیری های بین دولتهای سرمایه داری، چه اقداماتی را می بایست برای ایجاد این ضد قدرت بین المللی انجام  داد. اگر ما اینگونه عمل نکنیم، سیستم جهانی سرمایه داری همچنان به حیات خود ادامه داده و میلیون ها میلیون از انسان ها به دلیل جنگ ها، فقر جهانی و بحران آب و هوا ئی که ایجاد می کنند، همچنان از بین خواهند رفت. همانطور که یکبار آنارشیست ماری لوئیز بِرنِری گفت: “نه شرق و نه غرب!” پیش بسوی آنارشی جهانی!

 

منبع: صفحه فیسبوک آنارشیستهای نیوزلند

 

www.facebook.com/AucklandAnarchists/posts/3411361915603963?__tn__=K-R

 

https://asranarshism.com/1398/09/20/interview-with-anarchist-union-of-afghanistan-iran

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان