دین و مسئلۀ حکومت آن

Text Size

اتحادیۀ آنارشیست‌های جغرافیای موسوم به افغانستان و ایران به‌عنوان بخشی از خودسازماندهی‌های فدراسیون عصرآنارشیسم، ذیل نام نهادی با اندیشۀ خداناباورانه و بدنۀ آتئیستی، مجدداً، در ادامۀ روند مبارزۀ دائمی خود با انواع ممکن اقتدار علیه اجتماع و افراد، حمایت خود را، از اعم خداناباوران و دگراندیشان دینی و دگرکیشانی که تحت سیطرۀ انواع حکومت‌ها، علیه نهادهای دینی و اقتدارمحور مبارزه می‌کنند، اعلام می‌کند. ایدۀ عمومی مطرح در اتحادیه چیزی شبیه به این است که دین به عنوان یک ایدۀ مخرب که در ابتدا به دین‌دار و جامعۀ او صدمه می‌زند هنگامی که منافعش همپوشان با نهاد حاکمیت می‌شود به هیولایی باورنکردنی بدل می‌شود؛ فلهذا از اهداف اوّلیه در جوامع تحت عنوان جغرافیای خاورمیانه از بین‌بردن نهادهای دولتی و در قدرت دینی هستند زیرا که اعم مردم حتی باورمندان شیعۀ دوازده‌امامی مقبول حکومت جمهوری اسلامی نیز مثلاً اگر باورمند به خوانشی کمی متفاوت و نه حتی مخالف نسبت به نهادهای قدرت باشند به اعدام محکوم می‌گردند. اگر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سرنمون حکومت دینی در جغرافیای خاورمیانه در نظر بگیریم این مهم از کشتار آشوریان، ارمنیان، مزدیسناییان، مندائیان، سیک‌ها و بالاخص کلیمیان و بهائیان و حتی اهل سنت آشکار می‌شود. این عمل آن‌چنان در این سیستم مرسوم است که حتی در روند کشتار فعالین مدنی، دانشجویی، حقوق بشری و محیط زیستی که حکومت راه متعارفی برای اعدام یا زندان آن‌ها پیدا نمی‌کند آن‌ها را در کنار اتهام تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی به داشتن تفکرات ضداسلامی و تبلیغ و ترویج آن متهم می‌سازد.

 

جهان عدالت
نه دولت نه ملت
به شادی عزت
چنین سرکشم

 

اتحادیۀ آنارشیست‌های جغرافیای موسوم به افغانستان و ایران به‌ عنوان بخشی از خودسازماندهی‌های فدراسیون عصرآنارشیسم

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل