چالش در نظام طبیعت

Text Size

مریم وریج کاظمی : نظام طبیعت یعنی برآیند تدابیر همه جانبه و اقدامات برنامه ریزی شده ای زمین هوشمند که برای اعتلای کیفیت زندگی بشر بکار گرفته میشود؛ اگرچه معیار سنجش کیفیت زندگی در جوامع به ارزشهای اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آنها بستگی دارد. بی شک اگر بشریت بخواهد بسترهای مساعدی برای ایجاد یک زندگی آرمانی یا همان بهشت گمشده خود بوجود آورد می بایست جایگاه و نقش مخرب خود را در سیاره زمین تنزل دهد و در پرتو قدرت نیروی طبیعت شکل دیگری از حیات را تجربه کند که در آن  مصرف گرایی که از عادات زیان بار انسان است جایگاهی نداشته باشد و خود خالق طبیعتی باشد که آنرا شکل داده است.اگر دقیق تر به این مقوله بنگریم در خواهیم یافت که مسئولیت اولیه بشر برای حفظ حیات خود درآمیختن با نظام طبیعت است.

عواقب بی تدبیری بشر در فرسایش نظام طبیعت که در عدم تعادل بین الگوههای تولید و مصرف مشخص میشود؛ دیگر منحصر به یک منطقه کوچک نمی باشد و عوارض چنین ناهنجاری و آلودگی های ناشی از آن از سطح ملی و منطقه ای فراتر رفته و صرف هزینه های کلان مادی و معنوی شاید دیگر نتواند جلوی چنین مخاطراتی را بگیرد.

دامنه مسابقات و رقابت ها برای بدست آوردن دیگر مواهب طبیعی برای مصرف بشر رو به افزون میرود. با توجه به تمامی پیشرفت ها بدست آمده در علوم و تکنولوژی در انتشار و مشارکت در دانش و آگاهی های علمی، دولتها و ملتهای جهان نمی تواند چه به صورت انفرادی و یا گروهی بر مشکلات سیاسی و اقتصادی که از تخریب نظام طبیعت برخاسته غلبه کنند و تمامی موضوعات مانند جنگ و درگیری؛ گرسنگی؛ با تخریب ناگوار محیط زیست رابطه تنگاتنگ دارند.

با رشد جمعیت و ناتوانی بشر در حفظ قدرت با روشهای سنتی و دورنگرایی؛ شکاف عمیق بین مرزهای نیازهای طبیعی انسانها ،استراتژی دیگر که همانا توسعه و تقویت تولیدات معنوی بود در صدر اولویت های اساسی حیات قرار گرفت؛ چنین رویکردی نتوانست نیروی انسانی و نیروی طبیعت را در یک هماهنگی نسبتا متعادلی قرار دهد. با آنکه بشر با اتخاذ چنین استراتژی مسئله ای بروز جنگهای که صرفا جهت تامین مایحتاج مادی بود را در پوشش بحرانهای ایدئولوژی تحکیم بخشد.

به نظر می رسد برای کاهش تداوم بحران و چالش انسان با نظام طبیعت می بایست موضوعات زیر مورد بررسی مجدد قرار گیرد:

 • تنظیم رشد جمعیت متناسب با سطح اراضی زیر کشت محصولات کشاورزی.
 •  کاهش و یا ثابت نگه داشتن مصرف گرایی در سطح جهان.
 • اجرای بدون قید و شرط بسیاری از یادداشت تفاهم ها و موافقت نامه ها در حوزه مباحث زیست محیطی.
 • وادار کردن دولتها و سازمانهای بین المللی برای حمایت و کمک مالی به طرحهای بهینه زیست محیطی اعم از محلی؛ منطقه ای یا ملی و بین المللی.
 • مدیریت اساسی برای بحرانهای زیست محیطی در اقصی نقاط جهان و تبدیل تهدیدات به فرصت با بهره گیری از ظرفیت های بومی و ملی.
 • عدم تبلیغات و حضور پررنگ برخی از گروههای انسانی برای حضور در مناطق بکر طبیعی به جهت فعالیت توریسم که باعث حضور قشرهای از مردم میشوند که به دلیل ضعف فرهنگی آسیب رساندن به طبیعت را راه حل درمان و بقای جاودانه ای خود می دانند.
 • برپایی ترتیبات جدید امنیت زیست محیطی در سطح بین الملل که مشارکت فعالانه همه بازیگران سیاسی در آن دخیل باشد.
 • عدم استفاده از سلاحهای کشتار جمعی نظیر سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی و هسته ای که بر طبیعت تاثیر بسیار مخرب برجا می گذارد و می بایست که از سطح گیتی برچیده شود و تاسیسات متعلق به این صنعت نیز نابود گردد، چون رقابتها در این موضوع باعث شکل گیری ظرفیت های برای فشار بر ذخایر طبیعی خواهد شد. بی نظمی و آشوب همچنین عدم ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.
 • جلوگیری از ظهور مسابقات تسلیحات متعارف میان کشورهای مختلف جهان؛ قدرت نظامی و مانورهای امنیتی – سیاسی محدود و هزینه ها و بودجه های دفاعی- نظامی و فعالیتهای جاسوسی کاهش یابند.
 • حل مسائل مربوط به کشمکش های انسانی بر سر ذخایر طبیعی.
 • هماهنگی و همگون سازی توسعه اجتماعی بین شهروندان جهانی و شناسایی امکانات و توانمندی های بالقوه و بالفعل اقتصادی غیر مضر.
 • تلاش برای محو استعمار کهن و جدید و کاهش تبعیض نژادی.
 • عدم وابستگی اقتصادی بین ملل مختلف.
 • کاهش اقتدارگرایی در کنترل فن آوری ها و تکنولوژی ها و اطلاعات علمی؛ همچنین  کوشش هدفمند به جهت بسط و گسترش دادن آن برای تغییر سبک مصرفی ساکنین سیاره زمین.

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism —————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر https://twitter.com/asranarshism ———————————– ۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism ————————————— ۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttps://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists ——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist ————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان https://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل