تبادل نظری با خوانندگان پیچ عصر آنارشیسم

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن
با درود به همه ی همراهان پیج عصر آنارشیسم 
از آنجا که در جوامع تحت سلطه حکومت هیچ جایگاهی برای بیان ایده ها و نظرات افراد برای اقدامات راهبردی جامعه وجود نداشته و نخواهد داشت، تنها چند سال یک بار در سناریوی انتخابات افراد جامعه را بعنوان سیاهی لشکر در فیلم دمکراسی به بازی میگیرند تا تسلط و اقتدار خود را به رخ هم بکشند .
در چنین شرایطی فضای مجازی تنها جایست که می توان حداقل امکانی فراهم ساخت تا تبادل ایده و نظرات شکل بگیرد.
با توجه به اینکه در دیدگاه آنارشیستی بر خلاف مارکسیست ها، در مرحله گذار پیشرفت ها و تغییرات بصورت جبری و خطی از مرحله ای به مرحله بعد اتفاق نمی افتد بلکه سطح مقاومت و مبارزه در برابر تز موجود در شکل گیری آینده تاثیر گذار خواهد بود،لذا این حرکت میتواند شروعی برای راهکارهای نوین باشد.
تبادل ایده های سازنده راه را برای آینده ی بهترهموار می سازد، از آن رو در این صفحه ی آنارشیستی ،برای تبادل نظر و بحث های روشنگر بصورت جمعی قدم برمیداریم تا راهکارهای نوین خلق شوند و با عنوان کردن ایده های چاره ساز در شکل گیری و همه گیر شدن فرهنگ خود مدیریتی و حل و فصل مسائل اجتماعی بصورت جمعی و شورایی حرکت به عمل می آوریم .
بطور مثال به مباحث اجتماعی ازجمله ( آموزش، سلامت،اقتصاد،امنیت ، برابری جنسیتی ،حقوق دگرباشان جنسی ،محیط زیست و حمایت از حقوق حیوانات و مباحث مهم دیگری که مخاطبین به آنها اشاره خواهند کرد) پرداخته می شود.
از تمام دوستانی که مایل به شرکت و بیان ایده ی خود هستند دعوت میکنیم تا در این حرکت جمعی حضور بیابند ،با امید به اینکه بتوانیم در دست یافتن به آینده ای بهتر دخیل باشیم .
موضوعات از طریق رای گیری تعیین میشوند، لذا برای شروع موضوع مورد نظر خود را در کامنت همین پست بگذارید تا در پست بعدی به موضوعی که بیشترین رای را کسب کرده بصورت جمعی بحث و تبادل نظر بشه.
با تشکر از حضور دوستان گرامی پیج فیسبوکی عصر آنارشیسم

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ماآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی