جوانان تا زمانی که جوان هستند ، می توانند قالب شکن باشند

بیژن فتحی

Text Size

جوانان می توانند

جوانان تا زمانی که جوان هستند ، می توانند قالب شکن باشند

رقص و عزاداری، روش مبارزه برای سرنگونی حکومت جنایتکار اسلامی نیست !!!

 عزاداری برای افرادی است ، که در حادثه ای کشته شده اند و نه در مبارزه علیه حکومت جانی؟!

رقص در میدان جنگ واقعی مبارزه است، نه هزاران کیلومتر دورتر از میدان جنگ !!!

هر عمل مبارزاتی با توجه به شرایط زمانی و مکانی قابل تاثیر گذاری است .

ادامه استفاده از روشهایی که در ۴۰ سال گذشته علیه حکومت اسلامی ضد انسانی بی اثر بوده و

حکومت جنایتکار را از جنایاتش باز نداشته ، بیهودگی این روشها را اثبات نموده است . 

اصرار بر ادامه ی این روشها ی خنثی در مبارزه با حکومت فاسد و جنایتکار اسلامی، اگر از

 سوی افراد و تشکل ها متوقف نشده و مورد بازنگری قرار نگیرد !!! بیشک باید ادامه دهندگان

این بی راهه رفتن را بشدت به نقد کشیده و زیر سئوال برد !!!

این ویروس خود خواسته، بیهوده پیمودن راهی که بارها رفته و به مقصد نرسیده ایم ! از چه

زمانی جان مبارزان علیه حکومت اسلامی فاسد و جنایتکار را ، آلوده کرد ؟!!!

راحت طلبی ؟

منفعت طلبی ؟

تقدس گرایی ؟ ( فردی ، تشکل )

شعار زدگی  ؟ و . . .

اگر منحنی اینگونه زیستن و مبارز بودن ! را رسم کنیم به کجا خواهیم رسید ؟؟؟

نمی توان پا در میدان مبارزه گذاشت و اشتباه نکرد . این یک اصل بنیادی در میدان واقعی

مبارزه است . درست مانند آن ضرب المثلی است که می گوید :

افرادی که املا نمی نویسند، غلط ندارند .” 

به همین دلیل انتظار اشتباه از هر فرد و تشکلی در عمل مبارزاتی عادی و پذیرفته شده است .

اشکال اساسی ، اصرار در پیمودن راهی است که به نتیجه نرسیده و یا با دلایل علمی و منطبق

برواقعیت عینی ، به نتیجه نرسیدن آن مشخص و یا قابل پیشبینی بوده و یا می باشد !!!

 

این اصرار به خطا و یا تکرار خطا از چیست ؟!

 

چرا افراد و یا تشکل هایی حاضر نیستند نقش معیوب خود را اصلاح کنند ؟ و آینه را می شکنند !

این سندرومی است که امروز در خارج از کشور ما متاسفانه بشدت به آن مبتلا هستیم .

سندرومی در حال گسترش ، بیماری فلج کننده ای که اپوزیسیون خارج کشور را فلج کرده است .

اینکه چگونه وضعیت امروز به اپوزیسون خارج از کشور دیکته و تحمیل شد را باید به زمانی

دیگر سپرد زیرا بحثی است که احتیاج به زمان زیادی دارد . بحثی است فراتر از حکومت

فعلی و ریشه در رژیم گذشته دارد .

برای برون رفت از این فضایی که اپوزیسیون خارج از کشور را زمین گیر و فلج نموده ، مانند

هر عارضه و بیماری که هر موجود زنده و یا سیستمی را معیوب می کند باید با آن روبرو و برخورد

نمود . به عبارت دیگر زمانی متوجه بیماری می شویم که به سئوالات مطرح پیش روی ، پاسخی  صحیح ، صریح و روشن بدهیم . بعد از پشت سر گذاشتن این مرحله  متوجه می شویم که دچار مشکل شده ایم . حال اگر برای رفع مشکل اقدام نماییم ( از راه علمی ) به حالت نرمال باز خواهیم گشت .

اما اگر وقتی مورد سئوال قرار می گیریم در شرایطی باشیم که قبلا ذکر شد مانند،

( راحت طلبی ، منفعت طلبی ، تقدس گرایی فردی و یا تشکلی ، شعارزدگی و… )

بی شک و بلافاصله فضای پیش روی را با حاشیه سازی و فرصت طلبی مسموم خواهیم کرد،

آب را گل آلود می کنیم تا نتوان رخ واقعی را در آن دید . سئوال کننده را مورد حمله قرار داده

و با استفاده از تمام امکانات شخصی و تشکلی بر او می تازیم تا دیگر فرد و یا تشکلی جرعت

سئوال از عملکرد ما را نداشته باشد .

 اینگونه از پاسخگویی طفره رفته و در خیال ، فکر می کنیم که توانسته ایم رو به جلو فرار می کنیم .

و دوباره در همان سیکل معیوب باقیمانده عمر را سپری خواهیم کرد .

در ویدئوی ذیل شاهد حرکت تهاجمی جدیدی که نشات گرفته از شور و انرژی جوانی است، خواهیم

بود . خون تازه ای که باید در رگهای فضای مبارزاتی ما در خارج از کشور جاری شود تا از رخوت

و سستی بدر آییم .

جوانان انقلابی و آزادی خواه ما در خارج از کشور باید خودشان متشکل شوند . مانند خودشان را

بیابند و همراه شوند . با مبارزینی همراه شوید که هنوز آلوده ( راحت طلبی ، منفعت طلبی ، تقدس گرایی فردی و یا تشکلی ، شعارزدگی و … ) نشده اند .

https://www.facebook.com/100010206849871/videos/pcb.762443177439237/762429874107234/?type=3&theater

 

شما جوانان می توانید ، هزینه های جمهوری اسلامی در خارج از کشور را به آن درجه

برسانید که از ترس اقدام شما و ترس هزینه پرداختن گزاف ، نتواند مبارزان داخل را زندان ، شکنجه و اعدام نماید .

 

 

بیژن فتحی

عضو کانون صنفی معلمان ایران در تبعید

۱۰ سپتامبر۲۰۱۸ برابر با ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–
————————————

 

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

 

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

 

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

 

https://tauai.wordpress.com

 

————————————————————————

۴۰ – آدرس  «کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» در تلگرام

 

https://t.me/ACOIP

 

«کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

 

——————————————————————————

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

 

————————————————————————————–

۴۲ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/union9387

 

—————————————————————————————

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۴ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

—————————————————————————

۴۵ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل