آنارشیسم یک اندیشه ی مبارز در مقابل اقتدار و آلترناتیو رهیافت به جامعه ی آزاد و مترقی

آنارشیستهای بوکان در اینستاگرام

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

 

شاید هنوز هم بسیاری از مردم اندیشه ی آنارشیسم را آنگونه که واقعیت است نشناخته اند، حتی کسانی که خود را چپ بحساب می اورند انگونه که باید وشاید آنرا درک نکرده اند.

آنارشیسم همانگونه از نامش پیداست (مقابل اقتدار)می ایستد و معنی لغوی آن بیشتر مرحله ی گذار از قدرت و اتوریته را تداعی می بخشد، چرا که بعد از گذر از این مرحله است که با پیشنهادی که در مورد خود سازماندهی مدنی و تشکیل شوراها و تشکلهای متعدد اجتماعی میدهد درهای پیشرفت به جامعه ی نوین انسانی باز خواهند شد و آلترناتیو همان چیزیست که تمام جامعه در این مسیر اتخاذ خواهند کرد.

تفاوت آنارشیسم با سایر مکاتب چپ در ایدئولوژیک بودن و نبودن است. ایدئولوژی خط فکری فرد یا گروهی است که با زبان خوش یا حتی با استفاده از زور کلیت درون جامعه باید پیرو آن شوند و ممکن است حتی تمام جزئیات زندگی یک فرد را راهبری کند ،ولی د ر اندیشه ی آنارشیسم این خود یکی از انواع سلطه و محدود کردن آزادی فردی است و انارشیستها کسانی هستند که معتقدند آزادی اندیشه ی فردی و زندگی مطابق استعدادها و توانایی های شخص یکی از حقوق اولیه انسانی است و البته اجازه رشد و شکوفایی استعدادهای فکری و ذاتی برای ترقی بیشتر جامعه را هم بخوبی فراهم خواهد کرد.

شاید بسیاری فکر می کنند راه آنارشیسم تنها به مبارزه با سیستم کاپیتالیسم ختم می شود و در آینده آلترناتیو روشنی برای جایگزینی ندارد و این ربط پیدا میکند به مبحث بالا که آنارشیسم بر پایه ی آزادی های فردی و جامعه ی آزاد می اندیشد و خواهان سلطه گری و اقتداری جایگزین اقتدار سیستم کنونی نیست، شاید درک این موضوع اندکی سخت باشد که یک جامعه ی آزاد می تواند خود را هر چه بهتر از سیستم قانون گذاروقدرت از بالا به پایین راه ببرد، چون قرنهاست که جوامع بشری زیر چنگال اتوریته ی قدرت سرکوب شده و اجازه ی رشد توانایی ها و استعداد های فردی و اجتماعی داده نشده است و هر چه بوده در حد استفاده ای برای سیستم حاکم بوده است و بس ،اما باید گفت آلترناتیوی که انارشیسم بعد گذر از سیستم حاکمیت دولت میدهد واگذاری تمام امور به خود جامعه است ،با شکل گیری شوراهای محلی ، تشکلهای اجتماعی ، ان جی او های مدافع حقوق حیوانات، محیط زیست وافراد نیازمند مراقبت و …و همچنین شوراهای تخصصی در موضوعات مهندسی، شهر سازی اکولوژیک ، اقتصاد آزاد یا مشارکتی ، رفاه اجتماعی از طریق ارگانهای مردمی خدمات شهری مانند حمل ونقل عمومی و نظافت و زیبایی شهر و همچنین تامین آسایش و امنیت شهروندان و بسیاری موارد دیگر همه وهمه توسط خود جامعه مدیریت و ارتقا داده می شوند.

 

منبع : آنارشیستهای بوکان در اینستاگرام

————————————————————–

آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام :

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

 

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

آدرس کانال آنارشیستهای شهر سنندج در تلگرام

ئانارکیستەکانی شاری سنە
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

 

آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۱۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۱۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی