شلاق: شکنجه‌ای کهن، شریعتی پایدار

Text Size

قرن ها شلاق زدن يكي از روش هاي كلاسيك مجازات بوده است كه برده داران براي تنبيه “برده گان خود” از اين روش استقاده مي كرده أند كه تا روح و بدن انساني كه صاحب هستند را مجازات كنند.

همچنين در قرون وسطي هم در كشورهاي اروپايي غالبا افرادي كه از قوانين كليسا سرپيچي مي كردند توسط كليسا شلاق زده مي شدند و اين قوانين و اين فرم از شكنجه تا در نيمه قرن “هيجدهم ” ميلادي تحت عناوين جرايم مختلف ادامه داشته است .

كشور سوئد اولين كشور در جهان است كه غير قانوني بودن هر فرمي از شكنجه را در سال ۱۸۵۵ وضع كرده است و در تنها مواردي كه قانون “شلاق زني” همچنان اجرا مي شده در زندان ها بوده كه یک شيوه تنبيه و به منظور اقرأر گرفتن از قاتلان دزدان و كلاهبرداران استفاده ميشده است كه خوشبختانه در سال 1938 ميلادي در زندان ها ي سويد هم از نظر قانوني ملغي شده است.

اما در كشورهاي اسلامي شلاق زني در عصر بيست و يكم همچنان ادامه دارد بنا بر قانون شريعه كساني كه بر خلاف قانون اسلامی عمل كنتد، مجازات بدني مي شوند و شلاق مي خورند که از دیدگاه آنها شكنجه محسوب نمي شود و اين شكنجه یا در داخل زندان و یا در ملا عام هم می تواند صورت بگيرد .

بدین صورت در جامعه‌اي که دگرانديشان آزادیخواه ، دانشجويان ، فعالين سياسي و مدنی و صنفي ، کارگران ، معلمان ، هنرمندان زندانی هستند و زنان ستم مضاعف به جرم سرپیچی از حجاب اجباری زنداني مي شوند و امر شلاق زدن مجاز و قانونی باشد این شلاق زدن ، تازیانه ایست که بر جسم و جان کل یک جامعه زده می شود.

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل