سیسرو، از آنارشیسم رواقی تا شهید جمهوریت

علیشاه سلطانی/ سیسرو،شهید روشنگری،آنارشیست رواقی

Text Size

Cicero 106-43پ.م.

 

حاکمان یونان باستان سقراط را اعدام کردند و حاکمان روم باستان سیسرو را ترور نمودند. سیسرو، ادیب،فیلسوف،سخنور،تئوریسین جمهوریخواهی،ومبارز اجتماعی،مهمترین سیاستمدار رم باستان بود که در سال ۴۳ پیش از میلاد در حین فرار بدست عوامل دولتی بقتل رسید. او در سال ۱۰۶ پیش ازمیلاد در خانواده ای نظامی بدنیا آمد و سالها بعنوان وکیل، بدفاع از عدالت،انسانیت،عقلگرایی و جمهوری خواهی پرداخت.

سیسرو همچون افلاتون ابتدا شاعر و سپس فیلسوف شد و در امپراتوری رم در جوانی به بالاترین مقام دولتی یعنی شغل سفیری رسیده بود و میگفت بدون عدالت هیچ دولتی قابل دوام نیست.او خالق آثاری در زمینه های فلسفه،هنرسخنوری،اداره دولت، و نظریه های جمهوریت بود و برای رومیان زمان خود حداقل ۵۰۰ سال ارثیه فرهنگ یونانی را برای انتخاب علاقمندان ترجمه و معرفی نمود.

فلسفه در نظر سیسرو، انسان را از خرافات،غیبگویی،فرصت طلبی، و شارلاتانی باز میدارد.درپایان سدههای میانه آثار و افکار وی موجب آزادی فرد از ارتجاع مسیحی و مکتب مدرسین اسکولاستیک آن در غرب شد.سیسرو ایده آلیسم یونانی را با رئالیسم رومی مخلوط کرد تا حقوق رومی را براساس اندیشه افلاتون و مکتب رواقی یونانی پایه گذاری کند.اگرافلاتون یک نابغه زبان باشد،سیسرو را یک نابغه عملگرا در سیاست و خالق واژههای اجتماعی سیاسی میدانند.

هراز،شاعرمشهور رومی، خودرا شاعر سیسرو میدانست. ولتر افکار سیسرو را موجب تکامل و پیشرفت فرهنگ درغرب میدانست.سیسرو خلاف نظریه های فلسفی افلاتون،عمل سیاسی را به تئوری اجتماعی ترجیح میداد؛ روشی که بعدها رومیان دنبال کردند برای سیاست جهانگیری وامپریالیستی خود. روحانیون مسیحی به تقلید از سیسرو در طول سدههای میانه به استفاده ازفلسفه عملی وی پرداختند. اینکار موجب ایدئولوژی شدن فلسفه برای جنبشهای اجتماعی اعتراضی در قرون اخیر نیز شده است.

سیسرو ولی بیش از اندازه به نقش فلسفه خوشبین و امیدوار بود. او خود را فیلسوف مستقل ونوآوری نمیدانست چون آثارش مخلوطی از افکار فیلسوفان یونانی مانند افلاتون و پوزید بودند.سیسرو برای اصلاح دولت و قوانین جمهوری خواهی، ایده آلیسم افلاتونی را با شک گرایی آکادمیک، واخلاق رواقی یونان باستان مخلوط نمود و میگفت مردم را باید با فلسفه و دانش زمان آشنا نمود تا نیازهای جمهوریت را بهتربشناسند.

هدف روشنگری سیسرو آنزمان ترجمه آثار مهم فلسفه و ادب یونانی در تمام زمینه ها به زبان لاتین برای رومیان بود. اورا میتوان واسطه و مبلغ تبادل فرهنگی میان روم و یونان باستان زمان خود دانست. وی سازمانده ایدههای فلسفی،واسطه دانش علمی، ارزش گذار و مبلغ شناخت بود.همعصران او بر این باوربودند که فلسفه نه نجات است ونه وسیله ای برای تغییر دولت و سیاست، فلسفه رسانه ای است که نیاز به آزادی نامحدود دارد برای اینکه به نتایج عملی برسد و به کسی اجازه سانسور و محدودیت و سوء استفاده خصوصی نمیدهد.

آگوستین،یکی از حاکمان آنزمان روم میگفت سیسرو یک استاد زبان بود که قلبی پر از عشق به وطن داشت. سیسرو نه تنها سخنرانی مشهور بلکه یک نظریه پرداز در هنر سخنوری بود.او نثر کوتاه نویسی زبان لاتین را در رم باستان به اوج خود رساند. آثار سیسرو شامل مقاله،نامه،سخنرانی،دیالوگ، و بحث های فلسفی و سیاسی هستند. موضوع آثار فلسفی او عبارتند از وظایف انسانی،ماهیت خدایان،و مرزهای نیکی و بدی. آثار جامع و دایرت المعارفی وی بینشی جهانی هستند که در فلسفه، واژه ها و مفاهیم یونانی را به خوانندگان رومی معرفی و عرضه میکند.

از جمله آثار سیسرو – درباره دولت، پیرامون فلسفه، ۵۸ سخنرانی، ۴ جلد نامه و مکاتبات،و ۵ جلد نوشته های دیالوگی، میباشند. دیالوگهای وی پیرامون موضوعات- پیری،دولت،فلسفه درمانی،فرق بین هنر و علم،خداجویی بعضی روشنفکران،تئوری شناخت،پیرامون وجود خدایان، استفاده عملی فلسفه، بهترین شکل دولت، درباره قانون و دولت، پیرامون مرگ و درد و غم و عشق و سعادت، و نقل قول هایی مهم از فلسفه زندکی رومیان، هستند.چهار جلد نامه های او از نظر فرهنگی تاریخی، سندی مهم از زمان  پر فراز و نشیب وی هستند.

—————————————————————————————————————————————————————————————

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل