۸ پیشنهاد به مناسبت ۸ مارس

مطلب دریافتی - الف.آزادی

Text Size

۱-اولین چیزی که در آستانه ی روز جهانی زنان توجه به آن خیلی مهم است و عموما مغفول مانده است دقت به کلماتی است که استفاده می کنیم.متاسفانه زبان ما جنسیت زده است و کلمات زیادی هستند که در زندگی روزمره بکار می بریم بدون آنکه حتی متوجه باشیم آن کلمات در واقع یک جنس را تحقیر میکنند.من فکر میکنم با تغییر زبان نگاه ما نیز به جهان می تواند متفاوت تر شود.سعی کنیم از همین امروز با پالایش زبانمان، از کلمات جنسیت زده استفاده نکنیم.من چند مثال را در این جا می آورم که برخی صفات مثبت را فقط به مردان نسبت می دهند و برخی صفات منفی را به زنان:مرد و مردونه،مردِ و قولش، از زن کمترم اگه فلان بشه،مرد که گریه نمیکنه،اگه مردی فلان کار و بکن،فلان کار رو مثل زن انجام میده،اینجا مگه حموم زنونه است،مگه پریودی؟،بابا دخترن دیگه خلن،عقل زن ناقصه،تو به حرف یک زن گوش کردی؟،حرفای خاله زنکی،زن ذلیل نباش و ده ها مورد دیگر که خودتان می توانید به این لیست اضافه کنید.
۲-کسی را میشناختم که در برهه ای واقعا فکر میکرده است قوم لر باید رفتار های عجیب وغریبی داشته باشند.چون در تمام سال های مدرسه در موردشان فقط جوک شنیده بود.بعد که دانشگاه آمده بود و با آن ها از نزدیک آشنا شده بود از تفکر سابقش خجالت زده و شرمنده بود.این وضعیت فکر میکنم تنها مختص به اقوام نیست.هم اکنون سیل عظیم جوک هایی که ساخته میشوند هم می توانند چنین اثری را مخصوصا در جامعه ما که به شدت تفکیک جنسیتی صورت میگیرد بر روان افراد بر جای بگذارند.از امروز دیگر به جوک هایی که علیه جنسیت خاصی ساخته میشوند نخندیم.حداقل آنهایی که یک جنس را برتر از جنس دیگر نشان می دهند یا رفتارهای یک جنس را تحقیر میکنند.این جوک ها میتوانند منجر به خرد شدن اعتماد به نفس یک جنس شده و در دل او کینه و نفرتی ایجاد کنند که خود موجب تشدید نفرت بین دو جنس میشود.این را به تجربه میگویم چرا که خودم زمانی به خاطر ترک بودنم از جوک هایی که برای ترکان ساخته میشد آنقدر متاثر شده بدوم که ترجیح میدادم پان ترک باشم.
۳-برخی وقت ها کلیشه هایی در ذهنمان نقش می بندد که رهایی از آن ها به تفکر عمیق و زمان زیادی نیاز دارد.در واقع براساس کلیشه  یک رفتار منفی یک فرد از گروه خاصی به کل آن گروه نسبت داده میشود. از جمله کلیشه هایی که در ذهن بسیاری از مردان و زنان نقش بسته است اینها هستند:زن ها در ریاضی ضعیف ترند،زن ها احساساتی تصمیم میگیرند لذا برای پست های مدیریتی خوب نیستندو… که خود شما ده ها مورد می توانید به این لیست اضافه کنید.این کلیشه ها در تمام تاریخ باعث شده اند که زنان از قدرت دور نگه داشته شوند.از امروز میتوانیم با مطالعه و تفکربیشتر در این مورد احتمالا به نتایج متفاوتی برسیم.برای مثال در همین قرن اخیر که زنان اجازه تحصیل پیدا کرده اند دانشمندان زن بسیاری داشته ایم که در فیزیک و ریاضیات به مقامات و جوایز والایی دست پیدا کرده اند.
۴-تا بحث ورود زنان به بازار کار مطرح میشود عده ای از مردم این موضوع را مطرح میکنند که به اندازه کافی بیکار داریم و با ورود زنان به بازار کار فقط بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد.این گروه به این موضوع توجه نمی کنند که هم اکنون که زنان بسیاری به بازار ورود پیدا نکرده اند در واقع منفعل هستند و نبودشان در آمار بیکاری نه به تولید کمک میکند و نه اشتغال،فقط با منع ورود زنان به بازار کار نصف نیروی کارمان را خودمان با دست خود منفعل و مصرف کننده صرف می کنیم.بهتر است در این زمینه به تجربه کشورهای موفق در حوزه حقوق زنان نگاه کنیم.
۵-در هر کاری افراد شایسته تر به کار گرفته شوند بهتر است.این منطقی است.آنچه غیر منطقی است این است که بدون آزمایش و صرفا با پیش فرض هایی که در ذهنمان است گروهی از افراد جامعه را از گرفتن شغل خاصی یا تحصیل در رشته خاصی منع کنیم.من فکر میکنم زنان باید در هر زمینه ای که دوست دارند تحصیل کنند و هر شغلی را که دوست دارند بگیرند.بالاخره اگر کسی قادر به انجام کاری نبود خودش را معاف خواهد کرد.
۶-برخی رفتار ها هستند که در ظاهر نشانه احترام به زنان است ولی در ریشه از همان فکر که زن ها ضعیف هستند سرچشمه گرفته اند.چرا باید حتما مردان صورتحساب شام را پرداختند کنند؟چرا باید مرد در را برای زن باز کند که اول او از در وارد شود؟چرا تا زنی میخواهد چیز سنگینی بردارد که واقعا توان برداشتنش را هم دارد مرد مانع می شود؟ و مثال های دیگری که هر روز می بینید.در ظاهر همه این کار ها خیرخواهانه به نظر می رسد اما همه این ها از اینجا نشات میگیرند:”زنان موجودات شکننده و آسیب پذیری هستند و نیاز به مراقبت مردان دارند. “.در واقع مرد با این کارش ناخودآگاه به زن یادآوری میکند که هنوز با او برابر نیست..من پیشنهادم این است که حتی اگر تمام این کارها خیرخواهانه است بیایید برای اینکه نشان دهیم واقعا به برابری حقوق زنان ومردان معتقدیم با دوست دختر و پسرمان در اینجور موارد به یک صورت برخورد کنیم.چه اشکال دارد از دوست دخترتان پول قرض کنید یا او در را برای شما باز کند یا پول میز را حساب کند؟
۷-ما همدیگر را نمی شناسیم.بخشی از این موضوع به سیاست های حکومتی برای تفکیک جنسیتی از مهد کودک و مدرسه گرفته تا سطوح بالاتر از جمله در محل کار،ورزشگاه و اتوبوس و مترو و… بر میگردد.اما بخش دیگری نیز که اتفاقا بسیار مهم است به خودمان بر میگردد.برای مثال ما می توانیم با بهره گیری از توان بالای اینترنت و شبکه های اجتماعی به جای آنکه وقتمان را صرف متلک پرانی ها و کارهای بی ارزش بکنیم حداقل بخشی از زمانمان را صرف بحث و گفتگو پیرامون تبعیض جنسیتی بکنیم.
۸-علت بسیاری از اجحاف هایی که در حق زنان میشود بی اطلاعی خود زنان نسبت به حقوقشان است.تا زمانی که آنها خود ظلم را می پذیرند این حق خوری ها می تواند ادامه داشته باشد.چرا باید یک زن بپذیرد که با نصف دستمزدی ک مردی برای یک کار مشخص می گیرد همان کار را انجام دهد.پیشنهادم به زنان این است که مطالعه کنند و مطالعه کنند و باز مطالعه کنند.هر دختری اگر دوبرابر یک پسر کتاب بخواند باز هم کم است.چرا که باید با تفکراتی که هزاران سال است در جوامع مختلف ریشه دوانده است مقابله کند.همه به او میگویند”تو ضعیفی” باید نشان دهد که اشتباه می کنند.
۱۷ اسفند/الف.آزادی

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل