اینجا جمهوری اسلامی ایران ، حکومتی که یک پیرمرد را به جرم ملاقات با پسرش بیش از ۶ سال زیر حکم اعدام نگه داشته است

Text Size

 

نظام رافتمند #محسن_دانشپور را تنها دو روز پس از عمل زانو به زندان بازگرداند تا خدای نکرده در سن هفتاد و چهار سالگی با آن پای مصدوم فرار نکند و امنیت کشور را به خطر نیاندازد.
اینجا جمهوری اسلامی ایران ، حکومتی که یک پیرمرد را به جرم ملاقات با پسرش بیش از شش سال زیر حکم اعدام نگه داشته است.
پسرش احمد سرطان دارد ؛وقتی به زندان آمد نود کیلو بود و حالا با کمک شش آجر به چهل کیلو می رسد ، هر غذایی می خورد دچار تهوع می شود .
انقدر این آدم خطرناک است ! که حتی اجازه اعزام به بیمارستان به او نمی دهند .
شما که نمی دانید ملاقات با برادر چه خطراتی دارد !

به حقوق بشر که اعتقاد ندارید ؛ دستکم به قوانین خودتان احترام بگذارید !!
مطابق قوانین جمهوری اسلامی ، حکم اعدام برای #محسن_دانشپور و #احمد_دانشپور وجاهت قانونی ندارد و علیرغم موافقت دادستانی و وزارت اطلاعات #قوه_قضاییه در روند نقض حکم #اعدام کار شکنی می کند.
احمد دانشپور مبتلا به سرطان روده است و پدرش به دلیل کهولت سن و بیماری های فراوان مشمول شرایط آزادی به دلیل عدم تحمل کیفر می باشند ، اما نظر به اینکه محکوم به اعدام هستند از این حق محروم هستند.
وکلای خانواده دانشپور بارها درخواست اعاده دادرسی داده اند اما قوه قضاییه از ارسال پرونده به دادگاه خودداری می کند.
خانواده دانشپور بارها اعلام کرده اند که هیچ گونه گرایش و همکاری با سازمان مجاهدین نداشته اند و فقط به جهت دلتنگی برای فرزندشان با او ملاقات داشتند.
در کجای قانون آمده است که ملاقات با فرزند جرم و مجازاتش اعدام است ؟

علاوه بر احمد و پدرش که به اعدام محکومند ﻫﻤﺴﺮ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﺴﻦ ﺩﺍﻧﺸﭙﻮﺭ، ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻄﻬﺮﻩ ﺑﻬﺮﺍﻣﯽ ﺑﻪ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺭﯾﺤﺎﻧﻪ ﺣﺎﺝ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻭ ﻗﺎﺋﻤﯽ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﻪ ۱۵ ﺳﺎﻝ، ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.

ﻣﺤﺴﻦ ﺩﺍﻧﺸﭙﻮﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻣﻄﻬﺮﻩ ﺑﻬﺮﺍﻣﯽ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﻧﺶﭘﻮﺭ ﻭ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﯾﺤﺎﻧﻪ ﺣﺎﺝ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺑﺎﻍ همسر احمد ﻭ ﻫﺎﺩﯼ ﻗﺎﺋﻤﯽ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ، ﺷﺸﻢ ﺩﯼﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝﺷﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻐﺸﻮﺵ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .
ﻣﯿﺜﻢ ﺩﺍﻧﺶﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺩﺍﻧﺸﭙﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏« ﻣﻦ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻧﺒﻮﺩﻡ، ﭼﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﻨﺰﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﺻﻮﻻً ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﺍﯼﺷﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ بود ‏»

ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ سال هشتاد و نه در ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ خانواده ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ایشان از داشتن وکیل تعینی محروم و ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﯼ ﺑﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﺗسﺨﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .
به گفته میثم دانشپور ﻭﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﻢ ﻭ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﮐﯿﻠﯽنداشتیم

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل