بیانیه کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران : هفتم آبان، روز نکبت و نفرت

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

 

روز جمعه ۲۸/۱۰/۲۰۱۶ شاهد تحرک گروه هایی بودیم که به بهانه روز کورش در پاسارگاد جمع شده بودند. با بررسی شعارهای این تجمع می توان پی برد که سردمداران آن، سلطنت طلبان، پان ایرانیست ها وباستانگرایان هستند که محور مشترک شان دشمنی با عرب هاست. 

البته این گردهمایی، به رغم سردادن شعارهایی به سود رضا پهلوی، نمی توانست بدون رضایت جناحی از حاکمیت انجام گیرد، وگرنه چگونه است که تجمع همه ساله محدود کانون نویسندگان بر مزار احمد شاملو یا گردهمایی هویت طلبانه مردم آزربایجان در قلعه بابک را در دهه هشتاد شمسی بر نمی تابند و با خشونت با آنها برخورد می کنند.

شعارهایی مانند ” کورش آریایی، تولدت مبارک”، ” ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم”، ” کورش پدر ماست، ایران وطن ماست” و “همش میگن دست خداست، هر چه بلاست ازعرباست” نشان می دهد که این، یک گردهمایی نفرت افکن، نکبت آمیز و نژاد پرستانه است، حتی اگر در ظاهر در مخالفت با رژیم اسلامی ایران باشد. این پدیده را پیشتر در سلام هیتلری تماشاگران مسابقه تیم های ایران و آلمان در سیزده آبان ۹۲ در ورزشگاه آزادی، و در توهین های مکرر به ملیت های عرب و ترک در همین ورزشگاه و دیگر ورزشگاه های ایران دیده ایم. 

فعالیت های حزب های سومکا و پان ایرانیست در دهه سی شمسی نیز در ظاهر در مخالفت با رژیم شاه بود اما سیرحوادث نشان داد که همان رژیم،بیشترین بهره را از آن شعارها و فعالیت ها گرفت.

فاشیسم آریایی در جامعه ایران رو به رشد دارد و عرب ها، هدف بلاواسطه آن هستند. این جریان گرچه در حدی نیست که بتواند همچون فاشیسم هیتلری، دنیایی را به خاک و خون بکشد اما خطرش را برای ایران و منطقه نباید دست کم گرفت. 

حرکت روز جمعه در پاسارگاد باعث شادمانی نه تنها راسیست های وطنی بلکه بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور نیز شد، گرچه اغلب شخصیت ها و سازمان های آزادیخواه و عدالت طلب نسبت به این مساله سکوت اختیار کردند که احتمالا نشانگر رضایت آنها نیست. اما انتظار می رود اینان لایه سکوت بشکنند و در برابر این پدیده شوم موضع بگیرند، زیراهدف های بعدی فاشیسم رو به گسترش آریایی هستند.  این فاشیسممی کوشد جایگزین استبداد دینی – شووینیستی شود و یا با آن در قدرت و ثروت سهیم گردد. بی گمان دومی به اولی نیاز دارد تا هم در داخل فرآیند سرکوب را پیش ببرد و هم در خارج به سیاست های امپریالیستی اش جامه ملی بپوشاند. 

کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران که طی شش سال گذشته مبارزه مستمری را با پدیده زشت عرب ستیزی انجام داده است، با نکوهش شعارهای نژاد گرایانه و ضد عربی تجمع روز جمعه، از همه نیروهای ضد فاشیست می خواهد در برابر این پدیده خطرناک موضع بگیرند.

بیانیه شماره ۳۳/۳۰/۱۰/۲۰۱۶

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوکعصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوکآنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوکآنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوکآنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی