چند ویدئو از مناظره میشل فوکو و چامسکی با زیر نویس فارس

Text Size

زیرنویس فارسی :

https://www.youtube.com/watch?v=YjrmDAaqobM

 

 English Subtitles:

 

https://www.youtube.com/watch?v=OY93gHVynaY

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4TmFWFQLEQg

 

(دانلود در آخر) میشل فوکو: بنظر من یکى از وظایف دوفوریتی، پیشتر و بیشتر از هر چیز دیگر، این است که ما باید افشاگرى کنیم .

در حقیقت مى‌خواهم بگویم دستکم درجوامع اروپایى ما، مرسوم است که قدرت در انحصار دولت باشد و به نام ملت یا حاکمیت، قدرتش را از طریق نهادهایى مشخص، عملیاتى کند نهادهایى همچون دستگاه ادارى، پلیس و ارتش؛ نهادهایى که کارشان انتقال قدرت دولت، اجراى آن و مجازات نافرمانان است.

اما به باور من، قدرت سیاسى نهادهاى کارگزار دیگرى نیز دارد که بظاهر اینگونه پنداشته مى‌شوند که هیچ وجه اشتراکى با قدرت سیاسى ندارند نهادهایى که به نظر مى‌رسد مستقل هستند اما در حقیقت نیستند.

ما همه مى‌دانیم دانشگاه و بطور کلى همه نظام آموزشى که ظاهرن قرار است فقط دانش را گسترش دهند در حقیقت درست شده‌اند تا قدرت را دستان یک طبقه اجتماعى خاص نگه داشته و دیگر طبقات اجتماعى را از دستیابى به این قدرت محروم سازند.

براى نمونه، روانپزشکى که از قرار باید در خدمت بهبود زندگى بشر باشد و دانش روانپزشکان. روانپزشکى هم ابزارى است براى وارد آوردن قدرت سیاسى روى یک گروه اجتماعى بخصوص و تشکیلات قضایى هم به همین روال. به نظر من بنیاد کنش سیاسى در جوامعى چون جامعه ما، انتقاد از کارکرد نهادهایى است که به ظاهر، هم بى‌طرفند و هم مستقل؛ نقادى و حمله به این نهادها چون خشونت سیاسى همیشه با استتار در این نهادها و پادو کردن آنها پیاده‌سازى شده است با اینکار، خشونت سیاسى بى‌نقاب شده و مى‌توان با آن مبارزه کرد.

اگر مى‌خواهیم چشم‌انداز روشنى از جامعه آینده‌مان و ساختارش داشته باشیم چنانچه با یکایک راه‌هاى اعمال قدرت سیاسى در جامعه‌مان موشکافانه برخورد نکنیم آنگاه خطر بازساخت آنها را پذیرفته‌ایم، حتا اگر جامعه فردا به باشکوهى آنارشیسم-سندیکالیسم باشد.


کل مناظره:


http://tinyurl.com/foko1971

زیرنویس انگلیسی:


http://tinyurl.com/subs1971
ترجمه فارسی:


http://xrl.us/foko1971farsi


**********
دانلود بخشی از گفته های میشل فوکو در مناظره اش با نوآم چامسکی – دانشگاه آیندهوون هلند،
۱۹۷۱ – زیرنویس فارسی – ۲۰مگابایت:


http://ruhoravan.persiangig.com/FOKO

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل