نظری به برنامه ی پرگار بی بی سی در باره آنارشیسم

Text Size

 قبل از هر پرداختی به این بحث ، باید عنوان کنم که به عنوان یک آنارشیست بر این باورم که تلویزیون بی بی سی تا اهمییت جدی یک موضوعی را در نیافته باشد هرگز به دنبال آن پدیده در جهت تهیه خبر و فراهم کردن یک مناظره به منظور اطلاعات رسانی آن نمی رود .

خواست جامعه و بخصوص خواست قشر جوان جامعه ی ایران و اتفاقات و اعتراضات جهانی و نقش پر رنگ آنارشیست ها با شرکت فعال خود در صفوف اعتراضی خصوصا شرکت در جنک کوبانی و همچنین حضور فعال و حتی جان باختن آنان در ترکیه و … از عوامل مهمی است که در واقع موجب تهیه ی این مناظره تحت عنوان دیدگاه های آنارشیسم بوده است .

البته جای بسی خوشحالیست که ژورنالیست بی بی سی برای تهیه ی این گزارش مجبور به خواندن چند مقاله و کتاب در این زمینه شده است تا بتواند در بحث شرکت کند و پرسش هایی را در این زمینه مطرح کند .

قبل از هر چه باید معترف شوم که این گزارش در جهت شناختن آنارشیسم و همینطور دشمنان آنارشیسم بسیار موفق بوده است . 

ارزیابی من در مجموع بسیار مثبت است . مثبت از آن جهت که وقتی یکی از مخالفین آنارشیسم فردی بنام حیدریان به جای بحث و إبراز نطر و مطرح کردن اختلاف نظر ها ، متوسل به توهین می شود و آنارشیست ها را در کنار حزب الله قرار می دهد نهایت دشمنی خود را با آنارشیست ها إبراز می کند و مسئله ی به این سادگی را که بر همه روشن است که آنارشیست ها به دولت هیچ اعتقادی ندارند و مخالف هر سیستم دولتی هستند را فرق نمی گذارد و با حزب الله یی که بدنبال قدرت گرفتن و سأختن دولت جهانی اسلامی است یکسان می انگارد.

بلی این إبراز نظر یکی از شرکت کنندگان بحث بنام حیدریان است که پیشینه ی حزب دمکراتیک مردم ایران را دارد و امروز از اصلاح طلبانی ست که همیشه از بخشی از حکومت اسلامی ایران حمایت کرده است و به منطور عوام فریبی و نا آگاهی اش همچنین از آنارشیسم ، آنارشیست ها را هرج و مرج طلبان می نامد .

باید به این آقای حیدریان گفت : تعجبی ندارد آن حکومت و دولتی را که تو در پی اصلاح و ماندگاری آن هستی ما آنارشیست ها در صف اول بر اندازی آن دولت ایستاده ایم .

آقای حیدریان این شما هستید که با حزب الله در پی سازش و ساخت پاخت سیاسی هستی ، نه ما .

یکی از شرکت کنندگان دیگر إستاد دانشگاهی بنام ملکی است که در بحث تلاش می کند که چون یک پژوهشگر و یک اکادمیسین بی طرف ،تعریف واقعی از آنارشیسم دهد . ولی آنجایی که نظر خود را در بحث دخالت می دهد و تاکید بر آن دارد که برای جامعه ی ایده ال که آنارشیست ها به آن اعتقاد دارند باید حتما و لزوما دوره ی دمکراسی نمایندگی را از سر بگذارند آنوقت از نقش یک أکادمسین و پژوهشگر خارج می شود و آرزوهای خود را در شکل جامعه ی مدنی تبلیغ می کند .

با این وجود یک چنین روشنفکر پژوهشگر ی بهتر از هزاران افراد فعال سیاسی به مانند حیدریان که خلط مبحث می کند ، است و همانطور که در قبل اشاره کردم حیدریان رفتار و منش دشمنانه در بحث دارد نه مخالفت نظری .

سومین شرکت کننده فردی بنام نظام جلالی است که از دور با کارهایش و سوابق سیاسی او آشنا هستم و یکی از آنارشیست های فعال و شناخته شده به حساب می آید . چهره ای مطبوع و کلام أرام و متین او تاثیر بسیار مثبتی در بیننده می گذارد و در تضاد با آن چهره ی کلاسیکی که مخافین آنارشیست ها تلاش در آرائه دادن آن هستند .. .. نظام جلالی به جای آنکه به دنبال تعریف و مطرح کردن تئوری و تئوریسین ها و  ایدئولوگ های شناخته شده جهانی در این زمینه برود که بی تردید بر این دانش أحاطه دارد راه عاقلانه ی دیگری را پیش می گیرد. بنظر می رسد عامدانه تلاش می کند که نزدیکی خود با مردم را خفظ کند .

به سادگی همانطور که از أرمان های مردمی حرف می زند از احمد شاملو شاعر سیاسی ،اجتماعی مردمی نام می برد که خود را آنارشیست معرفی کرده است و همچنین از دیگر هنرمندان که در صف آنارشیسم فرار دارند مانند شاهین نجفی و یغما گلرویی که صدای اعتراض مردم بخصوص نسل جوان جامعه می باشند .

این روش نظام جلالی نظر ببیننده را در جا جلب می کند و علاقمند به شنیدن نظراتش می کند. جلالی هنر رساندن نطراتش را در کوتاه ترین زمان با ساده ترین الفاظ به مردم می رساند . و از این رو به قلب ما مردم حرف هایش می نشیند . دولت نمی خواهیم . هیچ سیستم دولتی را قبول نداریم . در جهت پایین کشیدن سیستم های دولتی هستیم . به دمکراسی مستقیم معتقدیم . مردم و شوراهای خود گردان جامعه را می چرخانند . این ها چیز هایست که حرف و درد و خواسته ی توده ی مردم است .

پیام کوتاه بود و صریح و آنارشیستی که در نهایت آرامش پیامش را به مردم رساند . به مردمی که دولت ها را مسبب این اوضاع جهانی می دانند … . به مردمی که می خواهند جهان را خودشان برای سعادت بشری بدون ارباب ها اداره کنند . پیامی که معنایش این بود : در مقابل دولت ها بر می خیزیم و جهان را خودمان زیرو رو می کنیم و می سازیم . 

 

نظر یکی از بی شماران آنارشیست از ایران

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل