بیانیه‌ی آنارشیستی علیه جنگ در اوکراین

جنگ علیه جنگ! حتا یک قطره خون نیز نباید برای دفاع از « ملت » ریخته شود!

Text Size

 مطلب دریافتی

سه‌شنبه ۴ مارس ۲۰۱۴

این تهدید وجود دارد که نبردِ قدرت میانِ دارـ وـ دسته‌های الیگارشی در اوکراین به یک درگیری مسلحانه‌ی بین‌المللی تبدیل شود. سرمایه‌داری روسی در صدد ِ بازتوزیعِ قدرت در دلِ دولت اوکراین است تا خواسته‌های امپراتورمآبانه‌ و گسترش‌خواهانه‌ی دیرین ِ خود را در کریمه و اوکراین شرقی عملی سازد، یعنی در مناطقی که منافع ِ مهمِ اقتصادی، مالی و سیاسی دارد.

 در بافتار ِ بحرانِ قریب‌الوقوع ِ آتی در روسیه، رژیم حاکم می‌کوشد تا آتش ِ ناسیونالیسم و ملت‌پرستی ِ روس را تیز کند تا توجه را از وخیم‌شدن ِ مشکلات ِ اجتماعی ـ اقتصادی ِ زحمت‌کشان منحرف سازد: مشکلاتی همچون دستمزد‌ها و مستمری‌های فلاکت‌بار، تخریب ِ خدمات ِ عمومی در زمینه‌ی آموزش و دیگر خدمات اجتماعی. در طوفانی از سخن‌پردازی‌های ناسیونالیستی و تهاجمی، آسان‌تر می‌توان دولتی اقتدارطلب و صنف‌گرا برپایه‌ی ارزش‌های ارتجاعی و سیاست‌های سرکوب‌گرانه برقرار ساخت.

 در اوکراین، بحرانِ حادِ سیاسی و اقتصادی به تشدیدِ رویارویی میان دار ـ و ـ دسته‌های اولیگارشیکِ « جدید» و « قدیم» انجامید و برای نخستین‌بار از تشکیلات ِ ناسیونالیستِ دوآتشه و دست‌راستی‌های دوآتشه برای تحقق ِ یک کودتا در شهر ِ کِیف استفاده کرد. نخبگانِ سیاسی ِ کریمه و اوکراین شرقی که خیال ندارند قدرت و مایملک‌شان را با رهبران ِ جدیدِ کیف تقسیم کنند، برای دریافت کمک به حکومت روس روی آورده‌اند. هر دو طرف به هیستری ِ ناسیونالیستی ِ اوکراینی و روسی رو آورده‌اند همراه با برخوردهای مسلحانه و خون‌ریزی. قدرت‌های غربی منافع ِ و خواسته‌های خاص خودشان را دارند و مداخله‌هاشان در این ستیز می‌تواند به یک جنگ جهانی ِ سوم منجر شود

.

 این حضرات ِ جنگ‌طلب از قماش‌های مختلف مثل همیشه ما مردم عادی، زحمت‌کشانِ دستمزدبگیر، بی‌کاران، دانش‌جویان، بازنشستگان ، را وامی‌دارند تا برای منافع ِ آن‌ها مبارزه کنیم. آن‌ها می‌خواهند ما را با افیون ِ ناسیونالیستی‌شان گیج و نشئه سازند تا با فراموش کردن ِ نیازها و منافع ِ واقعی‌مان به مبارزه با یکدیگر واداشته شویم. ما را با ملت و «ناسیونالیسم» ِ آن‌ها چه کار هنگامی‌که مشکلاتِ اضطراری و حیاتی دیگری داریم که باید حل کنیم: سر و ته ماه را چگونه به هم برسانیم در این نظامی که آن‌ها برای ستم‌راندن بر ما و فروکاستنِ ما به سطحِ بردگی برقرار ساخته‌اند.

 مسموم‌سازی ِ ناسیونالیستی ِ آن‌ها ما را از پا نخواهد انداخت! گم شوند و به جهنم بروند با دولت‌ها و « ملت»‌ها و پرچم‌ها و سخن‌رانی‌هاشان! این جنگ جنگِ ما نیست و ما نباید در آن شرکت کنیم و بهای کاخ‌ها، حساب‌های بانکی و لذت‌شان از نشستن بر کرسی‌های قدرت را با خون خود بپردازیم. و اگر حضرات در مسکو، کیف، له‌وُف، خارکف، دونتسک و سیمفرپل، این جنگ را آغاز کنند، وظیفه‌ی ما این است که به هر وسیله در برابرش مقاومت کنیم!

 

نه جنگ میان ِ « ملت‌ها» را می‌خواهیم! نه صلح میان طبقات را!

 کنفدراسیون انقلابی آنارکوسندیکالیست، روسیه، KRAS-AIT

 فدراسیون آنارشیست، مولداوی،

 فراکسیون سوسیالیستی انقلابی، اوکراین

 انترناسیونالیست‌های اکراین، روسیه، لیتوانی، اسرائیل، مولداوی

 منبع متن: http://www.aitrus.info/node/3614

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل