DE FÖRBJUDNA FACKFÖRENINGARNA AKTIVISTER RISKERAR LIVET I IRAN

October 2017

Text Size

 

DE FÖRBJUDNA FACKFÖRENINGARNA
AKTIVISTER RISKERAR LIVET I IRAN
– De arbetarfientliga makthavarna i Iran, oavsett om de är fundamentalister eller reformister, tål ingen annans åsikt än sina egna tolkningar av det socioekonomiska och politiska shia-Islam. Därför räknas alla andra uppfattningar, även inom de egna leden, som ett sorts hot mot deras kapitalistiska styrsystem
Så förklarar Hasse Golkar, medlem i bussektionen SBS08 i Stockholm, bakgrunden till fängslandet av politiska och fackliga aktivister i Iran. Att fängsla människor med motivet att de ”hotar landets säkerhet” är en standardanklagelse mot oliktänkande
– Den iranska arbetarrörelsen med sin antikapitalistiska kampinriktning, där aktivister som Reza Shahabi med flera ingår, har haft en stark förmåga att organisera arbetare fackligt. Att arrestera, fängsla, tortera, till och med mörda framstående personer i arbetarrörelsen har varit och är den iranska regimens medvetna strategi för att skrämma bort, splittra och kuva arbetarrörelsen
Mannen han talar om, Reza Shahabi, är en fackligt organiserad busschaufför som sedan den 9 augusti genomfört en hungerstrejk i fängelset Raja’i Shahr. Hans liv hänger på en skör tråd, men hungerstrejken är den sista metoden han har för att protestera mot regimen och uppmärksamma omvärlden på vad som försiggår i de iranska fängelserna. Han lider enligt uppgifter av kraftig huvudvärk och yrsel, lågt blodtryck, domningar och förlamning i vänstra sidan av kroppen, brännande värk i magen och matsmältningssvårigheter. Han har också gått ner cirka 13 kilo i vikt. Den 31 augusti togs han till en läkare men fick enligt Amnesty International inte den specialistvård han hade behövt. Hans tillstånd är mycket kritiskt och risken att han får betala med sitt liv för sina övertygelser är överhängande
Den förbjudna fackföreningen
Reza Shahabi arresterades första gången i juni 2010 och hölls isolerad i 19 månader i det ökända Evin-fängelset i huvudstaden Teheran. Han berättar att han under den perioden blev torterad och slagen så illa att han fick kroniska smärtor i rygg och nacke. Han gavs ingen möjlighet att prata med en advokat och i april 2012 dömdes han till sex års fängelse för att ha spridit systemkritisk propaganda och planerat aktiviteter som hotar rikets säkerhet. Under tiden i fängelset deltog Reza i flera hungerstrejker och hans hälsa tog skada. Efter påtryckningar blev han 2014 inskriven på sjukhus men fick kort därpå återvända till fängelset Raja’i Shahr för att avtjäna resten av sitt straff, samt extra staffmånader. Hans verkliga brott var fredlig facklig organisering, enligt Amnesty. Hasse är av samma uppfattning
– Den främsta orsaken till Reza Shahabis ”brott” har varit hans fackliga verksamhet och inget annat. Den iranska regimens arbetarfientliga arbetsrättslagar har formulerats på ett hycklande sätt som i slutändan alltid gynnar arbetsköparna. All fri facklig organisering utanför regimens ramar är i praktiken förbjuden, medan vissa befintliga ”fackföreningar” har varit (och är) under regimens direkta styrning med dolda ledarskap, säger Hasse Golkar
Föreningsfriheten i Iran är gravt inskränkt och de flesta fackförbund förbjöds efter revolutionen 1979. Det gällde även Bussarbetarsyndikatet i Teheran, SWTSBC (Syndicate of the workers of Teheran and suburbs bus company), där Reza Shahabi var medlem. Fackföreningen grundades 1958 men hade på grund av förbudet en låg aktivitetsgrad som oftast organiserades ”under jord”. Året tvåtusenfyra startades SWTSBC upp igen officiellt, detta efter att många bussarbetare inte fått ut sin lön på flera månader. Reza Shahabi valdes då till kassör; föreningen fick en mer legitim status och har nu ett medlemstal på cirka 17 000 arbetare – de flesta anställda på United bus company of Teheran (Sherekat-e Vahed)
Men iranska myndigheter har inte erkänt SWTSBC som en laglig fackförening, utan har konstant trakasserat, skrämt och åtalat dess medlemmar, speciellt styrelsemedlemmar. Detta har de rätt till enligt landets arbetsrättslagstiftning: myndighetspersoner kan observera, ingripa och störa fackföreningsmöten och de accepterar endast fackliga representanter som godkänts av staten. Det är alltså inte bara Reza Shahabi som frihetsberövats på grund av sitt engagemang i SWTSBC. Styrelsemedlemmen Ebrahim Madadi dömdes till 5 års fängelse i augusti 2016, på samma grunder som Reza Shahabi. Ytterligare en, Davoud Razavi, arresterades i april 2015 för att bland annat ha lagt upp foton på nätet och anmält sig till en ILO-konferens. Inga av de dokument som Amnesty International fått ta del av innehåller några faktiska bevis på brottsliga handlingar
Utebliven lön blivit norm
Iran tillhör de länder som världsfacket ITUC benämnt som ”P5-länder” – alltså länder som får sämst betyg när det gäller arbetares rättigheter. Sverige och övriga nordiska länder ligger på betyget 1. Iran, Irak, Bangladesh, Kina, Nigeria och Indonesien är exempel på länder som ligger på fem eller 5+. Inga rättigheter kan garanteras
Över 70 procent av arbetarna i Iran har osäkra anställningar utan anställningsskydd och diskriminering på grund av kön och etnicitet är utbrett på arbetsplatserna. Etniska minoriteter förföljs och kvinnorättsrörelser möts med systematisk repression. Barnarbete är också vanligt förekommande och några förbättringar är inte skönjbara. Förutom detta är obetalda löner är en av de viktigaste stridsfrågorna för iranska arbetare idag. Arbetare som inte fått ut sin lön på sex till 14 månader ignoreras helt och det har blivit norm att lönerna utbetalas med flera månaders mellanrum. Fackliga aktioner, protester och strejker resulterar oftast i att delbelopp utbetalas och att fackliga ledare blir av med jobbet. Genom att svartlista dem hos andra arbetsköpare får de väldigt svårt att hitta nytt arbete
Trots detta finns det arbetare som tar risken och organiserar motstånd. De är så illa tvungna med tanke på de dåliga levnadsförhållandena och den utbredda fattigdomen. För att kunna försörja sig och möta den stigande inflationen är de tvungna att agera – för sin egen och sina familjers skull
Målare avled i Raja’i Shahr
Sedan 2013 har dussintals människorättsaktivister (till exempel fackliga) fängslats i Iran och av myndigheterna beskrivs de som kriminella, ibland till och med som utländska hemliga agenter. Hungerstrejker har använts som påtryckningsmedel i flera fall, varav vissa fått dödlig utgång. Shahrokh Zamani, styrelseordförande i Teherans målarsyndikat, avled den 13 september 2015 efter en lång tids hungerstrejk i Raja’i Shahr-fängelset i Teheran. Precis som Reza Shahabi dömdes han för säkerhetshot och propagandaspridning och vägrades besök, telefonsamtal och läkarvård. Enligt Amnesty utsattes han också för fysisk och psykisk misshandel i fängelset
Missförhållandena i Raja’i Shahr-fängelset beskrivs av Amnesty som mycket allvarliga. Fångar vittnar om att fönsterna är övertäckta och att det inte finns något luftventilationssystem. De tvingas sova på golvet, får inte prata i telefon och det är brist på mat och rent dricksvatten. I juli 2017 protesterade mer än ett dussin fångar mot förhållandena genom att gå i hungerstrejk. Reza Shahabi anslöt sig till dem i augusti när han fängslades. Fängelseledningen svarade med att dra in läkarvården och sätta vissa fångar i isolering. Angående Reza Shahabis allvarliga tillstånd sa Teherans stadsåklagare i september att ”nämnda individ är dömd för brott mot landets säkerhet”
Reza Shahabis fru Robabeh Rezaie har sedan september deltagit i fredliga manifestationer utanför parlamentsbyggnaden i Teheran. ”Vi borde fråga dem exakt på vilket sätt han riskerat landets säkerhet. Är det en säkerhetsrisk att stödja busschaufförerna som bara vill ha råd med mat och hyra och organisera sig i sin egen fackförening?”, säger hon till Amnesty
Påtryckningar och internationell solidaritet
Hungerstrejkerna är livsfarliga men de har dragit åt sig människorättsorganisationernas uppmärksamhet. Amnesty och världsfacket ITUC utövar ständiga påtryckningar mot Irans regering och utomlands har stödet till Reza Shahabi och de andra fängslade aktivisterna varit ihärdigt. Hasse Golkar har försökt uppmärksamma frågan bland annat i sociala medier. Den 2 september deltog han i en solidaritetsmanifestation vid Sergels torg i Stockholm
– Det finns många iranska vänstergrupper och arbetarrättsaktivister i Sverige. För ett tag sedan fick jag en inbjudan från en nybildad solidaritetskommitté i Stockholm för att delta i en manifestation till försvar för Irans arbetarrörelse och Reza Shahabis outtröttliga och modiga kamp. Så efter kontakt med styrelsen i SBS08 (Syndikalistiska bussektionen i Stockholm) kom vi överens om ett stöduttalande för Teherans bussarbetarsyndikat, säger han
Hasses engagemang för Teherans arbetarrörelse är stort. Iran är hans födelseland och som busschaufför känner han extra starkt för bussarbetarsyndikatet
– Som uppväxt i underklassen och med 10 års organiseringsvana i studentrörelsen och 8 år i syndikalisterna känner jag förpliktelsen att försvara arbetarnas politiska och fackliga kamp över hela världen. I synnerhet i Iran, mitt födelseland. Jag har kört buss sedan 1981 här i Stockholm och känner därför en speciell tillhörighet till mina syndikalistiska arbetskamrater i Iran där Reza Shahabi är en av dem som kört stadsbuss och återaktiverat bussarbetarsyndikatet i Teheran. Att försvara Reza Shahabi är lika med att försvara arbetarklassen i Iran och i hela världen, säger han
Även de svenska fackförbunden Transport, LO, Kommunal och IF Metall har skrivit uttalanden och skickat till de iranska myndigheterna, inklusive Irans president Hassan Rouhani. I uttalandena kräver de, i likhet med Amnesty och ITUC, att Reza Shahabi och de andra fångarna friges omedelbart och ovillkorligt. De fördömer den iranska regimens totala brist på respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och kräver att Irans styrande tillämpar ILO:s kärnkonventioner
”Kampen gör skillnad”
Reza Shahabis fängelsestraff landar på totalt 968 dagar – om inte straffet förlängs ännu mer i skendemokratiska rättegångar. Den 22 december 2018 ska han släppas, men kommer det hända? Och framför allt: kommer han överleva
– Enligt de senaste rapporterna är hans tillstånd mycket kritiskt, men på grund av fängelsemyndigheternas ignorerande beteende har hundratals politiska aktivister i och utanför Iran uppmanat honom att avsluta sin hungerstrejk – vilken i fortsättningen skulle leda till hans död. Den 27 september tillmötesgick han sina vänners önskemål och avslutade lyckligtvis sin protestaktion villkorligt och tillfälligt, säger Hasse
– Världsopinionen, vi och arbetarrörelsen i andra länder måste kunna pressa den iranska regimen att frige de politiska, fackliga, åsiktsfångarna. All erfarenhet har visat att kampen gör skillnad. Jag hoppas att Reza Shahabi och de andra ska släppas fria, men för att frige alla dessa fångar krävs en enad arbetarklass och en stark solidaritetsrörelse – både i och utanför Iran. Leve den internationella solidariteten
Fanny Hökby
Informationsorganisatör
Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)

October 2017

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–
————————————

 

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

 

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

 

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

 

https://tauai.wordpress.com

 

————————————————————————

۴۰ – آدرس  «کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» در تلگرام

 

https://t.me/ACOIP

 

«کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

 

——————————————————————————

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

 

————————————————————————————–

۴۲ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/union9387

 

—————————————————————————————

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۴ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

—————————————————————————

۴۵ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل