زندگی پر ماجرای دو زن ایرانی بنام نیره و اشرف نام هایی که در تاریخ سیاسی زنان ایران می مانند

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

نیره جلالی معروف به مادر بهکیش و اشرف پهلوی دو زن صاحب نام ایرانی با تفاوت فقط چند روز فوت می کنند .

دو زن سیاسی ایرانی و با تفاوت های فاحش در مقایسه أعمال زندگی .. دو زن ایرانی با قدرت های تعریف شده ی متضاد . دو زن ایرانی با نام های خوش و ناخوش …

اشرف پهلوی دو قلوی محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران شاید از انجایی که از بدو تولد مورد تبعیض جنسیتی قرار می گیرد و به علت جنسیتش یعنی دختر بودنش به منصب شاهی نمی رسد همیشه برای کسب آن قدرت از دست داده و نادیده گرفته شدنش درهای نا ممنوع را باز می کند و در راس آن قرار می گیرد .

اشرف پهلوی و آنچه که به این زن نسبت داده میشود اعمالش بر خلاف معیارهای جامعه ی انسانی می باشد . که اگر خلاصه کنیم نام فساد را با نام خود گره می زند و نامش در راس فساد دوران پهلوی قرار می گیرد ..نامش با ٢٨ مرداد ، نامش با سازمان سیا ، نامش با قاچاق هروبین … نامش با بی عدالتی .. . نامش با دزدی سرمایه مردم شهرت پیدا می کند .. و اما نیره جلالی زنی دیگر از همان جامعه ی ایران “مادر بهکیش ” میشود .

مادر پنج آزادیخواه و جان بأخته در راه ازادی کشور .. مادر علی بهکیش ، مادر محسن بهکیش ، مادر محمد بهکیش ، مادر زهرا بهکیش . زنی که نامش با استقامت گره می خورد .

زنی که بودنشان و مرگش سمبول آزادیخواهان می شود .

زنی که جامعه ی ایرانی عدالت خواه و برابری طلب در سوگش می نشیند .

زنی که تنها ثروت و سرمایه اش فرزاندان خوش نام او می باشند .

زنی که مانند نامش در لیست تاریخ داد خواهان و مقاومت تا ابد می درخشد .

آری این ماندن در تاریخ سیاسی زنان کجا وآان ماندن کجا ؟!؟!آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی