نشستن محمود دولت آبادی بر سر یک میز با حسن روحانی خیانت به مردم است

Text Size

متاسفانه مقصر أصلی خود ما هستیم.
مقصر أصلی این فرهنک سرور ، مرشد و قطب و إستاد پرستی و رهبرخواهی ما مردم مَی باشد .
نشستن محمود دولت ابادی بر سر یک میز با حسن روحانی چندان نیازی به تحلیل ندارد او بر سر خوان نعمت و سفره حضرت والایی که انتخاب کرده نشسته است و ته مانده سفره را که بتکانند به او هم خواهد رسید و حضور او در کنار قدرت را باید به مانند بسیاری دیگر از انسان ها در کاتاگوری منفعت طلبی فردی گذاشت که برای قدرت و قدرتمندان سر خم مَی کنند و یکیش هم مَی شود نامش محمود دولت ابادی .
پرسش اینجاست که چرا حسن روحانی مَی خواهد با محمود دولت ابادی بنشیند و با او عکس بگیرد و این عکس را به ما “مردم ” نشان دهد ؟
ساده انگاری است که اگر فکر کنیم رییس دولت اعدام حسن روحانی به نویسنده محمود دولت ابادی علاقه ای دارد و خواهان هم صحبتی با شخص اوست در واقع این دعوت از او به منظور فریب ما مردم است و از فرهنگ مرید و مرشد پرستی ما اگاه است و از این رو مَی خواهد بتواند با استفاده سیاسی از یک نویسنده برای مقاصد سیاسی و در واقع به منظور فریب ان دسته از ما مردمی که دولت ابادی برایشان قدر و منزلتی فرأی یک نویسنده را دارد به هدف خود برسد .
حال که به تجربه مَی بینیم که یک نویسنده مَی تواند چنین اسان طعمه ای برای سیاست شود ایا زمان ان نرسیده است که ما مردم صورت مسئله را عوض کنیم یعنی ذهنیت خود را نسبت به نویسندگان تغییر دهیم و این جایگاه و مقامی را که بخاطر فرهنک عقب مانده مان به انها چون نقش هدایت گر ، نقش سرور و نقش رهبریت مَی دهیم در واقع این نگرش را بازنگری و
تقدس زدایی کنیم
فقط و فقط این خود ما مردم هستیم که با ندادن این نقش ها بِه انها می توأنیم خودمان را از طعمه شدن غیر مستقیم توسط ستمگران و برخی از نویسندگان منفعت طلب حفظ کنیم
به خودمان دروغ نگوییم واقع بین باشیم محمود دولت ابادی یکی از نویسندگان بنام و جدی در ادبیات امروز ایران است چشم مان را باز کنیم و واقعیت را این بار برای عبرت خودمان هم که شده ببینیم اری همین نویسنده مطرح ادبی ایران ، ما ملیون ها مردم ناراضی و مخالف با این دولت را به قدرتمندان و ستمگران زمان فروخته است
پس تا در این فرهنک مان تحول بوجود نیاید و نگرش خود مان را به مقوله قدرت تغییر ندهیم همچنان ما را فریب مَی دهند
تا هنگامی که به باور به خود نرسیم و به قدرت خود باور نکنیم این بازی ها با ما ادامه خواهد داشت .
امروز نامش محمود دولت ابادی است و فردا یک تازه نفس تر از راه مَی رسد

پس بگوییم نه به هر گونه قدرتی که بخواهد منافع و خواسته های ما مردم را به قدرت های بزرگتر دیگر بفروشد

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

 

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام : آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

 

https://www.instagram.com/southanarchists

 

———————————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام : آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

 

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل