تعداد بازداشت شدگان در اهواز به بیش از ۴۰۰ نَفَر رسید + ۲۵ عکس

Text Size

از ابتداى آغاز اعتراضات مردم عرب ۷ فروردین سال جارى تا کنون بیش از ۴۰۰ نَفَر بازداشت شدند.بدلیل افزایش تعداد بازداشت شدگان، آنها را در بین بازداشتگاه هاى اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و عملیات کارون ونیروى انتظامى تقسیم کردند.روز شنبه ۱۸ فروردین قرار بود ۲۵۰ نَفَر از آنها را به زندان شیبان(مجتمع حرفه آموزى اهواز) و بعضى را به زندان سپیدار منتقل کنند، تعدادى از بازداشت شدگان نیز به دیگر شهرها منتقل شدند.

اوج بازداشتها بعد از آتش سوزى قهوه خانه #النوارس در بازارچه کیان شهر اهواز بود، که مردم آن را یک توطئه وبرنامه ریزى شده توسط نهادهاى امنیتى جهت تغییر حرکت مسالمت آمیز مردم عرب به خشونت و همچنین پوشش

 بر اعتراضات مردم مى دانند، در این آتش سوزى ۱۱ نَفَر کشته و شمارى از جوانان عرب مجروح شدند، اکثر این افراد جوانانى هستند که در تظاهرات شرکت مى کردند و حتى بعضى از آنها با قید وثیقه آزاد شده بودند.

در بین بازداشت شدگان ده ها زن،نوجوان و جوانانى با رده هاى سنى بین ۱۶-۲۵ ساله مى باشد، همچنین شمارى از معترضان مجروح شدند که توسط نیروهاى امنیتى بازداشت شدند،بعضى از خانواده ها نیز با مراجعه به ستاد خبرى جهت مشخص شدن سرنوشت فرزندانشان بازداشت شدند.

تا کنون هیچ کدام از مسؤلین یا نهادى و یا حتى در رسانه هاى حکومتى در مورد تعداد و محل نگهدارى بازداشت شدگان توضیح داده نشده است اما سید محمدعلی موسوی جزایری، نماینده مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولى فَقِیه در جمع مردم در کوى صیاحى شهر اهواز و بعد از اعتراض مردم به بازداشت هاى خودسرانه در خیابانها به مردم قول داده است که کلیه بازداشت شدگان آزاد خواهند شد، امرى است که بعضى از حاضرین آن را جهت آرام کردن خشم مردم عنوان کردند.

بنا به گزارش فعالین حقوق بشر؛ بیشتر بازداشتها در شهر اهواز، کوت عبدالله،شهر آبادان، ملاشیه، عین ۲(سیدکریم) و بندر ماهشهر(معشور) بوده است.

وسعت جغرافیائى تظاهرات نسبت به قیام هاى قبلى بیشتر بوده است، بطورى که در شهر امیدیه(عمیدیه) براى اولین بار شاهد تظاهرات مردم بودیم. این اعتراضات مسالمت آمیز در مناطق و شهرهاى مختلف از جمله مرکز اهواز، کوى زویه،کوى علوى،کوت عبدالله،عین دو(سیدکریم)، ملاشیه، منطقه شیبان شهرستان باوى،شهر حمیدیه،عمیدیه(امیدیه)، عبادان(آبادان)،معشور(ماهشهر) و چندین روستا در اطراف شهر اهواز

جرقه این اعتراضات که بنام قیام کرامت نامیده شد در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی آغاز شد که مردم عرب آن را اهانت به کرامت و جهت حذف وجود تاریخى خود مى دانند اما در روزهاى دیگر اعتراضات، خواسته‌های انباشته شده دیگری را نیز بیدار کرد.

در برنامه “ببین و بساز” روز دوم فرودین ۱۳۹۷ در شبکه دوم صداوسیمای ایران عروسک‌هایی که لباس محلی ملت هاى مختلف را بر تن دارند، را روی نقشه ایران گذاشتند ولی به جای عروسک عرب، عروسک دیگرى در شهرهاى عرب نشین گذاشته شد. مردم عرب این موضوع را بخشی از برنامه‌ریزی دولت مرکزی ایران برای تغییر ساختار دموگرافیک شهرهاى عرب نشین و جهت اسکان دادن مهاجران غیربومی

و راندن عرب‌ها از شهرهایشان مى دانند.

منابع فعالان حقوق بشر اسامى بعضى از بازداشت شدگان که تا کنون هویت آنها مشخص شده است، را به شرح زیر منتشر کردند.

شهر اهواز:

۱-خدیجه نیسى از اهالى شعیبیه در بازار مرکزى اهواز در ۹ فروردین بازداشت شد
۲-عائشه نیسى ۱۹ ساله از اهالى شعیبیه در بازار مرکزى اهواز در ۹ فروردین بازداشت شد
۳-محمود بیت سیاح از اهالی آخر اسفالت در ۹ فروردین در بازار مرکزى اهواز بازداشت شد
۴-خالد مهاوى از کوى اخر اسفالت در بازار مرکزى اهواز ۹ فروردین بازداشت شد
۵-منصور تمیمى از اهالى کوى سیاحى ۱۰ فروردین در کوى کیانپارس بازداشت شد
۶-وسام سوارى ۱۹ ساله از اهالى سپیدار ۱۰ فروردین بازداشت شد
۷-شهاب نعامى،از اهالى زویه،بازداشت ۱۰ فروردین
۸-حسن کنانى از اهالى زویه، بازداشت ۱۰ فروردین
۹-علی خسرجی ۲۳ ساله،۱۰ فروردین در بازار عبدالحمید اهواز بازداشت شد
۱۰-عدنان بیانات سکینى ۳۷ ساله از اهالى کوى علوى،بازداشت در ۱۲ فروردین
۱۱-جمعه سوارى ۳۲ ساله از اهالى کوى علوى،بازداشت در ۱۲ فروردین
۱۲-سورى ثعالبى(سوارى) ۴۷ ساله از اهالى کوى علوى، بازداشت در ۱۲ فروردین
۱۳-کاظم طرفى ۴۰ ساله، از اهالى کوى گلستان، بازداشت در ۱۲ فروردین
۱۴-سعید سوارى از اهالى کوى علوى(حى الثوره) در ۱۴ فروردین بازداشت شد
۱۵-محمد بیانات بنی سکینی ۱۷ ساله از اهالى کوى علوى (حی الثوره) شهر در ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ بازداشت شد
۱۶-ماجد زهیری از اهالی کوی علوی(حی الثوره) در ۱۶ فروردین بازداشت شد
۱۷-خانم خالدیه طرفى فرزند حمید العاصى از اهالى کمپلو شهر اهواز در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۱۸-على عبیات فرزند سمیچ از اهالى کوى علوى در ۱۶ فروردین بازداشت شد
۱۹-مصطفى سوارى از اهالى کوى علوى(حى الثوره) در ۱۶ فروردین بازداشت شد
۲۰-سجاد سواری فرزند اذیاب متاهل ۳۲ ساله از اهالی کوی علوی(حى الثوره) در ۱۶ فروردین۱۳۹۷ بازداشت شد
۲۱-شاعر عرب اهوازی عبدالعال دورقى،۵۰ ساله، ساکن کانتکس شهر اهواز در ۱۶ فروردین توسط بازداشت شد
۲۲-صادق سواری ۲۳ ساله از اهالی کوى علوى(حی الثوره) در ۱۳ فروردین بازداشت شد
۲۳-قاسم اهوازى از اهالى کوى علوى(حی الثوره)در ۱۸ فروردین بازداشت شد

کوت عبدالله:

۲۴-عدنان خسرجى در ۱۰ فروردین بازداشت شد
۲۵-سعد نواصرى در ۱۰ فروردین بازداشت شد
۲۶-محمد حزبیان ۳۶ساله در ۱۰ فروردین بازداشت شد
۲۷-محمد جلیل کنون در ۱۰ فروردین بازداشت شد
۲۸-اسد نواصرى ۹ فروردین بازداشت شد
۲۹-سجاد جامعى ۲۵ ساله ۱۲ فروردین بازداشت شد
۳۰-محمد فتلاوى ۲۷ ساله،۱۲ فروردین

عبادان(آبادان):

۳۱-صلاح بغلانى از اهالى کوى سلیچ در ۱۱ فروردین بازداشت شد
۳۲-على بغلانى از اهالى کوى سلیچ،در ۱۱ فروردین بازداشت شدند
۳۳-على جنادله ۲۲ ساله از اهالى کوى بورده در ۱۰ فروردین بازداشت شد

معشور (ماهشهر)

۳۴- فواد حردانی در ۱۱ فروردین بازداشت شد
۳۵–فاضل البوصبیح در ۱۱ فروردین بازداشت شد
۳۶-حسین البوصبیح در ۱۱ فروردین بازداشت شد
۳۷-ابراهیم آل بوعلی در ۱۱ فروردین بازداشت شد
۳۸-فاضل عوادی در ۱۱ فروردین بازداشت شد
۳۹-محمد البوغبیش (البوبدر) در ۱۱ فروردین بازداشت شد
۴۰-ستار آل بوصبیح در ۱۲ فروردین بازداشت شد
۴۱-پیروز آل بوصبیح در ۱۲ فروردین بازداشت شد
۴۲-حمید البوغبیش (زبیدی) در ۱۲ فروردین بازداشت شد
۴۳-رضا البوغبیش در ۱۲ فروردین بازداشت شد
۴۴-مهدی آلبوغبیش در ۱۲ فروردین بازداشت شد
۴۵-نادر آل بوغبیش از اهالى شهرک طالقانى(کوره) بندر معشور در ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ بازداشت شد

حمیدیه

۴۶-شاعر سلمان عبیات از اهالی شهر حمیدیه در روزهاى اول اعتراضات
۴۷-على عبیداوى فرزند طالب در ۱۱ فروردین بازداشت شد
۴۸-على عبیداوى فرزند ورور در ۱۱ فروردین بازداشت شد

عین دو(سید کریم) غرب شهر اهواز

 

۴۹‏-نجم سوارى در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷بازداشت شد
۵۰-سید فلاح موسوی ۲۳ ساله در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۵۱-میثم علوانی ۱۹ ساله در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۵۲-عاشور سواری در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۵۳-عارف سواری در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۵۴-علی سواعدی در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۵۵-حمود سواعدی در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۵۶-ماجد سواعدی در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۵۷-عباس سواعدی در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۵۸-علی دحیمی در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۵۹-جمیل دحیمی در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۶۰-سمعت دحیمی در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۶۱-جاسم علوانی در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۶۲-علی علوانی در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۶۳-ماجد زهیری در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۶۴-ایوب زهیری در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۶۵-سید عادل موسوی در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۶۶-مجید نیسی در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۶۷-جواد نیسی در ۱۵ فروردین بازداشت شد
۶۸-جاسم سوارى در ۱۵ فروردین بازداشت شد

ملاشیه

 

۶۹-سید رضا موسوی ۲۵ ساله در ۱۷ فروردین بازداشت شد
۷۰-علی بدوی ۲۰ ساله در ۱۷ فروردین بازداشت شد
۷۱-عباس سیلاوی ۲۳ ساله در ۱۷ فروردین بازداشت شد
۷۲-حسین خسرجى ۱۹ ساله در ۱۷ فروردین بازداشت شد
۷۳-محمد حیاوی ۲۲ ساله در ۱۷ فروردین بازداشت شد
۷۴-رضا زویدات ۲۶ ساله در ۱۷ فروردین بازداشت شد
۷۵-میثم خسرجى ۲۸ ساله در ۱۷ فروردین بازداشت شد
۷۶-جواد کروشاوی در ۱۷ فروردین بازداشت شد

خفاجیه(سوسنگرد)

۷۷-حسین نیسی در ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ بازداشت شد

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل