اطاعت کن!!

Text Size

در هر کجا که زندگی می کنید ، به کرات با تابلو ها و بنرهایی برخورد خواهید کرد که مطیع بودن را به شما گوشزد میکند، گویی این امر آنقدر اهمیت دارد که اگر پا فرای آن بنهیم با قانون درافتاده و هیچ عذری پذیرفته نخواهد بود ، چه بسا بهای سنگینی از جانی بگیر تا مالی برایش باید متحمل شویم ، ولی آیا شده از روی کنجکاوی هم که شده پرده ها را بدریم و ببینیم پشت آن، فرادستان قانونگذار و فرمانده و البته قدرتمند برای خود چه قوانینی اخذ کرده اند؟ آیا برای دستیابی به قدرت سلطه طلبانه هیچ حد ومرزی برای خود قائل شده اند؟ می توانم به جرات بگویم حتی فکر وجود یک حکومت تابع و پایه بند به ارزشهای انسانی وجود آنرا بی معنی و رد می کند، و اگر یک تعریف ساده از ذات وجودی حاکمیت با اقتدار قدرت داشته باشیم می توان گفت حاصل سردرگمی و نا آگاهی بشر در طول تاریخ بوده اند و بس.

 
اما همه چیز به اینجا ختم نمی شود و عمق فاجعه بسیار گسترده تر است ، چه بسا سرفه های تو ، ابتلا به سرطان آن دوستمان که مرد! از بین رفتن گونه های جانوری بر اثر آلودگی و تخریب محیط زیست در زیر دریا و روی زمین، نابودی جنگلها و گرمایش زمین [در حالت عادی و نبود جنگها] و با وجود جنگ های بی پایان و پیشرفته کشتار شبانه روزی انسانهای از همه جا بی خبر ، بالا رفتن امار بیماریهای روحی و روانی در اثر فشار و استرس زندگی ، و مورد سواستفاده قرار گرفتن میلیونی کارگران در ازای پرداخت دستمزدی که کفاف زندگی را نمی دهد ، و همچنین رشد نفهمی سیاسی و ناگاهی توده ی زیر دست و صدها عمل تخریبی دیگر، که بزرگترین دلیلش وجود این غده ی حاکم در پیکره ی جوامع انسانی است.

 
دوستی داره میگه پیشرفتها و ترقی ها را هم ببین و اشاره بکن حتما .، ترقی ها را نمی شود نادیده گرفت ولی آیا حاکمیت و دولت آنها را به بشریت هدیه کرده اند؟ با یک نگاه گذرا به تاریخچه ی اتفاقاتی که به رشد و ترقی اندیشه ی بشر منتهی شده اند می توان دریافت که تمام آنها در نتیجه ی رویارویی و درگیری  ما بین جنبش های ترقی خواه و حق طلب با نظام حاکم بدست آمده اند. برای مثال به نمونه های جنبش های ماه می ۱۹۶۸، کمون پاریس ۱۸۷۱،اعتصاب زنان کارگر ۸مارس ۱۹۰۸، جنبش استون وال ۱۹۶۹توسط اقلیتهای جنسی  و تمام جنبش های از این قبیل که در اثر رویارویی با سیستم حاکم و سلطه گر رخ داد و هنوز رد خونهای ریخته شده بر دست سلطه گران حاکم باقیست واگر امروز دنیای غرب خود را پیشرو تمدن نوین میداند تحت تاثیر همین جنبش ها بوده است و هیچ افتخاری نه تنها عاید حاکمیت نمی شود بلکه تا ساقط شدن کامل و نابودی قدرت سیستم حاکم ادامه دار خواهد بود.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل