#دختر_خیابان_انقلاب «نمادی از اعتراض فراطبقاتی بخشی ازستم دیده گان جامعه یعنی زنان» بر علیه حکومت اسلامی ایران

Text Size

#دختر_خیابان_انقلاب ” نمادی از اعتراض فراطبقاتی بخشی ازستم دیده گان جامعه یعنی “#زنان “بر علیه حکومت اسلامی ایران نیز مَی باشد.

با انکه در خیزش دی ماه ، این جنبش اخیر مردمی ، پابرهنه ها ، گرسنگان و فرودستان جامعه از برای نآن و برابری و ازادی شورش کرده وبر علیه اقتدار و سلطه حاکمان به پا خاسته اند اما همچنین موفق شده اند با خود اقشار دیگری از جامعه را همراه کنند
به مانند قشر دانشجویان که در رده سنی جوان و اگاه جامعه مَی باشند و پیوندی ناگسستنی با عدالت خواهان داشته و دارند که همواره با جنبش هایی که خواهان عدالت و برابری در جامعه است جدا از تعلقات طبقاتی خود همراه شده و مَی شوند.
قشر دیگری که باز هم مستقل از تعلقات طبقاتی به خاطر قوانین ضد زن اسلامی در رده بندی ستم دیده گان قرار مَی گیرد و همراه با جنبش محرومان و فرودستان شده اند “زنان ” مَی باشند .

در واقع جنبش فرودستان و محرومان با خود در این اعتراضات یک نماد اعتراضی جسورانه که به ستم دیده گان جامعه متعلق است نیز به نمایش گذاشته است که سمبل ان هم در یک اقدام پرجرات زنی ست که بر روی سکوی ” بلندی ” مَی ایستد و روسری را که مظهر زور حاکمان بر اوست را از سر بر مَی دارد و به چوبی مَی بندد و در معرض دید همکان قرار مَی دهد و با نشان دادن مو و اندام زنانه که در قوانین قرون وسطایی حکومت اسلامی ایران ممنوع است سرپیچی مَی کند و قوانین را به چالش مَی گیرد و جنبش فرودستان راتاعرصه ازادیخواهی این ستم دیده گان جامعه که زنان مَی باشند نیز گسترش مَی دهد .

زن با این اقدام شجاعانه اش راوی یک حقیقت تلخ چند هزار سال ستمی است که بر او گذشته است

دختر خیابان انقلاب در واقع سمبلی از جنبش زنان است که محرومان و ستم دیده گان جامعه توانسته اند در یک رزم مشترک با هم همراه شوند

اری باید إذعان کرد که برای اولین بار در تاریخ مبارزات مردمی ایران ، فرودستان و محرومان جامعه بدون هیچ سرور و اقتداری خود سازمان دهی و رهبری جنبش را به عهده گرفته اند و نیروهای چپ ، رادیکال و ازادیخواه و ستم دیده گان جامعه را توانستند با خود همراه کنند و از اینرو دست اوردهای زیادی در عرصه مبارزاتی داشته اند .

جنبش فرودستان محرومان و ستم دیده کان گرچه افت و خیزهایی را با خود به همراه خواهد داشت و جان های عزیزی را در این راه از دست داده و مَی دهد اما ادامه خواهد داشت
تا “دختر خیابان انقلاب”
تا اکتویست های انقلابی خیابانی
تا #سپیده ها و #سهیل_عربی ها ،
تا فعالین کارگری چون #رضاشهابی
تا هزاران هزار زندانی سیاسی و عقیدتی دیگری که در دست ستمگران أسیرند ازاد نشوند

و تا این حکومت سرنگون نشود

و تا خورشید ازادی و عدالت و برابری در ان سرزمین نتابد …
جنبش هرگزپایان نخواهد یافت .
جنبش ادامه دارد .
راستی دختر خیابان انقلاب کجاست ؟
انقلاب در راه است . ✌🏽

 

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵- آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل