4- آنارشیسم تنها آلترناتیو ممکن است

سخن روز : «مردم بی آرمان» در مبارزه با دیکتاتوری ،استقرار آزادی و بهروزی، هرگز پیروز نخواهند شد

23 فوریه یادداشت ها

مردم بی آرمان ، هرگز نمی توانند متحد، یکپارچه و هدفمند با دیکتاتوری مبارزه کنند و به پیروزی برسند.

آرمان مشترک و هدف مشترک، مبارزه و همدلی مشترک ایجاد می کند.

مردم بی آرمان ، نمی دانند که راه مبارزه از کجا شروع میشود و یا در مسیر مبارزه به کدام سو و غایت نهایى کشیده خواهند شد !

مردم بی آرمان، نمی دانند که چگونه باید مبارزه کنند و هدفشان از مبارزه چیست و اساسا حتى انگیزه مبارزه هدفمند را هم ندارند.

عدم وجود آرمان مشترک نمى تواند توده های مردم را متحد کند و به یکدیگر پیوند دهد.

عدم وجود آرمان مشترک، باعت از هم گسیختگی جامعه و ناهماهنگی در “مبارزه” و عدم “تحقق اهداف مبارزاتی” خواهد شد.

بنابراین سئوال اساسی اینجا است که چگونه اراده جمعی در  آرمان مشترک شکل می گیرد ؟

آرمانی پیروزمند است که منطبق بر بهتر زندگی کردن انسانها،حیوانات و حفظ محیط زیست و مشارکت جمعی خود شهروندان برای تغییراست.

آرمانی پیروزمند است که هدفش ،زندگی انسانی بشر است و نه کسب قدرت یا ثروت و نابودی تدریجی کل حیات بر روی کره زمین است.

آرمانی پیروزمند است که هدفش جهنم کردن زندگی مردم به بهانه بهشت دروغین و واهی نباشد.

 

پاینوشت : #آنارشیسم_تنها_آلترناتیو_ممکن_است

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است